Niemcy: Wzrost gospodarczy najniższy od 5 lat

źródło: Pixabay:geralt

źródło: Pixabay:geralt

Federalny Urząd Statystyczny podał swoje obliczenia dotyczące wzrostu gospodarczego w Niemczech w 2018 r. Wyniósł on zdaniem badaczy 1,5 proc. Tymczasem prognozy z początku ubiegłego roku przewidywały wynik na poziomie 1,8 proc.

 

Dane Federalnego Urzędu Statystycznego pokazują więc, że niemiecka gospodarka zwalnia. Niższy wskaźnik wzrostu gospodarczego odnotowano w Niemczech po raz ostatni w latach 2012-2013.

Recesji prawdopodobnie nie było

Za niższy niż przewidywano wzrost gospodarczy w Niemczech odpowiada sytuacja z trzeciego kwartału ubiegłego roku, gdy globalne spory gospodarcze (np. spięcie celne na linii UE-USA) zaszkodziły niemieckiemu eksportowi. W trzecim kwartale 2018 r. niemiecka gospodarka na moment zaczęła się bowiem kurczyć o 0,2 proc.

Pojawiły się wówczas objawy, że i czwarty kwartał 2018 r. będzie zakończony ujemnym wzrostem gospodarczym, co pozwoliłoby mówić o recesji w Niemczech. Ekonomiści bowiem dopuszczają mówienie o recesji dopiero wtedy, gdy PKB kurczy się przez dwa kwartały z rzędu. Ostatecznie jednak niemieckiej gospodarce udało się w okresie od października do grudnia wyjść na plus.

Z drugiej strony, nie są dostępne jeszcze wszystkie dane liczbowe za ostatnie trzy miesiące ubiegłego roku, a więc Federalny Urząd Statystyczny może jeszcze zweryfikować swoje obliczenia. Większość akademickich analiz wskazuje jednak, że w ostatnim kwartale 2018 r. PKB urosło w Niemczech o ok. 0,2 proc.

EBC zapowiada spowolnienie gospodarcze w 2019 roku

Światowa gospodarka ma zwolnić w 2019 r., a następnie ustabilizować się – poinformował Europejski Bank Centralny. Jednocześnie EBC spodziewa się wzrostu cen.
 

Inwestorzy mają wpływ na światowe spowolnienie wzrostu gospodarczego, głównie za sprawą wyższych kosztów pożyczek dla dłużników w dolarach i …

Zaszkodził Trump i afery spalinowe

W niemiecką gospodarkę uderzyły nie tylko wojny celne jakie rozpętuje na świecie administracja prezydenta USA Donalda Trumpa, ale także ogólne spowolnienie w gospodarce światowej. Do niższego wzrostu gospodarczego doszło także z powodu kłopotów niemieckiej branży motoryzacyjnej. Zaszkodziła jej m.in. afera z fałszowaniem testów emisji spalin przez niemieckie koncerny, a przede wszystkim Volkswagena.

Kwestia ustanowienia nowych norm emisji spalin sprawiła, że wielu konsumentów wstrzymało się od wymiany samochodu na nowszy. Dużym kosztem dla niemieckiej gospodarki okazało się także obniżenie się poziomu wody w Renie, co utrudniło transport rzeczny i podniosło koszty transportu w ogóle.

Niemieckie spowolnienie gospodarcze może mieć bardzo duży wpływ na sytuację gospodarczą w wielu państwach członkowskich UE (w tym w Polsce), dla których Niemcy są najważniejszym partnerem handlowym. Ucierpieć może na tym także kurs euro. Dlatego ekonomiści bacznie obserwują ostatnie spływające z gospodarki dane, mając nadzieję, że obliczenia Federalnego Urzędu Statystycznego się potwierdzą i nie będzie już wątpliwości, że Niemcy uniknęły recesji.

Jest unijne porozumienie ws. celów emisyjnych CO2 w samochodach

Parlament Europejski i Rada Europejska osiągnęły porozumienie co do nowych zaostrzonych celów emisyjnych dwutlenku węgla przez samochody. Do 2025 r. samochody osobowe i dostawcze będą musiały ograniczyć emisję o 15 proc. w stosunku do poziomu zmierzonego w 2021 r., zaś …