Grecja wciąż na krawędzi bankructwa?

Pierre MOSCOVICI

Unijny komisarz do spraw gospodarczych i finansowych Pierre Moscovici odwiedził Ateny, by rozmawiać o zakończeniu oceny greckich reform. Wyraził przekonanie, że uda się znaleźć rozwiązanie dobre zarówno dla Grecji, jak i dla jej partnerów w strefie euro. Jednak ostatni raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego nie pozostawia wątpliwości, że Grecja jest w bardzo trudnej sytuacji, a premier Aleksis Tsipras przeciwstawia się dalszym oszczędnościom.

 

Rozmowy komisarza UE z premierem Grecji Aleksisem Tsiprasem i innymi greckimi politykami miały na celu złagodzenie napięć między Grecją, Niemcami i MFW w kwestiach podatkowych, dalszej redukcji zadłużenia i realizacji reform. UE od kilku miesięcy prowadzi przegląd realizacji reform w Grecji.

Moscovici optymistą

Pierre Moscovici jest jednak przekonany, że dojdzie do porozumienia między greckim rządem i jego wierzycielami. „Zawsze miałem głębokie poczucie, że potrzebujemy silnej Grecji w sercu strefy euro” – oświadczył po spotkaniu z greckim ministrem finansów Euklidisem Tsakalotosem.  

Komisarz UE podkreślił przy tym, że sytuacja w Grecji się poprawiła, a prognozy przewidują jeszcze szybszy rozwój w następnych latach. Zastrzegł, że do zamknięcia oceny greckich reform potrzeba jeszcze kilka kroków, ale podkreślił, że przy dobrej woli znajdzie się sposób, żeby je wykonać.

Ateny liczą na „polityczne” porozumienie jeszcze przed 20 lutego br., kiedy to ministrowie finansów strefy euro zajmą się problemem Grecji w Brukseli. Jednak w środę unijny komisarz zapewnił jedynie, że wszystkie strony przygotowują się do spotkania eurogrupy.

Tsipras: Koniec z oszczędnościami w Grecji

Ateny ze swej strony podkreślają, że starają się doprowadzić do porozumienia jeszcze w lutym, ale konieczne jest wypracowanie najlepszych dla greckiej gospodarki warunków. Szef greckiego rządu powiedział, że proponowanie dalszych działań oszczędnościowych byłoby destrukcyjne i do zakończenia przeglądu greckich reform potrzebny jest „sojusz logiki”. „Przesłanie brzmi: Dość z surowością wobec Grecji” – podsumował Tsipras.

Zakończenie oceny reform jest warunkiem wypłaty kolejnej transzy z ostatniego programu kredytowego dla Grecji o łącznej wartości do 86 mld euro.

Lutowy raport MFW ws. Grecji

Ostatni raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) wskazuje, że mimo olbrzymiej pomocy finansowej Grecja wciąż pozostaje w niezwykle trudnej sytuacji. Według scenariusza bazowego, czyli zakładającego realizację zalecanych reform, dług Grecji w 2060 r. osiągnie 275 proc. PKB, a roczne potrzeby pożyczkowe brutto (konieczność zapewnienia finansowania dla nowego i zapadającego w danym roku długu) sięgną 60 proc. PKB (to ok. sześć razy więcej niż wynoszą bieżące roczne potrzeby pożyczkowe Polski w relacji do PKB).

MFW zwraca uwagę, że połowa kredytów udzielonych przez sektor bankowy jest zagrożona (ich spłata jest przeterminowana przynajmniej 90 dni). Zwraca także uwagę na olbrzymie nadużycia podatkowe. Prawie połowa przychodów osób samozatrudnionych (lekarzy, księgowych, inżynierów, prawników) nie jest ewidencjonowana i nie są odprowadzane podatki od ich wynagrodzeń.

Olbrzymie koszty generuje również system emerytalny, gdzie obniżka wypłat dotyczyła głównie nowych emerytów. Dla tych, którzy otrzymywali emeryturę wcześniej, stosunek przeciętnej wypłaty do ostatniej pensji wynosi 80 proc. (tymczasem średnia w strefie euro plasuje się poniżej 50 proc.) Jednak politycy greccy zwracają uwagę, że od czasu wybuchu kryzysu w tym kraju emerytury obniżano już 11-krotnie.

Nie najlepiej wygląda też realizacja planu prywatyzacji, z którego Grecja miała spłacać swoje zobowiązania wobec wierzycieli. W 2015 r. uzgodniono, że Grecja sprzeda majątek o wartości 50 mld euro. Tymczasem dotychczas – jak widnieje w danych MFW – podpisano umowy sprzedaży o wartości 1,5 mld euro. Fundusz prognozuje, że do 2018 r. kwota powinna wzrosnąć do 5 mld.