KE: Gentiloni apeluje o większe włączenie związków zawodowych w plany odbudowy po kryzysie

Komisarz UE ds. gospodarczych Paolo Gentiloni

Włoski Komisarz UE ds. gospodarczych Paolo Gentiloni/ Zdjęcie: Twitter, @PaoloGentiloni

Wywołany pandemią koronawirusa kryzys gospodarczy może zmienić się w kryzys społeczny, ostrzega komisarz UE ds. gospodarczych Paolo Gentiloni, wzywając do większego udziału związków zawodowych w opracowanie krajowych planów odbudowy.

 

Paolo Gentiloni przyznał, że wraz z rozpoczęciem kampanii szczepień przeciwko COVID-19 pojawiła się nadzieja na skuteczniejszą niż dotychczas walkę z pandemią tej choroby. Przestrzegł jednak, by nie popadać w nadmierny optymizm. „Nawet, jeśli widzimy już światełko w tunelu, wciąż nie wiemy, jak długi okaże się jeszcze ten tunel”, powiedział unijny komisarz ds. gospodarczych na wideospotkaniu zorganizowanym przez Dyrekcję Generalną KE ds. Gospodarczych i Finansowych i Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC).

„Znajdujemy się na rozdrożu, a trwająca pandemia może doprowadzić do kryzysu społecznego”, zwrócił uwagę Gentiloni. Podkreślił jednak, że przygotowywane przez rządy programy odbudowy gospodarczej „stanowią okazję do „odnowienia” Unii Europejskiej dzięki polityce, która doprowadzi do wzrostu gospodarczego i tworzeniu nowych miejsc pracy”.

Gospodarka po pandemii: Jak wymyślić Węgry na nowo?

Kryzys wywołany przez COVID ujawnił poważne problemy węgierskiej gospodarki. Jak im zaradzić?

Gentiloni: W prace nad planem odbudowy trzeba zaangażować związki zawodowe

Wsparciem dla państw członkowskich w odbudowaniu gospodarki po kryzysie będzie nowy unijny fundusz „New Generation EU”. W unijnych stolicach trwa przygotowywanie krajowych programów odbudowy. Przywódcy pozostają jednocześnie w ścisłym kontakcie z Unią Europejską, pilnując, by przepływ środków z funduszy uruchomiony został możliwie szybko.

Aby jednak programy odbudowy były planami „wysokiej jakości”, zdaniem Paolo Gentiloniego kluczowe jest zaangażowanie w ich tworzenie „różnych zainteresowanych stron, w szczególności związków zawodowych”. W opinii włoskiego komisarza ich udział w tym procesie „wciąż jeszcze nie jest satysfakcjonujący”.

Gentiloni podkreślił, że bez pomocy związków zawodowych rządom krajowym będzie o wiele trudniej przyjąć reformy pracy i systemów emerytalnych, do których zobowiązały się w zamian za bezzwrotną pomoc z UE.

Komisja Europejska nie jest do końca zadowolona z dotychczasowych prac nad programami odbudowy. W ubiegłym tygodniu KE zaapelowała do państw członkowskich o większą dokładność w planowaniu oraz bardziej ambitne plany.

Cyfrowi giganci kontra prawa pracownicze. W Google powstanie związek zawodowy

Alphabet Workers Union – tak nazywa się pierwszy związek zawodowy, powołany przez pracowników Google w USA.

Kiedy wycofać się z „trybu awaryjnego”?

Paolo Gentiloni uznał ponadto za konieczne podtrzymanie przez UE przez najbliższe miesiące łagodniejszej polityki fiskalnej, wprowadzonej na początku pandemii i obejmującej zawieszenie na pewien czas obowiązywania reguł dotyczących deficytu i długu publicznego.

Komisarz zaznaczył jednocześnie, że jedną z kwestii wymagających dyskusji będzie w przyszłości to, kiedy oraz w jaki sposób wycofać się ze szczególnych środków wsparcia gospodarki i miejsc pracy. „Z naszego punktu widzenia przedwczesna rezygnacja z tych działań nie byłaby właściwym rozwiązaniem, gdyż wiązałaby się z ryzykiem jeszcze głębszej recesji”, powiedział Włoch.

Latem państwa członkowskie mają rozpocząć rozmowy na temat możliwości wznowienia od przyszłego roku zobowiązań wynikających z paktu stabilności i wzrostu. W lutym ubiegłego roku KE rozpoczęła rewizję tego porozumienia, ale prace przerwała pandemia koronawirusa. Niektóre kraje, w tym Francja, deklarują, że nie chcą wrócić do przestrzegania reguł fiskalnych, dopóki te nie zostaną znowelizowane.

Komisja ma przedstawić propozycje zmian w pakcie jeszcze w tym roku, choć dokładna data nie została jeszcze podana. Według Gentiloniego nowa unijna polityka fiskalna powinna wspierać transformację klimatyczną oraz zrównoważony rozwój.