Grecja zakończyła trzyletni program pomocowy

Siedziba greckiego parlamentu w Atenach, źródło: Flickr, fot. Tilemahos Efthimiadis

Siedziba greckiego parlamentu w Atenach, źródło: Flickr, fot. Tilemahos Efthimiadis

W ramach trzeciego już pakietu pomocowego Grecja otrzymała ratunkowe pożyczki w wysokości prawie 62 mld euro. Komisja Europejska chwali Ateny za reformy i przezwyciężanie deficytu oraz za osiągnięcie wzrostu gospodarczego. Grecja jednak jeszcze długo podnosić się będzie po kryzysie finansowym.

 

W ramach trzeciego pakietu pomocowego dla Grecji, realizowanego w ramach Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS), przewidziano dla Aten środki w wysokości 86 mld euro. Okazało się, że potrzebne było o ponad 1/4 środków mniej, czyli 61,9 mld euro. W sumie, w ramach trzech pakietów pomocowych, Grecja otrzymała w ciągu ośmiu lat od partnerów międzynarodowych (UE, Europejskiego Banku Centralnego oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego) 288,7 mld euro.

UE gratuluje Grecji

Komisja Europejska wyraziła zadowolenie z zakończenia trzeciego pakietu pomocowego dla Grecji. „Zakończenie programu pomocy stabilizacyjnej to ważny moment dla Grecji i Europy. Gdy europejscy partnerzy okazywali solidarność, obywatele Grecji stawiali czoła wszystkim wyzwaniom z charakterystyczną dla siebie odwagą i determinacją. Zawsze walczyłem o to, by Grecja pozostała w sercu Europy. Naród grecki zaczyna teraz nowy rozdział swojej znamienitej historii, dlatego zawsze może na mnie liczyć jako sojusznika, partnera i przyjaciela” – powiedział przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker.

Wtórował mu komisarz ds. gospodarczych i finansowych, podatków i ceł Pierre Moscovici. „Zakończenie programu pomocy stabilizacyjnej to dobra wiadomość zarówno dla Grecji, jak i strefy euro. Dla Grecji i narodu greckiego oznacza to początek nowego rozdziału po ośmiu wyjątkowo trudnych latach. Dla strefy euro koniec programu oznacza symboliczne zakończenie kryzysu egzystencjalnego. Szeroko zakrojone reformy prowadzone przez Grecję stworzyły podstawy trwałego ożywienia gospodarczego: należy o nie dbać i je podtrzymywać, tak aby naród grecki mógł czerpać korzyści ze swoich wysiłków i poświęceń. Europa będzie Grecję nadal wspierać” – powiedział Moscovici.

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk pogratulował zaś Grecji na Twitterze. „Udało się wam to! Gratulacje dla Grecji i jej mieszkańców w związku z zakończeniem programu pomocy finansowej. Dzięki ogromnym wysiłkom i europejskiej solidarności wykorzystaliście okazję” – napisał Tusk po angielsku, a w kolejnym wpisie także po grecku.

KE chwali Ateny za reformy

Komisja Europejska pochwaliła Grecję za przeprowadzenie reform gospodarczych. „Kraj ten podjął działania zapewniające mu stabilność budżetową: przezwyciężył poważny deficyt salda sektora instytucji rządowych i samorządowych, a w 2017 r. odnotował jego nadwyżkę. Według prognoz nadwyżka ta ma się utrzymać. Podejmowane reformy i działania konsolidacyjne z czasem będą przynosić coraz większe efekty i tym samym będą miały pozytywny wpływ na stabilność finansów publicznych jeszcze długo po zakończeniu programu” – napisano w komunikacie KE.

Bruksela doceniła poprawienie się sytuacji w sektorze bankowym, osiągnięte dzięki udanemu dokapitalizowaniu greckich banków. Zmniejszono także liczbę zagrożonych niespłacaniem kredytów. Jak przypomniała Komisja, Grecji udało się również poprawić wydajność i skuteczność administracji publicznej, w tym powołać niezależny urząd ds. dochodów publicznych. Urzędnicy państwowi, wcześniej nominowani często poprzez nepotyzm, obecnie wybierani są na zupełnie nowych, transparentnych zasadach. „Co więcej Grecja przeprowadziła ważne działania strukturalne, aby poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej i zwiększyć konkurencyjność i tym samym przyciągnąć inwestorów i umożliwić istniejącym już spółkom dalszy rozwój, wprowadzanie innowacji i tworzenie miejsc pracy. Działania te służą również stworzeniu trwałego i powszechnego systemu rent i emerytur, opieki zdrowotnej i świadczeń społecznych, m.in. systemu zakładającego minimalny dochód gwarantowany” – doceniła Komisja Europejska.

