Litwa rezygnuje z głosowania przez internet

Zdjęcie via unsplash.com

Obawa przed zagrożeniami cybernetycznymi skłoniła rząd Litwy do zaniechania wdrożenia głosowania przez internet. Pomimo wycofania się z projektu, Wilno podążą wydeptaną przez Tallin ścieżką budowy e-państwa. Wzmacniane są także podstawy e-bezpieczeństwa.

 

 

W lipcu litewski parlament przegłosował wprowadzenie rezydencji (właściwie e-obywatelstwa), na wzór Estonii. W planach są dalsze innowacje. Celem jest usprawnienie administracji oraz wzmocnienie potencjału państwa na miarę wyzwań XXI wieku. Kolejnym krokiem miało być umożliwienie głosowania przez internet, jednak obawy o kwestie cyberbezpieczeństwa wpłynęły na zmianę decyzji.

Czy więcej technologii to więcej demokracji?

Dzięki powszechnemu dostępowi do internetu i gwałtownemu rozprzestrzenianiu się nowych technik komunikacji głos w debacie publicznej zabiera dziś więcej ludzi niż kiedykolwiek w historii świata. Ale czy rzeczywiście oznacza to, że demokracje na świecie mają się coraz lepiej? Na to …

Obawy o bezpieczeństwo

Jako powody rezygnacji z projektu minister sprawiedliwości Elvinas Jankevičius wymienił „rosnące zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa”. Projekt nie został jednak zupełnie porzucony. Minister zadeklarował, że w „przypadku pojawienia się bezpiecznych rozwiązań, zostanie wznowiona dyskusja”. Decyzja o o rezygnacji została potwierdzona na ubiegłotygodniowym posiedzeniu rządu.

Projekt głosowania on-line pochodzi z 2018. Jego inicjatorzy argumentowali, że zmiany wpłynęłyby pozytywnie na zwiększenie frekwencji wyborczej. W tegorocznych wyborach prezydenckich frekwencja przekroczyła 50 proc. w obu turach (włącznie z głosowaniem wstępnym). W majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz krajowych z 2016 r. było podobnie – zagłosowało nieco ponad 50 proc. społeczeństwa.

Estonia i Litwa przeciwko rosyjskim paszportom dla mieszkańców Donbasu

Państwa bałtyckie zdecydowanie opowiadają się przeciwko destabilizacji Ukrainy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Estonii podjęło 5 sierpnia decyzję o nieuznaniu paszportów wydawanych przez Rosję mieszkańcom obwodów ługańskiego i donieckiego. Z kolei Litwa pracuje nad przekonaniem Unii Europejskiej do ustanowienia wspólnej polityki w …

Cyfrowa Estonia

Litwa w ustanowieniu głosowaniu Internetowym zamierzała podążyć – nawet jeśli nie zostało to wyrażone explicite – za przykładem Estonii. Tallin już w 2005 r., jako pierwsze państwo na świecie – umożliwił wyborcom głosowanie on-line. Wyborcy mogą oddać głos przebywając zarówno w kraju, jak i za granicą. Ta możliwość była jednym z pierwszych posunięć rządu na drodze do ucyfrowienia administracji kraju.

Sztandarowym projektem rządu Estonii jest e-rezydencja – pionierskie przedsięwzięcie pozwalającego każdemu człowiekowi na świecie na uzyskanie statusu e-rezydenta. Wystarczy udać się do ambasady Estonii, aby udowodnić swoją tożsamość. Po kilku dniach zainteresowany otrzymuje stosowane dokumenty, które otwierają przed nim świat estońskiej administracji cyfrowej, to m.in. możliwość utworzenia konta bankowego, dostępu do e-usług czy założenia firmy. Szczególnie to ostatnie rozwiązanie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród obcokrajowców. Jak dotąd kartę odebrało 50 tys. osób z ponad 160 krajów świata. Dzięki programowi założonych zostało ponad 6 tys. firm.

Estonia i Łotwa bliżej niezależności energetycznej od Rosji

Bałtyckie państwa finalizują trzeci etap dużego projektu energetycznego uniezależniającego je od rosyjskiego systemu. Dla Łotwy i Estonii to priorytetowa inwestycja, która we wrześniu połączy oba państwa linią energetyczną długości 176 km.
 

