Kolejne pieniądze z planu Junckera dla małych przedsiębiorstw

Monety euro. / Zdjęcia via unsplash.com @jbrinkhorst

Kolejne środki z tzw. Planu Junckera dla państw Unii Europejskiej. Ponad 800 mln euro zostanie przeznaczonych dla wsparcia małych przedsiębiorstw w jedenastu państwach członkowskich, głównie z Europy Środkowej i Bałkanów. Tym razem pieniądze nie popłyną do Polski.

 

 

Środki zostaną przekazane poprzez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz grupę ProCredit. Ich odbiorcami staną się innowacyjne firmy z jednego z jedenastu państw: Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Gruzji, Niemiec, Grecji, Mołdawii, Macedonii Północnej, Rumunii, Serbii i Ukrainy. Szacuje się, że projekty zatwierdzone dotychczas w ramach tzw. Planu Junckera przyczyniły się do wytworzenia ponad 400 mld euro w ramach różnego rodzaju inwestycji dla ponad 950 tys. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP).

„Plan Junckera” warty 284 miliardów euro

Europejski fundusz inwestycyjny powołany po kryzysie gospodarczym w strefie euro zgromadził do tej pory 284 miliardy euro. Środki pochodzą głównie z prywatnego kapitału.

We wtorek 24 kwietnia przedstawiciele UE ogłosili, że niemal jedna trzecia tych środków (28 proc.) została przeznaczona na …

Znak wsparcia UE dla regionu

Do tej pory umowy z ProCredit przyczyniły się do wsparcia około 2 tys. innowacyjnych przedsięwzięć firm z sektora MŚP, głównie z sektorze produkcji, handlu hurtowego i detalicznego. Pozostałe mają zostać sfinansowane w nadchodzących latach. Umowy wsparcia zostały podpisane w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej InnovFin – Funduszu unijnego dla innowatorów, wspieranej przez program badań i innowacji „Horyzont 2020”. Inicjatywa InnovFin umożliwia uczestniczącym bankom udzielanie pożyczek przy wsparciu EFI.

„Rozszerzenie umowy jest ważnym sygnałem dla grupy oraz dla klientów, że inwestycje w regionie nadal będą wspierane przez UE (…)”, powiedział Claus-Peter Zaitinger, przewodniczący rady nadzorczej holdingu ProCredit.

Bałkany Zachodnie współpracują w sprawie eliminacji roamingu

Podpisane przed trzema miesiącami w Belgradzie porozumienie dotyczące stopniowego zmniejszania opłat za połączenia między państwami regionu Bałkanów Zachodnich zaczęło wczoraj obowiązywać. W perspektywie dwóch lat opłaty zupełnie znikną. Eksperci podkreślają, że to rzadki przykład współpracy w regionie.
 

 

Od wczoraj ceny połączeń …

Europejski Fundusz Inwestycyjny

800 mln euro dla MŚP od EBI i grupy ProCredit zostaną przekazane w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych. (EFIS) jest stosunkowo młoda inicjatywą. Powołany tuż po ukonstytuowaniu się aktualnej Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Jean-Claude’a Junckera. Celem projektu było pozyskanie funduszy, głównie z prywatnych źródeł, które mogłyby sfinansować projekty wysokiego ryzyka. Inicjatorom programu zależało na znalezieniu wsparcia dla wypełnienia luk na poziomie unijnym w odniesieniu do inwestycji, które zmniejszyły się w związku z kryzysem finansowym.

Komisja Europejska przedłużyła w 2016 r. obowiązywanie programu o kolejne trzy lata do 2020 r. Główną misją przedsięwzięcia jest wspieranie europejskiego sektora MŚP w zdobyciu finansowania.

Francja opodatkowuje internetowych gigantów, USA wszczynają śledztwo

Po tym jak francuski Senat zatwierdził przyjętą przez Zgromadzenie Narodowe ustawę nakładającą 3-proc. podatek na wielkie koncerny internetowe, USA wszczęły śledztwo. Ma ono ustalić czy jest to przypadek dyskryminacji zagranicznych firm. Nowy podatek obejmie bowiem przede wszystkim amerykańskie spółki cyfrowe.
 

Na …