KE odwołała się od wyroku TSUE ws. podatku handlowego w Polsce

źródło: Komisja Europejska

Komisja Europejska odwołała się od majowej decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE, który orzekł, że popełniła błąd, uznając podatek od sprzedaży detalicznej za niedozwoloną pomoc publiczną i przyznał  Polsce prawo jego stosowania.

 

Zgodnie z zapowiedzią, KE złożyła w tym tygodniu (29 lipca) apelację do TSUE odwołując się od korzystnego dla Polski orzeczenia ws. podatku handlowego.

Sąd Unii Europejskiej po stronie Polski w sporze o podatek handlowy

Sąd Unii Europejskiej stanął po stronie Polski w sporze o podatek od sprzedaży detalicznej. Warszawa skarżyła decyzję Komisji Europejskiej w tej sprawie.
 
Podatek handlowy został wprowadzony przez PiS na jesieni 2016 r. Objęto nim dochody placówek handlowych. Danina miała dwie stawki. Pierwsza …

Komisja „pewna swoich racji”

Jednak Komisja już w maju zapowiadała, że po zapoznaniu się z uzasadnieniem wyroku na piśmie przygotuje apelację, bo – jak wtedy podkreślano – jest pewna swoich racji. Nakazała zawieszenie stosowania podatku w 2017 roku, bo uznała, że może to doprowadzić do faworyzowania mniejszych sklepów, co może być uznane za niedozwoloną pomoc publiczną.

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej weszła w życie we wrześniu 2016 r., ale już po kilkunastu dniach KE uznała, że podatek od sprzedaży detalicznej stanowi pomoc państwa naruszając w ten sposób unijne zasady pomocy publicznej. Tymczasem według rządowych założeń podatek handlowy miał wyrównać szanse małych podmiotów działających na rynku. Występujące bowiem dotychczas dysproporcje w podatkach pozwalają wielkim sieciom handlowym rozrastać się kosztem małych, często rodzinnych sklepów.

Komisja stwierdziła jednak, że dzięki progresywnym stawkom mniejsze sklepy będą miały przewagę nad konkurentami. Nakazała przy tym zawieszenie ustawy, więc pobór podatku handlowego został ustawowo zawieszony do końca tego roku. Z założeń przygotowanego przez resort finansów projektu nowelizacji tej ustawy wynika jednak, że nowy podatek od sklepów miałby się pojawić już od 1 września. Wobec rozpoczętego postępowania, termin ten może zostać zmieniony.

Polska zaskarży decyzję KE ws. podatku handlowego

Zaskarżenie decyzji KE zapowiedziała we wtorek (20 września) premier Beata Szydło, natomiast zawieszenie podatku handlowego – szef resortu finansów Paweł Szałamacha. Minister oskarżył przy tym KE o wspieranie międzynarodowych korporacji, uznając jej decyzję za sukces lobbystów. W odpowiedzi rzecznik Komisji …

Co dalej?

Ponieważ TSUE odrzucił w maju argumenty Komisji uzasadniając w orzeczeniu, że nie wykazała ona istnienia selektywnej korzyści wynikających ze stosowania polskiej ustawy, to teraz pyta ona sędziów z Luksemburga o standard ustalania selektywnego charakteru podatku.

Wraz ze złożeniem odwołania rozpoczęła się wymiana pism procesowych. Jeśli Trybunał Sprawiedliwości uzna za konieczne, to odbędzie się rozprawa i dopiero potem znane będzie rozstrzygnięcie. Szacuje się, że może to potrwać nawet dłużej niż rok.

Resort finansów przygotowuje się do postępowania odwoławczego

“Polska, respektując uprawniania Komisji, po otrzymaniu i dokładnym przeanalizowaniu treści odwołania podejmie odpowiednie działania, które są przewidziane w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości UE” – zapowiedziało polskie ministerstwo finansów w komunikacie.

“Sprawę monitoruje resort finansów” – powiedział cytowany w mediach rzecznik ministerstwa Paweł Jurek. Zapewnił, że odwołanie KE zostanie przeanalizowane i przypomniał, że wcześniejsze postępowanie zakończyło się wygraną Polski. “Decyzje zapadną po wyczerpaniu całej ścieżki sądowej” – podkreślił rzecznik resortu.