Spotkanie G20: Ministrowie wypowiadają walkę skutkom pandemii i globalnemu ubóstwu

G20, Luigi Di Maio, Włochy

Minister spraw zagranicznych Włoch Luigi Di Maio / Zdjęcie: G20 [CC-BY 3.0] [Italian G20 Presidency]

Szefowie MSZ krajów G20 podczas wczorajszego (29 czerwca) spotkania we włoskiej Materze dyskutowali o potrzebie międzynarodowej odpowiedzi na pandemię COVID-19 i jej skutki. Zgodzili się, że kluczowym wyzwaniem dla państw grupy jest walka z ubóstwem i głodem na świecie.

 

 

Jednodniowe spotkanie, do którego z racji włoskiej prezydencji w G20 doszło w mieście Matera na południu Włoch, było pierwszym spotkaniem ministrów „wielkiej dwudziestki” od dwóch lat, zwraca uwagę agencja Reutera.

W spotkaniu wzięli udział sekretarz stanu USA oraz ministrowie spraw zagranicznych m.in. Japonii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec czy Indii. Rosja i Korea Południowa wysłały do Włoch delegacje niższej rangi, zaś szefowie MSZ Australii, Brazylii i Chin połączyli się ze swoimi odpowiednikami na sali w sposób zdalny.

Obecni byli również szefowie mających swoje siedziby w Rzymie Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Światowego Programu Żywnościowego (WFP) i Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (IFAD).

Szczepionki podjednostkowe – nowa broń na koronawirusa?

To kolejny typ szczepionek przeciw SARS-CoV-2, jaki niebawem wejdzie do użytku.

Di Maio: Pandemia pokazała rolę współpracy międzynarodowej

Rozmowom przewodniczył szef włoskiej dyplomacji Luigi Di Maio, który otwierając obrady zwrócił uwagę na konieczność współpracy między państwami bloku w obliczu pandemii COVID-19, ale także innych globalnych wyzwań. „Pandemia uwidoczniła potrzebę międzynarodowej odpowiedzi na kryzysy, które przekraczają granice narodowe”, podkreślił.

„Multilateralizm i współpraca mają kluczowe znaczenie dla odpowiedzi na globalne wyzwania”, powiedział, dodając, że aby działania te były skuteczne, niezbędne jest przywództwo ONZ. Wśród najważniejszych wyzwań wskazał przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii – sanitarnym, społecznym i gospodarczym oraz odbudowę gospodarczą, która będzie zrównoważona i inkluzywna.

Jako jeden z ważnych celów dla społeczności międzynarodowej Di Maio wymienił osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. poprzez realizację „ambitnych planów” przez coraz większą liczbę państw. „Na G20 spoczywa szczególna odpowiedzialność za krzewienie tego postępu”, przypomniał.

„Mimo różnic i podziałów między państwami G20 wszyscy zgadzamy się co do potrzeby współpracy w obszarze przeciwdziałania zmianie klimatu. A nawet jeśli występują między nami różnice, to mamy obowiązek dołożyć wszelkich wysiłków na rzecz zapobiegania kryzysowi klimatycznemu i uodpornienia naszych społeczeństw”, zaznaczył, cytowany przez agencję Reutera.

Rekordowe temperatury w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

Najpoważniejsza fala upałów w historii północno-zachodniego Pacyfiku osiągnęła punkt kulminacyjny.

Potrzeba reform WTO i WHO

Luigi Di Maio podkreślił również, że pandemia ukazała kruchość handlu międzynarodowego. Według włoskiego ministra powinien być on wolny, równy i oparty na poszanowaniu wspólnych reguł, by umożliwić walkę ze skutkami obecnego kryzysu. „G20 musi kontynuować silne wsparcie dla reformy Światowej Organizacji Handlu”, zaznaczył.

Wskazał też na rolę transformacji ekologicznej i cyfrowej dla odbudowy i wzmocnienia światowej gospodarki po pandemii koronawirusa i przygotowanie jej na współczesne wyzwania.

Di Maio zwrócił także uwagę na konieczność reformy Światowej Organizacji Zdrowia, celem wzmocnienia organizacji i większej koordynacji jej działań na poziomie globalnym. „Potrzeba ochrony globalnych dóbr publicznych, w tym zdrowia – to pierwsza lekcja, jaką wyciągnęliśmy z pandemii”, zauważył.

WHO: Koronawirus wyprzedza szczepienia. Miliard dawek szczepionki od G7 to za mało

COVID-19 jest znacznie szybszy niż światowy program szczepień, ostrzega WHO.

Włochy zorganizują konferencję o Afryce

Di Maio wskazał na potrzebę pomocy państwom afrykańskim, zwłaszcza w obliczu pandemii. „G20 ma obowiązek wsparcia Afryki w tym trudnym okresie, na jej drodze do stałego i zrównoważonego rozwoju”, zaznaczył podczas konferencji prasowej po spotkaniu.

