Około 442 mld zł netto z UE dla Polski od 2004 r.

Wartość wpływów z UE i składki członkowskiej od 2004 r, źródło twitter RafalMundry za mf.gov.pl

Wartość wpływów z UE i składki członkowskiej od 2004 r, źródło twitter RafalMundry za mf.gov.pl

Od wejścia do UE w 2004 r. Polska otrzymała z unijnego budżetu na czysto ok. 442 mld zł – wynika z zestawienia Ministerstwa Finansów. Saldo przepływów przygotował ekspert z Uniwersytetu Wrocławskiego, a opublikował Business Insider Polska.

 

Ekonomista z Uniwersytetu Wrocławskiego Rafał Mundry uzyskał z Ministerstwa Finansów zestawienie transferów finansowych z unijnego budżetu do Polski i przygotował saldo rozliczeń z UE uwzględniając przepływy od początku członkostwa Polski we Wspólnocie.

Polityka spójności jednym z priorytetów rumuńskiej prezydencji

Polityka spójności stanowi priorytet dla rumuńskiej prezydencji w Radzie UE, zapowiedziała w poniedziałek unijna komisarz ds. polityki regionalnej Corina Cretu. Dodała też, że jak najszybciej chce zawrzeć porozumienie w sprawie wieloletnich ram finansowych.
 

„Podczas austriackiej prezydencji w Radzie UE odnotowano znaczne …

Jak podał w piątek (25 stycznia) Business Insider, z Brukseli otrzymaliśmy 159,5 mld euro, a składka do wspólnego budżetu w tym czasie wyniosła 51,8 mld euro. Oznacza to, że na czysto zyskaliśmy 107,5 mld euro, co daje ok. 442 mld zł.

Tylko w zeszłym roku nadwyżka wyniosła ok. 50 mld zł

Tylko w zeszłym roku w ramach unijnych funduszy otrzymaliśmy 15,8 mld euro, podczas gdy jako składkę do wspólnego budżetu wpłaciliśmy 4,5 mld euro. Na czysto daje to kwotę 11,3 mld euro, czyli ok. 50 mld zł.

Od 2004 r. – około 442 mld zł

W całym okresie polskiego uczestnictwa w UE bilans okazuje się jeszcze korzystniejszy, bo po potrąceniu wkładu do unijnego budżetu Polska zyskała mniej więcej 107,5 mld euro. “Średni kurs NBP euro do złotego od maja 2004 r. do 24.01.2019 r. według wyliczeń własnych możemy ustalić na poziomie 4,1076. Przeliczając saldo funduszy unijnych po średnim kursie EUR/PLN otrzymujemy kwotę rzędu ok. 442 mld zł” – podaje portal.

Fundusze spójności działają, szwankuje komunikacja

Lepsze komunikowanie wpływu funduszy spójności na życie obywateli pozostaje niezwykle ważnym wyzwaniem dla decydentów i organizacji pozarządowych w państwach Unii – pokazuje najnowsze badanie projektu PERCEIVE.
 

Badanie zostało przeprowadzone przez konsorcjum uniwersytetów oraz instytutów badawczych i jest oparte na  analizie statystycznej …

Największe dofinansowanie ostatnich lat

Przypomina też, że największe dofinansowanie z Brukseli w ostatnich latach otrzymały następujące inwestycje w Polsce: budowa autostrady A1, odcinek Pyrzowice – Maciejów – Sośnica z dofinansowaniem z UE w wysokości 4,653 mld zł; II linia warszawskiego metra na prace przygotowawcze, projekt i budowę odcinka centralnego wraz z zakupem taboru z dofinansowaniem 3,601 mld zł i budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – Łódź (A1), której dofinansowanie z UE wyniosło 3,581 mld zł.

Prawie 330 mln euro z Funduszu Spójności na inwestycje transportowe w Szczecinie

327 mln euro zostanie przeznaczone na dwa projekty transportowe realizowane w Szczecinie oraz w jego okolicach. Pierwszy dotyczy komunikacji publicznej w samym mieście, zaś drugi modernizacji drogi wodnej do Świnoujścia.
 

Na przebudowę i modernizację torowisk tramwajowych w Szczecinie przeznaczonych zostanie 40 …