 

Historia i geografia wciąż determinują współczesność państw bałtyckich. Życie w …

Nowoczesna administracja

Estonia jest światowym pionierem w cyfrowej administracji. To nieco ponad 1 milionowe państwo nie ogranicza się jednak wyłącznie do e-głosowania i e-rezydencji. Od 2008 r. rozwijany jest program elektronicznej dokumentacji medycznej a od 2010 r. wydawane są elektroniczne recepty (już 95 proc. z 8 mln recept rocznie).

Tropem Estonii podążyła w lipcu br. Litwa. Parlament przegłosował w lipcu propozycję wysuniętą w kwietniu przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Program miałby zacząć obowiązywać na Litwie od 2021 r. Zgodnie z nim, podobnie jak w przypadku Estonii, osoba posiadająca status rezydenta będzie mogła korzystać ze wszystkich usług świadczonych na Litwie drogą elektroniczną.

Litwa obawia się białoruskiej elektrowni atomowej

Rząd Litwy podejmuje działania na wypadek wycieku radioaktywnego w białoruskiej elektrowni atomowej w Ostrowcu. Wkrótce do mieszkańców trafi 4 mln tabletek z jodem. Litwa od dawna kontestuje budowę elektrowni, znajdującej się zaledwie 50 km od Wilna.
 

 

W ostatnich miesiącach atom przylgnął …

Nie tylko administracja

Parlament Litwy przegłosował e-rezydencję z myślą o zwiększeniu atrakcyjności kraju dla zagranicznych inwestorów, jednak rząd zamierza mocniej zaangażować się także w sprawy cyberbezpieczeństwa. Ta ostatnia kwestia staje się oczywista w związku z sąsiedztwem z Rosją, prowadzącą w krajach bałtyckich kampanie dezinformacyjne oraz ataki (złośliwe oprogramowanie, włamania do systemu oraz zainfekowane systemy).

Litewska administracja informuje wprawdzie, że liczba ataków zmalała w ostatnim czasie o 41 proc. Według statystyk każdego dnia służby odnotowują 150 incydentów, co daje łącznie 55 tys. przypadków rocznie. Litwini nadali cyberprzestrzeni najwyższy priorytet i dzięki temu są uznawani za jeden z najlepiej przygotowanych państw na świecie. Ustępują na tym polu tylko Wielkiej Brytanii, USA czy Francji, jak wynika z raportu Global Cybersecurity Index. 

Litwa przyspiesza rozmowy wizowe z Białorusią

Wilno przez wiele miesięcy blokowało dwustronną współpracę Unii Europejskiej z Białorusią z powodu obaw o budowaną w pobliżu granicy litewskiej elektrowni atomowej. Obecnie Litwa zapowiada przyspieszenie prac nad zniesieniem restrykcji wizowych dla sąsiada. Białoruskie MSZ opowiada się ponadto za podjęciem …

Europejski lider

Rząd buduje np. bezpieczną sieć przesyłania danych, która nie jest połączona z publicznym Internetem. Może ona działać nawet w przypadku odcięcia spowodowanego cyberatakiem obcych służb czy inną sytuacją krytyczną. Umożliwi to najważniejszym urzędom niezawodną komunikację i zabezpieczenie wrażliwych danych. W 2018 r. W Kownie utworzono z kolei, we współpracy z Amerykanami, regionalne centrum bezpieczeństwa cybernetycznego. Jego zadaniem jest skoncentrowanie się na badaniach i rozwoju technik zapobiegania cyberatakom.

Wciąż rozbudowywane centrum ma również służyć pomocom dla państw sojuszniczych poprzez system szkoleń. Oczkiem w głowie Litwinów jest m.in sztuczna inteligencja; wykorzystanie jej w służbie poprawy bezpieczeństwa. Potwierdzeniem zaangażowania Litwinów jest kierowanie zespołem szybkiego reagowania na zagrożenia cybernetyczne i wzajemnej pomocy w zakresie cyberbezpieczeństwa (Cyber Rapid Response Teams and Mutual Assistance in Cyber Security) w ramach Stałej współpracy strukturalnej (PESCO).

RODO może utrudniać rozwój sztucznej inteligencji – WYWIAD

Agenda cyfrowa Unii Europejskiej na następną kadencję przewiduje wiele szeroko zakrojonych reform, począwszy od sztucznej inteligencji i ochrony danych osobowych, po regulacje dotyczące kryptowalut oraz podatek cyfrowy. W rozmowie z EURACTIV grecka eurodeputowana Eva Kaili opowiada o tym, jak wyobraża sobie …