Irlandia: Parlament odrzuca umowę UE-Mercosur

Sala obrad parlamentu Irlandii, źródło: Flickr/Houses of the Oireachtas (CC BY 2.0)

Irlandzcy parlamentarzyści zagłosowali za odrzuceniem zawartej pod koniec czerwca umowy o stworzeniu między Unią Europejską a Wspólnym Rynkiem Południa (Mercosur) strefy wolnego handlu. Stwierdzili, że porozumienie zaszkodzi rolnictwu w Irlandii oraz negatywnie wpłynie na środowisko. Jednak głosowanie w parlamencie nie jest wiążące dla rządu w Dublinie.

 

Porozumienie o wolnym handlu między UE a Mercosur (obecnie tę organizację tworzą Argentyna, Brazylia, Urugwaj i Paragwaj) zawarto po niemal 20 latach negocjacji. Komisja Europejska oszacowała, że zyski jakie zostaną osiągnięte dzięki wzmożeniu wzajemnej wymiany handlowej i zniesieniu lub ograniczenie ceł oraz innych blokad pozataryfowych będą aż trzy razy wyższe niż zyski z podpisanych już wcześniej podobnych umów z Kanadą i Japonią.

Irlandzcy rolnicy przeciwni umowie

Umowa z Mercosur ma zacząć obowiązywać za 2 lata, ale w tym czasie musi zostać jeszcze zatwierdzona przez wszystkie państwa członkowskie. A część z nich ma do niej swoje zastrzeżenia. Parlament Irlandii postanowił już zagłosować nad umową i większością głosów 84 do 46 odrzucić ją. Było to jednak głosowanie nie wiążące, ponieważ w przypadku tego typu umów międzynarodowych decyduje bezpośrednio irlandzki rząd.

Posłowie w swojej uchwale nie tylko więc wypowiedzieli się przeciw umowie z Mercosur, ale także wezwali rząd w Dublinie do uznania swojego stanowiska za wiążące i odmowy ratyfikowania porozumienia. Wejścia w życie umowy obawiają się bowiem mocno irlandzcy rolnicy, którzy przekonują, że nie wytrzymają konkurencji z napływem do Europy tańszej żywności z Ameryki Południowej, a przede wszystkim argentyńskiej i brazylijskiej wołowiny. Na początku tygodnia pod siedzibą irlandzkiego parlamentu odbyła się kilkutysięczna pikieta środowisk rolniczych.

20 lat negocjacji zakończone, UE i Mercosur uzgodniły umowę handlową

Unia Europejska oraz cztery kraje zrzeszone w organizacji gospodarczej Mercosur (Wspólny Rynek Południa) porozumiały się co do utworzenia strefy wolnego handlu. Jeśli wziąć pod uwagę wartość zniesionych ceł, to największa umowa gospodarcza zawarta kiedykolwiek przez UE.
 

Negocjacje między Unią Europejską a …

Obawy o środowisko i los Indian

W złożonym w parlamencie przez opozycyjną republikańską partię Sinn Féin, a popartym również przez konserwatywną Fianna Fáil projekcie uchwały znalazł się również apel do rządu, aby „blokował porozumienie z Mercosur i natychmiast rozpoczął budowanie na forum UE koalicji państw przeciwnych tej umowie, co zapewni, że zostanie ona odrzucona”.

Autorzy uchwały zwracają także uwagę na kwestie środowiska. Organizacje ekologiczne alarmują bowiem, że jednym ze skutków umowy będzie dalsza wycinka Puszczy Amazońskiej, aby pozyskać nowe tereny pod uprawę trzciny cukrowej i hodowlę krów. Cukier i wołowina to dwa najważniejsze spożywcze towary eksportowe m.in. Argentyny i Brazylii.

„Słabe mechanizmy zabezpieczające spowodują, że dojdzie zniszczenia rdzennych społeczności, środowiska naturalnego i oraz kolejnych zabójstw przedstawicieli organizacji społecznych, którzy sprzeciwiają się wycince lasów” – głosi tekst przyjęty przez irlandzki parlament. W dokumencie wyrażono też obawy o niższe niż europejskie standardy jakości żywności w państwach Ameryki Południowej.

Partia Sinn Féin alarmuje również, że napływ tańszej wołowiny z Argentyny i Brazylii „zniszczy irlandzkich hodowców”. „Choć oficjalnie mówi się o tym, że istnieje limit bezcłowego importu wołowiny z krajów Mercosur na poziomie 99 tys. ton rocznie, to jednak rzadko dodaje się, że na pozostały import nałożone będzie obniżone cło w wysokości 7,5 proc.”

Zmiany klimatyczne mogą oznaczać wzrost opodatkowania mięsa

Inwestorzy twierdzą, że wdrażanie Porozumienia Paryskiego skłoni niektóre rządy do wprowadzenia „opłaty hodowlanej”, która zmniejszyłaby spożycie mięsa, co z kolei miałoby pozwolić uniknąć do 2050 r. strat klimatycznych w wysokości nawet 600 mld dolarów. Takie dane opublikowano w raporcie przygotowanym przez …

Rząd Irlandii: Zyski przewyższają ewentualne straty

Rząd irlandzki (tworzy go głównie liberalno-konserwatywna partia Fine Gael) broni jednak umowy z Mercosur argumentując, że przyniesie ona więcej zysków niż strat. Natomiast komisarz UE ds. rolnictwa Phil Hogan (jest Irlandczykiem i należał do Fine Gael) przekonuje, że zapisy umowy balansują interesy Ameryki Południowej i Europy oraz otwierają południowoamerykański rynek dla europejskich produktów rolnych.

Ale potencjalne kłopoty z ratyfikacją umowy z Mercosur w Irlandii pokazują, że najbliższe 2 lata będą kluczowe dla przyszłości tego porozumienia. Muszą je bowiem zatwierdzić jeszcze Parlament Europejski, wszystkie państwa członkowskie i ok. 40 różnego rodzaju europejskich parlamentów – krajowych i regionalnych.

Tego typu problemy były już w przypadku porozumienia CETA, które ustanawiało strefę wolnego handlu między UE a Kanadą. Wówczas bardzo długo trwało zatwierdzanie porozumienia przez Belgię, gdzie musi to zrobić nie tylko parlament federalny, ale także lokalne parlamenty Walonii i Flandrii. Parlament waloński długo wówczas wyrażał swój sprzeciw i uroczyste podpisanie umowy zostało opóźnione.

Umowa UE-Mercosur opóźni się z powodu sporu o wołowinę?

Brak porozumienia między Unią Europejską a Argentyną i Brazylią w sprawie importu wołowiny może sprawić, że nie uda się zamknąć rozdziału negocjacji dot. wzajemnego dostępu do rynków do końca roku. A to z kolei może sprawić, że osiągnięcie całej umowy …