Parlament Europejski popiera umowę o wolnym handlu z Singapurem

Singapore, photo by Mike Enerio on Unsplash

Singapore, photo by Mike Enerio on Unsplash

Parlament Europejski zatwierdził w środę (13 lutego) umowę o wolnym handlu między UE a Singapurem. Jest to pierwsza dwustronna umowa handlowa wspólnoty europejskiej z krajami Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN).

 

Nowe możliwości

Komisja Europejska podkreśla, że zawarte porozumienie usuwa wszystkie obowiązujące cła na towary z UE, ponadto eliminuje bariery handlowe i przyczynia się do polepszenia warunków dla biznesu.

Umowa ma stworzyć nowe możliwości dla Europejczyków w takich sektorach, jak telekomunikacja, usługi środowiskowe, inżyniera, informatyka i transport morski.

Singapur zgodził się również usunąć pozataryfowe przeszkody w wymianie handlowej w kluczowych sektorach, np. poprzez uznanie unijnych standardów bezpieczeństwa dla samochodów i wielu urządzeń elektronicznych oraz zaakceptował unijne etykiety stosowane w branży tekstylnej.

PE sprzeciwia się cięciom w polityce spójności po 2020 r.

Europosłowie po raz kolejny wyrazili swój sprzeciw wobec planowanych cięć w polityce spójności, polityce regionalne oraz finansowaniu projektów społecznych w dyskutowanych Wieloletnich Ramach Finansowych UE na lata 2021-2027. Nie chcą także uzależniania funduszy od krajowych celów gospodarczych.
 

Parlament przyjął uproszczone przepisy …

Ważny partner

W Singapurze działa ponad 10 000 europejskich przedsiębiorstw zaangażowanych w dwustronny obrót towarami o wartości ponad 53 miliardów euro oraz 51 miliardów w sektorze usług. Zdaniem KE Singapur jest numerem jeden wśród europejskich partnerów inwestycyjnych w Azji.

Poza umową o wolnym handlu, UE i Singapur zawarły także porozumienie o ochronie inwestycji, które zastąpi nie tylko dotychczasowe traktaty, ale przede wszystkim przyczyni się do zacieśnienia współpracy, m. in. poprzez utworzenie sądów do rozstrzygania sporów inwestycyjnych.

„To kolejna korzystna umowa handlowa wynegocjowana przez UE, która stworzy nowe możliwości europejskim producentom, pracownikom, rolnikom i konsumentom, jednocześnie promując współpracę i multilateralizm” – powiedział przewodniczący KE Jean-Claude Juncker.

Państwa UE masowo eksportują elektrośmieci?

Organizacja Basel Action Network za pomocą nadajników GPS wyśledziła drogę, którą pokonały 314 zużyte komputery, monitory i drukarki pochodzące z dziesięciu krajów UE. 19 z nich trafiło za granicę, większość do krajów rozwijających się. Zdaniem autorów badania skala problemu jest …

Zieloni przeciw

Zdecydowanie mniej entuzjastycznie oceniła umowę Partia Zielonych (EFA), argumentując, że „UE powtarza wcześniejsze błędy (…) przyznając priorytet dużym inwestorom zagranicznym, podczas gdy mniejsi singapurscy przedsiębiorcy nie mogą cieszyć się takimi względami”.

Za umową ostatecznie głosowało 425 europarlamentarzystów, 186 było przeciw, a 41 wstrzymało się od głosu.

UE aktywnym ambasadorem wolnego handlu

Do grona zadowolonych z osiągniętego porozumienia dołączyła organizacja EuroCommerce, zrzeszająca firmy w sektorze handlu detalicznego, hurtowego i międzynarodowego z 31 państw europejskich, oświadczając w komunikacie, że „zatwierdzenie umowy przez PE tworzy szansę dla wzajemnych korzyści dzięki otwartym i wolnym rynkom oraz potwierdza, że UE jest głównym promotorem światowego systemu handlu, co jest ważne szczególnie teraz, gdy niektórzy ważni partnerzy wydają się go porzucać”.

Po środowym głosowaniu czas na państwa członkowskie UE, które muszą ratyfikować porozumienie. Podobne wyzwanie stoi także przed Singapurem.

PE wyraził nadzieje, że umowa z Singapurem będzie stanowiła wzorzec i punkt wyjścia dla dalszych porozumień o wolnym handlu między UE a pozostałymi państwami tego regionu świata.

Przegłosowany w PE traktat jest kolejnym z serii umów handlowych, które w ostatnim czasie zawarła UE. Poprzedziły ją porozumienia z Koreą Południową, Kanadą, Meksykiem i Wietnamem. Obecnie trwają negocjacje z Australią, Nową Zelandią i krajami Ameryki Łacińskiej.

Arabia Saudyjska uznana przez UE za "pralnię pieniędzy"

Komisja Europejska zaktualizowała „czarną listę” krajów, które mogą stwarzać zagrożenie z powodu niedostatecznego przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu oraz praniu pieniędzy. W najnowszej wersji spisu znalazła się m.in. Arabia Saudyjska, co bardzo nie spodobało się Wielkiej Brytanii.
 

Unijna „czarna lista” została stworzona w …