Miliardy na uchodźców: włoskie weto zadziałało

Źródło: KE

Włochy wycofały swoje weto wobec zmian unijnego budżetu do roku 2020. Udało im się uzyskać dodatkowe finansowanie na kwestie związane z uchodźcami.

 

 

Dziś (7 marca) zakończyły się negocjacje zmian w unijnym budżecie. Było to możliwe dzięki wycofaniu przez Rzym swojego weta – budżet musiał być przyjęty jednogłośnie. Włochy sprzeciwiały się przyjęciu poprawek w budżecie do czasu okazania przez pozostałe państwa UE większej solidarności w kwestii kryzysu migracyjnego.

Podsekretarz stanu ds. europejskich Sandro Gozi poinformował dziś, że Rzym osiągnął swój cel. Zgodnie z zatwierdzonymi zmianami, w pozostałym okresie obecnych Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020, zwiększona będzie kwota przeznaczona na walkę z kryzysem migracyjnym i uchodźczym, o 3,94 mld euro.

Włochy ucieszą się także z podwyższenia kwoty funduszy na walkę z bezrobociem – będzie ich o ponad 2 mld euro więcej. Włochy wciąż są państwem z jedną z najwyższych stóp bezrobocia w całej Unii – w styczniu br. zgodnie z danymi Eurostatu sięgnęła ona 11,9 proc.