Dodał, że sytuacja gospodarcza w Afryce ma przełożenie na poziom imigracji z tego kontynentu do Europy. „Naszym celem jest, by Afrykańczycy nie musieli już opuszczać swoich krajów. Myślę jednak, że żadne (z państw G20 – red.) nie poradzi sobie z tym wyzwaniem samo”, ocenił minister.

Poinformował też o planach Włoch zorganizowania w październiku specjalnej konferencji poświęconej Afryce.

Janina Ochojska: UE nie może współpracować z Afryką w duchu, że wie lepiej [WYWIAD]

25 Marca Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie nowej strategii dla partnerstwa UE-Afryka.

Dystrybucja szczepionek kluczem do zakończenia pandemii

Inni dyplomaci podkreślali natomiast, że kluczowe dla walki z pandemią COVID-19 na świecie jest rozdysponowanie szczepionki na tę chorobę. „Aby doprowadzić do zakończenia pandemii, należy zadbać o dostarczenie szczepionek w kolejne zakątki świata”, stwierdził sekretarz stanu USA Antony Blinken.

Nie omieszkał przy tym wspomnieć o roli programu dystrybucji szczepionek COVAX i ogromnym wkładzie Stanów Zjednoczonych w tenże program, obejmującym zobowiązanie do przekazania 500 mln szczepionek firmy Pfizer i 80 mln dawek preparatów innych producentów.

Dodał, że „multilateralizm jest kluczem do zatrzymania tego globalnego kryzysu zdrowotnego”, a państwa G20 powinny wspierać słabiej rozwinięte gospodarczo kraje w skracaniu dystansu do wysoko rozwiniętej części świata, który to dystans uległ zwiększeniu na skutek pandemii.

Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas nie krył swojego niezadowolenia z nieobecności przy stole szefów dyplomacji Rosji i ChinSiergieja Ławrowa i Wanga Yi. „Potrzebujemy dialogu z Rosją i Chinami”, podkreślił. Skrytykował też sposób prowadzenia przez te kraje dyplomacji szczepionkowej, który według jego słów ma na celu „osiągnięcie w krótkim czasie geostrategicznych korzyści”.

W ostatnim czasie agencja Associated Press poinformowała o wycofaniu się przez Ukrainę z poparcia apelu Rady Praw Człowieka ONZ, dotyczącego traktowania przez Chiny mniejszości ujgurskiej. Powodem miał być, zdaniem AP, szantaż ze strony Pekinu i groźba wstrzymania dostaw zamówionych przez władze w Kijowie szczepionek firmy Sinovac.

Ukraina rezygnuje z poparcia apelu ws. Ujgurów. Powodem ma być szantaż Chin

Pekin miał zagrozić wstrzymaniem dostaw zamówionej przez Kijów szczepionki firmy Sinovac, jeśli Ukraina poprze stanowisko Rady Praw Człowieka ONZ.

G20 chce walczyć z głodem na świecie

Ważnym tematem poruszonym przez ministrów G20 były działania na rzecz walki z ubóstwem i głodem, czemu służyła obecność przewodniczących organizacji związanych z rolnictwem i wyżywieniem.

Luigi Di Maio wskazał na tendencję rosnącą od 2014 r., jeśli chodzi o głód na świecie. Ostrzegł przy tym, że pandemia COVID-19 może przyczynić się do tego, że liczba głodujących na całej planecie wzrośnie o kolejne 100 mln osób. Według szefa włoskiej dyplomacji „jednym z pierwszych kroków na rzecz budowania lepszego świata jest zapewnienie wszystkim ludziom wyżywienia”.

Owocem spotkania jest dokument nazwany Deklaracją z Matery, w którym ministrowie wzywają do podjęcia działań w zakresie bezpieczeństwa żywności, wyżywienia i systemów żywnościowych. Podkreślają, że osiągnięcie globalnych celów w obszarze wyżywienia „wymaga wspólnego i skoordynowanego przywództwa na poziomie globalnym i podejścia zorientowanego przede wszystkim na człowieka”.

„G20 posiada mandat, by takie przywództwo zapewnić, promując inkluzywne podejście wśród zainteresowanych stron, obejmujących zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne, i proponując ambitne, ale konkretne i wykonalne działania”, stwierdzono w deklaracji. Dokument mówi również o potrzebie „przyspieszenia adaptacji rolnictwa i systemów żywnościowych do zmiany klimatu”.

Etiopia: Spustoszony wojną Tigraj głoduje. ONZ i UE apelują o międzynarodową pomoc

Klęska głodu na północy Etiopii jest przedmiotem międzynarodowych rozmów na najwyższym szczeblu.

Jaki potencjał ma G20?

Państwa G20 odpowiadają za ponad 80 proc. światowego PKB, 75 proc. globalnego handlu i 60 proc. populacji Ziemi. Grupa została powołana w 1999 r. w odpowiedzi na globalne kryzysy gospodarcze i obejmuje 19 państw i jedną organizację międzynarodową: Arabię Saudyjską, Argentynę, Australię, Brazylię, Chiny, Francję, Indie, Indonezję, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Meksyk, Niemcy, RPA, Rosję, USA, Turcję, Unię Europejską, Wielką Brytanię i Włochy.