MFW: Inflacja w Polsce będzie najwyższa w całej UE

Banknoty euro, Fot: Christian Dubovan on Unsplash

Banknoty euro, Fot: Christian Dubovan on Unsplash

Międzynarodowy Fundusz Walutowy podwyższył szacunki średniorocznej inflacji w Polsce z 1,9 proc. do 3,5 proc. rok do roku w grudniu 2020 r. – to najwyższa prognoza w Unii Europejskiej.

 

Według raportu World Economic Outlook światowa gospodarka spowalnia i choć MFW nie wyklucza odbicia już w przyszłym roku, to zastrzega, że jest ono niepewne.

W przyszłym roku czeka nas najszybszy wzrost cen w UE

Według szacunków MFW Polska odnotuje w przyszłym roku  najszybszy wzrost cen w całej UE. Z 3,5 procentową inflacją “wyprzedzimy” nawet Węgry (3,4 proc.)  i Rumunię (3,3 proc.).

„Bariery w handlu i zwiększone napięcia geopolityczne, w tym ryzyko związane z brexitem, mogą dodatkowo zakłócić łańcuchy dostaw i spowodować spadek zaufania na rynku, a także obniżenie poziomu inwestycji i wzrostu” – przewiduje październikowy raport World Economic Outlook opublikowany przez MFW.

Gorsze prognozy Banku Światowego dla Polski na lata 2020-21

Tempo wzrostu polskiej gospodarki może w 2019 r. wynieść 4,3 proc., ale potem spowolni. Słabnie bowiem koniunktura w Unii Europejskiej.

 
W kwietniu ekonomiści Banku Światowego oczekiwali, że w 2019 r. wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie 4 proc. Teraz te prognozy koryguje …

Utrzymują się warunki niekorzystne dla wzrostu światowego PKB

Fundusz zwraca też uwagę, że utrzymują się negatywne czynniki dla perspektyw wzrostu światowego PKB. „Globalna gospodarka znajduje się w fazie zsynchronizowanego spowolnienia, a wzrost w 2019 r. ponownie został zrewidowany w dół w stosunku do prognoz – do 3 proc.” – głosi raport i wyjaśnia, że oznacza to, że gospodarka globalna rozwija się “w najwolniejszym tempie od światowego kryzysu finansowego”.

Napięcia geopolityczne szkodliwe dla i gospodarek wschodzących i dla strefy euro

MFW przewiduje, że bariery w handlu i zwiększone napięcia geopolityczne – w tym to związane z brexitem – mogą dodatkowo “zakłócić łańcuchy dostaw i spowodować spadek zaufania na rynku, a także obniżenie poziomu inwestycji i wzrostu”. Fundusz ostrzega, że również inne “niepewności w polityce wewnętrznej” mogą “negatywnie wpłynąć na prognozowaną dynamikę wzrostu w gospodarkach wschodzących i strefie euro”.

EBC zapowiada spowolnienie gospodarcze w 2019 roku

Światowa gospodarka ma zwolnić w 2019 r., a następnie ustabilizować się – poinformował Europejski Bank Centralny. Jednocześnie EBC spodziewa się wzrostu cen.
 

Inwestorzy mają wpływ na światowe spowolnienie wzrostu gospodarczego, głównie za sprawą wyższych kosztów pożyczek dla dłużników w dolarach i …

Niepewne odbicie w 2020 roku

„Przewiduje się, że dynamika globalnego wzrostu PKB w 2020 r. nieznacznie poprawi się do 3,4 proc., co stanowi rewizję w dół o 0,2 pp. w porównaniu z naszymi kwietniowymi prognozami” – pociesza MFW. Podkreśla jednak, że “w przeciwieństwie do zsynchronizowanego spowolnienia, to odbicie nie jest oparte na szeroko zakrojonych fundamentach i może być nietrwałe”.

Fundusz wyjaśnia przy tym, że źródłem przewidywanego odbicie ma być spodziewana poprawa wyników gospodarczych rynków wschodzących w Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie i w rozwijającej się części Europy. “Jednak ze względu na niepewność, co do perspektyw dla kilku z tych krajów, przewidywane spowolnienie w Chinach i Stanach Zjednoczonych oraz znaczące ryzyko pogorszenia koniunktury, możliwa jest znacznie słabsza dynamika wzrostu PKB na świecie” – zastrzega Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Prognoza gospodarcza Komisji Europejskiej: Dobre wiadomości dla Polski

Komisja Europejska opublikowała wiosenną prognozę gospodarczą dla państw członkowskich. Według przewidywań Polska będzie drugą pod względem tempa rozwoju gospodarką w UE. Na drugim biegunie znalazły się tradycyjne europejskie potęgi: Włochy, Niemcy i Francja. Włoski rząd jest oburzony nieprzychylnymi prognozami.
 

Europejska gospodarka …

Raport World Economic Outlook uprzedza ponadto, że jeśli ujawniające się obecnie zagrożenia związane ze zmianami klimatu nie zostaną “pilnie rozwiązane”, to będziemy obserwować ich “dramatyczny wzrost” w przyszłości.