Grecja: Dobry początek roku dla gospodarki

Flaga Grecji (Źródło: Pixabay)

Ministerstwo Gospodarki i Rozwoju podsumowało rozwój greckiej gospodarki w 2018 r. oraz przedstawiło prognozy dalszej dynamiki i rozwoju wskaźników ekonomicznych.

 

Obiecujące prognozy dla greckiej gospodarki

Greckie Ministerstwo Gospodarki i Rozwoju wydało coroczny dokument pt. „Biuletyn Rozwoju Gospodarczego”, w którym został podsumowany stan gospodarki państwa, jak również przedstawiono prognozy ekonomiczne dalszego rozwoju.

Ministerstwo podkreśliło, jakie zagrożenia czekają na europejską gospodarkę, które znaczącą wpłyną na spowolnienie wzrostu w Europie. Wśród nich wymieniono m.in. wzrost protekcjonizmu handlowego.

Ministerialny raport podaje też, co grecki rząd powinien stymulować i wspierać, by rynek nadal się rozwijał. Po pierwsze powinno dojść do znaczącego zwiększenia popytu wewnętrznego (czyli inwestycji oraz konsumpcji), wzmocnienia otoczenia biznesowego ze szczególnymi zmianami strukturalnymi, które ułatwiłyby inwestowanie. Po drugie powinno dojść do stymulowania wydatków konsumenckich poprzez zmianę dochodów na korzyść biedniejszych.

W dokumencie zaproponowano również rozwiązania, które przyczyniłyby się do zwiększenia dochodu rozporządzalnego i pobudzenia popytu konsumentów w 2019 r. Wśród tych rozwiązań wymieniono m.in. zniesienie płacy minimalnej, podniesienie minimalnego wynagrodzenia, czy likwidację cięć emerytalnych.

Główny ekonomista Greckiego Banku Narodowego Nikos Magginas powiedział, że: „Sam wzrost podaży w ujęciu rocznym wynikał z silniejszej konsumpcji prywatnej i wzrostu zapasów, co pomogło zrównoważyć znaczny spadek nakładów brutto na środki trwałe”.

Nierozwiązane problemy

Jednym z największych wyzwań przyszłego wzrostu gospodarczego będzie zdolność greckich banków do udzielenia kredytów i pożyczek. Rząd pracuje nad modelem finansowym, który pomoże instytucjom bankowym w ograniczeniu zadłużeń. Planuje też wydać około 7 miliardów euro na regulacje wcześniejszych zadłużeń z Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Ponadto Grecja jest największym beneficjentem Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. W 2019 r. środki o wartości 11 miliardów euro mają wesprzeć ponad 20 tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw. 

W ostatnim kwartale 2018 r. grecka gospodarka ożywiła się, czego przykładem był wzrost PKB o 1 proc. za sprawą m.in. wzrostu wydatków konsumpcyjnych.

W sierpniu 2018 r. oficjalnie Grecja zakończyła jeden z programów ratunkowych i wzrost gospodarczy utrzymuje się na dobrym poziomie po długiej recesji, która doprowadziła do skurczenia gospodarki  o ¼. Ponadto ekspansja zagraniczna (eksport) również przyśpieszyła do 2,2 proc.