Ile maksymalnie zapłacimy za rozmowy i SMS-y na terenie UE?

źródło: PxHere (CC0 Public Domain)

źródło: PxHere (CC0 Public Domain)

Od dziś (15 maja) obowiązują nowe przepisy, które ustaliły maksymalną wysokość stawek, jakie operatorzy telefoniczni mogą pobierać za zagraniczne rozmowy telefoniczne wykonywane pomiędzy państwami członkowskimi UE oraz za SMS-y. To kolejna po zniesieniu roamingu reforma, która obniży ceny połączeń.

 

Od teraz kosumenci dzwoniący lub wysyłający SMS ze swojego kraju do innego kraju członkowskiego UE zapłacą maksymalnie 19 eurocentów za minutę połączenia (plus VAT) i maksymalnie 6 eurocentów za wiadomość tekstową (plus VAT). Rozporządzenie w tej sprawie przyjęto w grudniu ubiegłego roku.

KE: To korzyść płynąca z jednolitego rynku cyfrowego

Wprowadzenie maksymalnych stawek za połączenia zagraniczne wewnątrz UE to kolejny skutek przeprowadzenia ogólnounijnego przeglądu przepisów dotyczących telekomunikacji. KE zaproponowała rozporządzenie w tej sprawie, ponieważ istniały bardzo duże różnice w tym obszarze pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi.

„Po zniesieniu opłat roamingowych w 2017 r. Unia wprowadziła właśnie środki przeciwko wygórowanym opłatom za połączenia międzynarodowe. Te dwa działania zapewniają europejskim konsumentom skuteczną ochronę przed szokująco wysokimi rachunkami za połączenia telefoniczne realizowane w obrębie Europy. To tylko jedna z wielu konkretnych korzyści płynących z jednolitego rynku cyfrowego” – mówiła komisarz ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Marija Gabriel.

Jak bowiem ustaliła KE, dotychczas nie tylko ceny zagranicznych połączeń telefonicznych wewnątrz UE były w poszczególnych krajach członkowskich bardzo różne, ale także o wiele wyższe niż połączeń krajowych – rozmowa telefoniczna z abonentem w innym kraju członkowskim była średnio trzykrotnie droższa niż rozmowa z kimś w naszym własnym kraju. W przypadku SMS-ów ceny były średnio dwukrotnie wyższe. Ale w niektórych krajach było nawet 10 razy drożej.

Koniec opłat za ROAMING, początek Europy bez granic – Róża Thun

Firmy telekomunikacyjne całe lata oskubywały klientów. Miały przebicie liczone w tysiącach. Unia Europejska znosi opłaty za roaming, by chronić Europejczyków oraz umożliwić innowacyjny rozwój Europy – mówi europosłanka Róża Thun, od 10 lat zaangażowana w walkę o zniesienie opłat roamingowych. …

Coraz więcej dzwonimy do innych krajów UE

Tymczasem połączeń telefonicznych z innymi krajami członkowskimi UE przybywa. Z danych Eurostatu wynika, że 42 proc. respondentów kontaktowało się w ciągu ostatniego miesiąca z osobą w innym kraju UE, a 26 proc. respondentów stwierdziło, że korzysta w tym celu z telefonu stacjonarnego, komórkowego lub SMS-a.

Operatorzy komórkowi i telefoniczny mają też obowiązek poinformowania swoich klientów o nowych stawkach. Większość z polskich operatorów już to zrobiła. Nowe stawki maksymalne dotyczą wyłącznie klientów indywidualnych. Klienci biznesowi nie zostali objęci rozporządzeniem, ponieważ wielu operatorów oferuje im odrębne oferty, plany taryfowe czy rozliczenia ryczałtowe.

Nowe regulacje obowiązuje na razie tylko w państwach członkowskich UE, ale niebawem zaczną także obowiązywać w 3 krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Norwegii, Islandii i Liechtensteinie.

PE za kolejnym obniżeniem stawek roamingowych

Parlament Europejski przegłosował pakiet telekomunikacyjny ograniczający ceny połączeń w UE. Dodatkowo znalazły się tam zapisy wspomagające rozwój superszybkiej sieci 5G oraz systemu połączeń alarmowych do roku 2020.
 
Dzięki nowym przepisom po raz kolejny spadną ceny połączeń w roamingu w państwach członkowskich UE oraz tych …