Kanada gospodarzem szczytu zorientowanego na reformę WTO

Przewodniczący Światowej Organizacji Handlu (WTO) Roberto Azevedo. Źródło: Parlament Europejski

Rozpoczynające się dziś (24 października) spotkanie zorganizowano w celu ponownego podjęcia prób zreformowania międzynarodowego systemu handlowego, który coraz częściej doprowadza do napięć w relacjach między największymi gospodarkami świata.

 

W trwających dwa dni rozmowach udział wezmą przedstawiciele Kanady, Unii Europejskiej, Australii, Brazylii, Chile, Japonii, Korei Południowej, Kenii, Meksyku, Nowej Zelandii, Norwegii, Singapuru oraz Szwajcarii. W spotkaniu uczestniczyć będzie również Przewodniczący Światowej Organizacji Handlu (WTO) Roberto Azevedo.

Wielcy nieobecni

W Ottawie zabraknie jednak dwóch największych gospodarek świata, Stanów Zjednoczonych i Chin. Dennis Shea, ambasador USA przy WTO, skrytykował przedstawione przed szczytem kanadyjskie propozycje reform, które jego zdaniem nie zajmują wystarczająco silnego stanowiska wobec problemów międzynarodowego handlu.  Donald Trump oskarżał wcześniej Światową Organizację Handlu o niesprawiedliwe traktowanie jego kraju i postrzeganie Chin jako gospodarki rozwijającej się, pomimo jej pozycji w hierarchii globalnego handlu. Jednocześnie Stany Zjednoczone blokowały uprzednie próby konsultacji między członkami WTO, które miałyby rozwiązać ich spory.

Umowa handlowa UE-Wietnam zatwierdzona przez KE

Komisja Europejska poinformowała, że umowa handlowa między Unią Europejską a Wietnamem została zatwierdzona. Teraz musi ją przyjąć Parlament Europejski. Komisja chce, aby stało się to jak najszybciej.
 

Umowa handlowa między UE a Wietnamem zniesie niemalże wszystkie cła na towary będące przedmiotem …

Określenie problemów

Jak wspólnie zauważają Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Światowa Organizacja Handlu oraz Bank Światowy, niemożność zreformowania globalnego systemu wymiany handlowej w przeciągu ostatnich dwudziestu lat zablokowała możliwy wzrost światowego poziomu gospodarczego i walkę z ubóstwem. Jako sektory najpilniej potrzebujące reform wskazano rolnictwo i usługi. Organizacje wzywają do przyśpieszenia reform w szczególności w systemie WTO, gdyż miałyby one stanowić jedyną szansę na podtrzymanie korzyści płynących z wolnego handlu. Według oficjalnego stanowiska uczestników spotkania, głównymi jego tematami będą poprawa transparentności działań Światowej Organizacji Handlu oraz dostosowanie jej zasad do wymiany bazującej głównie na usługach, między innymi e-biznesie.

Polska i Czechy: Jak „odnowić” miks energetyczny?

Zarówno w Polsce, jak i w Czechach węgiel stanowi główny filar energetyki. W Polsce odpowiada za około 80 proc. wytwarzanej energii. W Czechach udział węgla w koszyku energetycznym jest dwa razy niższy ze względu na rosnące znaczenie energii jądrowej.
 

Oba kraje …