KE nie uruchomi procedury nadmiernego deficytu wobec Włoch

Komisarz ds. ekonomicznych i finansowych, podatków i ceł Pierre Moscovici, źródło: Flickr/World Economic Forum, fot. Jolanda Flubacher, swiss-image.ch (CC BY-NC-SA 2.0)

Bruksela poinformowała, że nie rozpocznie karnej procedury wobec Rzymu w sprawie zbyt dużego wzrostu deficytu finansów publicznych. To skutek kroków, jakie podjęli Włosi, aby ograniczyć swój dług. KE chce jednak, aby w kolejnych latach sytuacja włoskich finansów publicznych poprawiała się mocniej.

 

Procedurę nadmiernego deficytu Komisja Europejska uruchomiła wobec Włoch na początku czerwca. Powodem były przedstawiane w poprzednich miesiącach projekty budżetu, które przewidywały wyraźny wzrost wydatków, który pokryty miał zostać nowo zaciągniętym przez Rzym długiem.

Tymczasem już dziś Włochy mają drugi co do wielkości deficyt finansów publicznych w Unii Europejskiej, który wynosił w 2017 r. 131,4 proc. PKB, zaś w 2018 r. już 132,2 proc. PKB. KE szacowała, że w kolejnym roku włoski deficyt znowu wzrośnie (do 133,7 proc. PKB), aby w 2020 r. osiągnąć nawet 135,2 proc. PKB. Tymczasem dopuszczalny w Unii Europejskiej limit to 60 proc. Wyższy długi niż Włochy ma w UE już tylko Grecja.

Bruksela obejmie Włochy procedurą nadmiernego deficytu?

Komisja Europejska zamierza objąć Włochy procedurą nadmiernego deficytu. To efekt wysokiego długu publicznego w tym kraju. Rzym może uniknąć kary finansowej, jeśli przekona Brukselę do swoich racji.
 

Komisja Europejska podjęła dziś pierwsze kroki, aby objąć Włochy procedurą nadmiernego deficytu. Włochom grozi …

Rzym skorygował swój budżet

Po kilku odsłonach sporu z KE Rzym postanowił wprowadzić korekty do swojego budżetu i w jego półrocznej wersji na drugą połowę 2019 r. założył zmniejszenie wydatków o 7,6 mld euro, czyli o ok. 0,42 proc. PKB. Deficyt nominalny Włoch ma zatem (wg wyliczeń Brukseli) wynieść w 2019 r. 2,04 proc. PKB. A jeszcze przed wprowadzeniem korekt KE szacowała ten wskaźnik na 2,5 proc. Dzięki przeprowadzonym przez Rzym zmianom budżet Włoch będzie więc zgodny z wymogami paktu stabilności i wzrostu, wprowadzonego w odpowiedzi na niedawny kryzys finansowy w strefie euro.

Bruksela doceniła włoskie działania i oficjalnie odwołała groźbę wprowadzenia procedury nadmiernego deficytu, która (po jej kilku etapach) może się skończyć nałożeniem kary finansowej w wysokości 0,2 proc. PKB. W przypadku Włoch to ok. 3 mld euro. Scenariusz ten nie jest już jednak w obecnym momencie rozpatrywany w Brukseli.

„KE uznała, że procedura nadmiernego deficytu związana z długiem Włoch nie jest dłużej uzasadniona na tym etapie. Czy to już koniec drogi? Nie. Będziemy musieli bardzo uważnie monitorować wykonanie włoskiego budżetu w drugiej połowie roku” – oświadczył komisarz ds. ekonomicznych i finansowych, podatków i ceł Pierre Moscovici. O szczegółach ustaleń z Rzymem ma on poinformować na spotkaniu ministrów finansów eurogrupy w przyszłym tygodniu.

Włoski rząd zapowiada obniżenie deficytu w projekcie budżetu na 2019 rok

Podczas spotkania z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude’em Junckerem szef włoskiego rządu Giuseppe Conte zadeklarował, że deficyt zapisany w projekcie budżetu na przyszły rok zostanie obniżony z 2,4 procent PKB do 2,04 procent. To kolejna faza negocjacji budżetowych Rzymu z Brukselą.
 

Pod …

KE wciąż bacznie przygląda się włoskim finansom

KE nie odpuszcza Włochom do końca, ponieważ ze wstępnych informacji wynika, że Rzym może planować ponowne poważne zwiększenie wydatków publicznych w przyszłym roku. Projekty budżetów państw strefy euro mają trafić do oceny do Brukseli do 15 października. „Pierwsza ocena projektów będzie jednym z ostatnich zadań tej Komisji Europejskiej. Z zadowoleniem przyjmuję wolę premiera Włoch Giuseppe Contego, by prowadzić z nami konstruktywny dialog, tak by projekt włoskiego budżetu był zgodny z prewencyjnymi mechanizmami paktu stabilności i wzrostu” – podkreślił Moscovici.

Rzym, choć planuje wstępnie na przyszły rok deficyt nominalny na poziomie 2,1 proc. PKB (co oznaczałoby wbrew zaleceniom KE jego ponowny wzrost), nie obawia się oceny budżetu przez Brukselę. „Nasze rachunki są w porządku, dane dobre, a przychody rosną. Ludzie oczekują wiele po nas i nie chcemy ich zawieść” – powiedziała włoska wiceminister gospodarki Laura Castelli. Również prezydent Włoch Sergio Matarella stwierdził niedawno: „Nie widzę już powodu do uruchamiania procedury dyscyplinarnej wobec Włoch.”

Grecja wreszcie poza procedurą nadmiernego deficytu

Ministrowie państw członkowskich UE zamknęli wczoraj (25.września) procedurę nadmiernego deficytu wobec Grecji. Unijny komisarz ds. gospodarczych Pierre Moscovici powiedział, że jest to wyraz uznania dla ogromnego wysiłku i poświęceń greckiego społeczeństwa.