Od dziś obowiązuje unijny akt o cyberbezpieczeństwie

Źródło: Viet Luc via Flickr.com

Od dziś będzie obowiązywał unijny akt o cyberbezpieczeństwie (Cybersecurity Act).  Wraz z nowym prawem zwiększą się uprawnienia unijnej agencji zajmującej się bezpieczeństwem sieci. Od teraz ma ona ściślej współpracować z państwami członkowskimi.

 

 

Ustawa jest efektem porozumienia zawartego w grudniu 2018 r. przez państwa członkowskie. Nowe przepisy nie tylko przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa w sieci, lecz także wyposażą Europę w ramy europejskiej certyfikacji cyberbezpieczeństwa produktów, procesów i usług. Ponadto zwiększy się odpowiedzialność spoczywająca na Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz jej możliwości działania. Skorzystać mają wszyscy obywatele UE.

Kolejny krok do stworzenia europejskiego superkomputera

Projekt europejskiego superkomputera wchodzi w decydującą fazę. Komisja Europejska ogłosiła listę państw, które stworzą pierwsze ośrodki obliczeń. Ich zadaniem będzie wspieranie naukowców, przemysłu i biznesu w opracowywaniu zastosowań w wielu kluczowych dziedzinach, w tym m. in. w walce ze zmianami klimatu.
 

Centra …

Więcej zadań

Unijna komisarz ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Marija Gabriel zapewniła, że nowe prawo usunie wiele przeszkód w dotychczasowej współpracy na rzecz bezpieczeństwa w sieci. Silniejszy mandat dla ENISA pomoże państwom w skuteczniejszym reagowaniu na ataki cybernetyczne – co staje się szczególnie ważne w erze nowych technologii – przyczyniając się do koordynacji wysiłków na poziomie UE. 

Ponadto ENISA stanie się niezależnym ośrodkiem specjalistycznej wiedzy, który pomoże w zwiększaniu świadomości obywateli i przedsiębiorstw, jak również będzie stanowiła wsparcie dla unijnych instytucji i państw członkowskich przy opracowywaniu i wdrażaniu polityki cyberbezpieczeństwa. Dotychczasowy mandat powstałej w 2004 r. Agencji miał wygasnąć w czerwcu przyszłego roku. Do tej pory ENISA zajmowała się wyłącznie doradztwem i wsparciem merytorycznym. Nowe prawo oznacza także zwiększenie finansowania i zatrudnienie większej liczby pracowników.

Europa buduje wielozadaniowy myśliwiec nowej generacji

Podczas gdy Polska przymierza się do zakupu amerykańskich samolotów F-35, w Europie krystalizuje się projekt nowoczesnego myśliwca wielozadaniowego. Wczoraj pod Paryżem zaprezentowano model samolotu. Do projektu zainicjowanego przez Emmanuela Macrona i Angelę Merkel dołączyła Hiszpania.
 

 

Francusko-niemiecka inicjatywa nabiera kształtów. Na podparyskim …

Mniej barier

Cybersecurity Act to także mniej barier na unijnym rynku cyfrowym. Nowe prawo ujednolici normy bezpieczeństwa dla wszystkich podmiotów UE. Przykładowo od teraz wystarczy, że firma zdobędzie jeden certyfikat obowiązujący na terenie całej Wspólnoty bez konieczności występowania o dokument potwierdzający w kilku innych krajach. Nowe zasady  mają dać konsumentowi pewność kupowania bezpiecznych produktów i usług, spełniających – identyczne dla całej UE – normy.

Jednak to nie koniec korzyści, ponieważ skorzystają przedsiębiorstwa, które ze względu na podwyższenie standardów oraz jakości oferowanych produktów i usług, staną się zdecydowanie bardziej konkurencyjne na arenie międzynarodowej.

Dyrektywa o prawach autorskich przyjęta przez państwa członkowskie

Na ministerialnym spotkaniu w Brukseli ostatecznie zatwierdzono dyrektywę regulującą kwestię praw autorskich w internecie. Polska oraz 5 innych krajów były przeciwko, ale to za mało, aby zablokować przyjęcie nowych przepisów. Budziły one i wciąż budzą wiele kontrowersji.
 

Ostateczny kształt dyrektywy uzgodniono …

Więcej informacji:

Cyberbezpieczeństwo w UE – informacje KE.