Japonia korzysta na rosyjskich sankcjach

Źródło: Portal Promocji Eksportu

Rosja, w odpowiedzi na unijne sankcje gospodarcze, zakazała importu żywności z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Skorzystała na tym Japonia, która została czwartym co do wielkości odbiorcą unijnego eksportu, zajmując tym samym miejsce Rosji.

 

 

Opublikowany dzisiaj (23 grudnia) raport Komisji Europejskiej zajmuje się kwestią unijnego eksportu i importu żywieniowych produktów rolnych (agri-food, raport dostępny TUTAJ). Obejmuje on wyłącznie handel z państwami spoza UE – nie zajmował się unijnym rynkiem wewnętrznym w tej dziedzinie.

Eksport

Jego podstawowy wniosek jest pozytywny: unijny eksport w tym obszarze wzrósł w stosunku do roku ubiegłego i w okresie od listopada 2015 r. do października 2016 r. osiągnął wartość 129,9 mld euro. To o prawie 2 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W handlu produktami rolnymi UE kończy rok na plusie: różnica między wartością eksportu a importu wyniosła ponad 18 mld euro.

Ten rok przyniósł też zmiany na liście najważniejszych partnerów handlowych UE w tym zakresie. Japonia została czwartym co do wielkości odbiorcą unijnego eksportu, zajmując tym samym miejsce Rosji. Łącznie trafiła tam żywność o wartości ponad 5,6 mld euro, o 7,7 proc. więcej niż rok wcześniej. Dla porównania, Rosja odebrała 5,4 mld unijnej żywności. To spadek o prawie 5 proc. wobec roku poprzedniego.

KE jest w trakcie negocjacji umowy o wolnym handlu z Japonią i spodziewa się, że udane ich zakończenie zwiększy japoński import jeszcze bardziej. Główny negocjator ze strony UE Mauro Pettricione powiedział, że spodziewa się zakończenia rozmów w przyszłym roku (2017 r.).

Pierwsze trzy miejsca przypadają Stanom Zjednoczonym, Chinom i Szwajcarii. Wartość eksportu do tych państw osiągnęła, odpowiednio, 20,5 mld euro, 11,2 mld euro oraz 7,8 mld. Wszystkie zanotowały wzrost tych wartości w porównaniu do zeszłego roku, z czego największy miał miejsce w Chinach – o prawie 1,2 mld euro w stosunku do poprzedniego okresu ( 11,9 proc.).

Największą popularnością wśród eksportów UE cieszy się alkohol w różnej postaci. Łączny eksport napojów alkoholowych osiągnął wartość 24 mld euro, czyli ponad 18 proc. całego eksportu. Z tych 24 mld, 10,5 mld przyniosła kategoria produktów „wina, wermuty, cydry i octy”, dalsze 10 mld napoje wyskokowe, a resztę – piwo.

Import

Trzy najpopularniejsze kraje pochodzenia unijnego importu żywności to Brazylia (12,2 mld euro), USA (11,3 mld) i Argentyna (5,8 mld). Łącznie wartość całego importu w tej kategorii sięgnęła 112 mld euro, o 0,1 proc. mniej niż w poprzednim okresie.

Mimo, że pierwsze trzy miejsca się nie zmieniły, to import z każdego z tych państw spadł – najbardziej w przypadku Brazylii (o 8,9 proc.). Kolejne państwa na liście mogą jednak poszczycić się wzrostem tej wartości, z czego największym – Ukraina, o prawie 17 proc. Daje jej to 7. miejsce, zbliżając do znajdującej się na 6. pozycji Turcji (spadek o 6,2 proc.).