Grecja wreszcie poza procedurą nadmiernego deficytu

Ministrowie państw członkowskich UE zamknęli wczoraj (25.września) procedurę nadmiernego deficytu wobec Grecji. Unijny komisarz ds. gospodarczych Pierre Moscovici powiedział, że jest to wyraz uznania dla ogromnego wysiłku i poświęceń greckiego społeczeństwa.

Wskaźniki lepsze, ale to początek drogi

Choć wskaźniki ekonomiczne w Grecji się poprawiają (np. wzrost gospodarczy, który w 2010 r. wynosił -5,5 proc., w 2017 r. kształtował się na poziomie 1,4 proc.), to jednak wciąż daleko jest do ideału. Choć bezrobocie znacząco spadło, to w maju bieżącego roku wynosiło 19,5 proc., co oznacza, że jest najwyższe w całej UE. To, że spadło po raz pierwszy od września 2011 r. poniżej 20 proc. jest małą pociechą.  Podobnie jak to, że wzrost gospodarczy może w przyszłym roku wynosić nawet 2 proc. Aby odbudować zniszczony kryzysem kraj, potrzeba będzie dużo szybszego wzrostu. Tym bardziej, że dług publiczny kraju wynosi aż 180 proc. PKB i jest największy w całej UE.

Poprawiła się natomiast sytuacja budżetowa. W 2009 r. deficyt wynosił aż 15,1 proc. PKB. W 2017 r. zaś Grecja wypracowała niewielką nadwyżkę w wysokości 0,8 proc. PKB, a to stanowi nadwyżkę pierwotną w wysokości 4,2 proc. według parametrów programu pomocowego.

Grecja: Protestujący związkowcy wtargnęli do resortu pracy i zrugali panią minister

Manifestację pod gmachem Ministerstwa Pracy, Świadczeń Społecznych i Społecznej Solidarności zorganizował sympatyzujący z komunistami związek zawodowy PAME. Protest dotyczył kolejnych zmian w kodeksie pracy, w tym nowych przepisów zaostrzających uzyskiwanie przez związkowców prawa do organizacji legalnego strajku.
 
Około 500 demonstrantów, używając …

Fundusze europejskie dla Grecji

Pomagają również fundusze unijne. Równolegle do programu pomocy stabilizacyjnej Komisja Europejska rozpoczęła w lipcu 2015 r. plan pt. „Nowy start dla zatrudnienia i wzrostu gospodarczego w Grecji”, by ułatwić Grecji korzystanie w jak największym stopniu ze środków UE w celu ustabilizowania swojej gospodarki i tworzenia miejsc pracy, pobudzenia wzrostu i inwestycji. „Podjęcie nadzwyczajnych środków przewidzianych w planie zaowocowało tym, że Grecja należy obecnie do głównych beneficjentów środków UE. Na lata 2014–2020 Grecja otrzymała już blisko 16 miliardów euro ze znacznej puli środków unijnych. Kwota ta stanowi ponad 9 proc. rocznego produktu krajowego brutto Grecji w 2017 r.” – ogłosiła KE.

Grecja jest także głównym beneficjentem Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), w stosunku do PKB, przewidzianego w planie inwestycyjnym dla Europy. W ramach EFIS planowane jest rozpoczęcie inwestycji wartych ponad 10 mld euro, a ponad 20 tys. małych i średnich przedsiębiorstw w Grecji ma otrzymać wsparcie.

Oficjalny koniec sporu między Grecją a Macedonią o nazwę. Ugoda podpisana

Na mocy uzgodnionej przez oba kraje umowy, Macedonia zmieni swoją nazwę na Republikę Północnej Macedonii. Uroczyste złożenie podpisów przez szefów dyplomacji obu państw to jednak dopiero początek drogi do wdrażania w życie porozumienia, które budzi także wiele kontrowersji u sporej …