Austria: Korzystanie z Google Analytics narusza RODO

google-rodo-analitics-austria-sad-prawo-ochrona-danych-internet

Austriacki urząd ochrony danych uznał, że korzystanie z narzędzia Google Analytics narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). / Foto via unsplash [Edho Pratama]

Austriacki urząd ochrony danych uznał, że korzystanie z narzędzia Google Analytics narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

 

 

Wkrótce podobne orzeczenia mogą pojawić się także w innych krajach, ponieważ organy regulacyjne poszczególnych państw ściśle współpracują w grupie zadaniowej Europejskiej Rady Ochrony Danych.

Stwierdzenie było reakcją na wiele skarg, które austriacka organizacja pozarządowa NOYB złożyła w następstwie orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie „Schrems II”.

W 2020 r. TSUE orzekł, że umowa o przekazywaniu danych między USA a UE, tzw. „Tarcza Prywatności”, jest niezgodna z unijnym prawem o ochronie danych, a co za tym idzie, większość danych była do tego czasu przekazywana z Europy do Stanów nielegalnie.

Wyrok został jednak częściowo zignorowany przez Google. W trakcie postępowania koncern przyznał, że „wszystkie dane zebrane za pomocą Google Analytics (…) są hostowane (tj. przechowywane i dalej przetwarzane) w USA”. Odnosi się to również do danych użytkowników europejskich.

Z Google Analytics korzysta wiele firm w UE, a zatem wiele z nich przekazało swoje dane do Google, umożliwiając tym samym przetwarzanie ich danych w USA.

Austriacki organ ochrony danych orzekł teraz, że takie zachowanie stanowi naruszenie unijnego prawa.

„Zamiast dostosowywać usługi tak, aby były zgodne z RODO, amerykańskie firmy próbowały po prostu dodać stosowny akapit do informacji o polityce prywatności i ignorować wyrok TSUE. Ich śladem podążyło wiele firm z UE”, wyjaśnił Max Schrems, honorowy przewodniczący NOYB, w wydanym oświadczeniu.

„Minęło już 1,5 roku, odkąd Trybunał Sprawiedliwości ponownie potwierdził swoje orzeczenie, więc to już najwyższy czas, żeby wreszcie egzekwować prawo”, dodał.

Decyzja austriackiego urzędu została wydana dopiero w pierwszej ze 101 skarg, jakie NOYB złożył w niemal wszystkich krajach UE. Organizacja pozarządowa spodziewa się, że „podobne decyzje będą teraz zapadać w większości państw członkowskich UE”.

We wtorek podobną decyzję wydał Europejski Inspektor Ochrony Danych. Stwierdził on, że korzystanie przez Parlament Europejski z Google Analytics narusza RODO.