Komisja rozpoczyna kampanię „Zdrowie młodzieży”

Ponad 200 młodych ludzi w wieku 18-25 lat z całej Europy spotka się z politykami i przedstawicielami organizacji zdrowotnych, aby rozmawiać o najważniejszych kwestiach dotyczących zdrowia, takich jak spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, zażywanie narkotyków, aktywność fizyczna i zdrowie psychiczne.

Poruszone zostaną także kwestie przekrojowe, między innymi kryzys finansowy, nierówności w zdrowiu, edukacja oraz rola mediów. Konferencja jest organizowana wspólnie z Europejskim Forum Młodzieży. W ramach przygotowań powstała też dostępna w wielu językach strona internetowa na portalu UE Zdrowie, obejmująca blog, na którym młodzi ludzi mogą wypowiadać się na tematy zdrowotne.

Swój udział w konferencji zapowiedzieli JKW Laurentien, księżna Niderlandów, Martin Hirsch, wysoki przedstawiciel Francji ds. młodzieży, Nata Menabde, zastępczyni dyrektora regionalnego Światowej Organizacji Zdrowia na Europę oraz Tine Radinja, przewodniczący Europejskiego Forum Młodzieży. Młodzi uczestnicy wypowiadać się będą w każdej sesji, a cała konferencja będzie transmitowana przez Internet.

Komisarz UE ds. zdrowia Androulla Vassiliou powiedziała, że chociaż młodzi Europejczycy są obecnie zdrowsi niż kiedykolwiek, dostrzec można również pewne niepokojące tendencje: zbyt wielu młodych ludzi angażuje się w zachowania, które w dłuższej perspektywie zmniejszają ich zdolność do prowadzenia zdrowego i produktywnego życia, zagrażając tym samym ich przyszłości. „Moim celem jest zmotywowanie współczesnej młodzieży do troszczenia się o własne zdrowie, do współpracy z politykami i do wyrażania opinii w kwestiach związanych ze zdrowiem”, stwierdziła Vassiliou.

Celem akcji „Zdrowie młodzieży” jest zwiększenia zaangażowania młodych ludzi w kształtowanie polityki zdrowotnej UE oraz uczestnictwa młodzieży w procesie decyzyjnym. Akcja ma również zwiększyć zaangażowanie sektorów z pozostałych obszarów polityki UE w realizację programów profilaktycznych skierowanych do młodzieży, również na poziomie krajowym, a także wesprzeć państwa członkowskie w ich działaniach na rzecz zdrowia młodych ludzi.

Strona internetowa: „Bądź zdrowy – bądź sobą”

Częścią akcji jest utworzona przez Komisję strona Bądź zdrowy – bądź sobą , dostępna w 22 językach z portalu UE Zdrowie. Strona dzieli się na trzy główne części: część poświęconą konferencji, część dotyczącą konkursu na temat zdrowia młodzieży, oraz blog moderowany przez Europejskie Forum Młodzieży. Ogłoszenie zwycięzców konkursu artystycznego odbędzie się na konferencji 9 lipca.

UE już od pewnego czasu realizuje konkretne działania we współpracy z młodzieżą. Na przykład poprzez Forum Młodzieży, kampanię antynikotynową „Help”, na potrzeby której młodzi ludzie stworzyli manifest wyrażający ich poglądy na temat odpowiednich środków lepszej profilaktyki szkodliwych skutków palenia tytoniu. Do młodzieży skierowanych jest także wiele działań prozdrowotnych zainicjowanych przez członków Platformy UE ds. żywienia, aktywności fizycznej i zdrowia. Inicjatywa „Zdrowie młodzieży” opiera się właśnie na tych działaniach. (tmw)