Kto jest najbardziej zadłużony w UE?

źródło: MaxPixel

Z zestawienia przygotowanego przez unijne biuro statystyczne Eurostat wynika, że najbardziej w Unii Europejskiej zadłużona jest Grecja, a najmniej Estonia. Bardzo dobrze w zestawieniu wypadły też Bułgaria i Luksemburg. Pogorszyła się natomiast sytuacja Francji.

 

Według danych Eurostatu dług publiczny całej strefy euro (oznaczonej jako EA19) na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku wynosił 85,9 proc. PKB, co oznacza wzrost w stosunku do ostatniego kwartału ubiegłego roku, kiedy wynosił 85,1 proc. PKB. Również licząc dla całej Unii Europejskiej wskaźnik wzrósł. Na koniec 2018 r. wynosił równo 80 proc. PKB, zaś na koniec marca 2019 r już 80,7 proc. PKB.

Z drugiej strony, sytuacja jest lepsza niż przed rokiem. Na koniec pierwszego kwartału 2018 r. dług publiczny dla całej UE wynosił 81,6 proc. PKB, a dla strefy euro – 87,1 proc. PKB.

Rośnie dług Belgii, Cypru, Irlandii i Włoch

Jeśli przyjrzeć się poszczególnym państwo członkowskim UE, to sytuacja jest już bardziej złożona. W przypadku 12 krajów dług publiczny wzrósł, a w przypadku 13 – zmalał. Tylko w trzech państwach członkowskich – w Niemczech, na Litwie i na Słowacji – nic się nie zmieniło.

Najbardziej zadłużona była na koniec pierwszego kwartału 2019 r. Grecja, gdzie dług publiczny wynosi 181,9 proc. PKB, nieco lepiej jest we Włoszech, gdzie dług wynosi 134 proc. PKB i w Portugalii – 123 proc. PKB. Poważnie zadłużone są też Belgia (105,1 proc. PKB) oraz Cypr (105 proc. PKB). Na kolejnej pozycji znalazła się zaś Francja z wynikiem 99,7 proc. PKB.

Najlepsza sytuacja jest zaś w Estonii, gdzie dług publiczny to zaledwie 8,1 proc. PKB. Estończykom pod względem bilansu finansów publicznych nie dorównuje w UE nikt. Na drugim miejscu jest bowiem Bułgaria z długiem publicznym na poziomie 21,2 proc. PKB, a na trzecim Luksemburg – 21,3 proc. PKB. Kolejne miejsca zajęły Dania (33,6 proc. PKB), Czechy (34 proc. PKB) oraz Litwa i Rumunia (oba kraje po 34,1 proc. PKB). Polska, z wynikiem 49,1 proc., znalazła się na 12. miejscu.

Dług publicznych (licząc w odniesieniu do PKB) najmocniej wzrósł w Belgii (o 3,1 punktu procentowego), na Cyprze (o 2,5 p.p.), w Irlandii (o 2 p.p.) oraz we Włoszech (o 1,9 p.p.). Najbardziej zmalał zaś w Szwecji (o 2,5 p.p.) i w Słowenii (o 2,3 p.p.).

W 2019 r. wzrost gospodarczy Polski ma być jeszcze wyższy

Komisja Europejska podwyższyła prognozy wzrostu dla Polski. Jeśli się spełnią, pod tym względem będziemy na drugim miejscu w całej Unii Europejskiej.
 

Według Komisji Europejskiej w tym roku nasz wzrost gospodarczy osiągnie 4,4 proc. To o 0,6 pkt proc. mniej niż w …

Francja zadłuża się coraz bardziej

Jeśli spojrzeć na dług liczony w sumach pieniędzy to klasyfikacja wygląda inaczej. Najmocniej zadłużona jest Francja, której nominalny dług wynosił na koniec marca 2019 r. – prawie 2,36 bln euro. Wyprzedziła więc w tym rankingu Włochy, których dług też zbliża się do 2,36 bln euro, ale jest jednak o 359 mln euro niższy. Deficyt na poziomie powyżej 2 bln euro mają jeszcze Wielka Brytania i Niemcy, ale w ich przypadku stanowi to mniejszy odsetek PKB, odpowiednio 85,3 proc. oraz 61 proc.

Polski dług publiczny w ujęciu nominalnym (według metodologii liczenia stosowanej przez Eurostat) wyniósł zaś ok. 245 mld euro.

Francja opodatkowuje internetowych gigantów, USA wszczynają śledztwo

Po tym jak francuski Senat zatwierdził przyjętą przez Zgromadzenie Narodowe ustawę nakładającą 3-proc. podatek na wielkie koncerny internetowe, USA wszczęły śledztwo. Ma ono ustalić czy jest to przypadek dyskryminacji zagranicznych firm. Nowy podatek obejmie bowiem przede wszystkim amerykańskie spółki cyfrowe.
 

Na …