Fundusze unijne: Polska pod kontrolą

Banknoty euro// Źródło: KE

Polskę na wniosek europosła Ryszarda Czarneckiego odwiedziła grupa europosłów z Komisji Kontroli Budżetowej. Eurodeputowani byli zadowoleni ze sposobu wydatkowania funduszy unijnych w naszym kraju.

 

Polska jest największym odbiorcą funduszy unijnych w ramach polityki spójności, które przeznaczone są na wyrównywanie poziomu rozwoju państw członkowskich. W perspektywie budżetowej 2014-2020 dla Polski przeznaczono w tym celu 86 mld euro.

Pieniądze pochodzące z UE w ramach polityki spójności są w Polsce rozdzielane przez 6 programów ogólnokrajowych oraz 16 programów regionalnych – po jednym na każde województwo. Jeżeli chodzi o programy ogólnokrajowe, to najwięcej pieniędzy, prawie jedną trzecią wszystkich funduszy unijnych przypisanych Polsce, przypadło na program „Infrastruktura i Środowisko” – 27,4 mld euro. Z kolei wśród programów regionalnych najwięcej unijnych pieniędzy popłynie na Śląsk: województwo śląskie do dyspozycji otrzyma w bieżącym okresie budżetowym 3,47 mld euro.

By zapewnić odpowiednie wydatkowanie unijnych funduszy, Bruksela kontroluje okresowo projekty z nich finansowane. Jedną z instytucji, która tym się zajmuje, jest Komisja Kontroli Budżetowej (CONT) Parlamentu Europejskiego, która we wtorek (18 kwietnia) rozpoczęła sprawdzanie polskich projektów sfinansowanych. CONT wzięła pod lupę zarówno inwestycje realizowane z unijnego budżetu na okres 2014-2020, jak i z poprzedniego, na lata 2007-2013.

Wizyta w Polsce

Jak podkreśliła Europosłanka Julia Pitera, zastępczyni w CONT, „tego typu wizyty są częścią regularnej pracy Komisji”. Dodała też, że o wizytę w Polsce zabiegał europoseł Ryszard Czarnecki, członek CONT.

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego podało następującą listę projektów monitorowanych podczas wizyty europosłów wraz z kosztami ich powstania:

 • Modernizacja lotniska we Wrocławiu (399 mln PLN)
 • Wrocławski Węzeł Wodny (1064 mln PLN)
 • Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów, Wrocławskie Centrum Badań (EIT+) (605 mln PLN)
 • Restauracja i rekonstrukcja centrum duszpasterskiego Archidiecezji Wrocławskiej (20 mln PLN)
 • Budowa A8 i S8 (Wrocław-Syców) (1115 mln PLN)
 • Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu w Wieluniu (22 mln PLN)
 • Budowa instalacji odsiarczania spalin w Bełchatowie (413 mln PLN)
 • Budowa A1 Toruń-Stryków (5560 mln PLN)
 • Budowa A2 obwodnica Mińska Mazowieckiego (176 mln PLN)
 • Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kręgielni w Żyrardowie oraz ich adaptacja na cele kulturalno-artystyczne (14 mln PLN)
 • Modernizacja linii kolejowej Warszawa-Radom (242 mln PLN)
 • Modernizacja filtrów warszawskich (1814 mln PLN)
 • Centrum Nauki Kopernik (365 mln PLN).

W skład grupy wizytującej Polskę wchodzi trójka Polaków: Ryszard Czarnecki, Bogusław Liberadzki i Julia Pitera, choć pełnią oni jedynie funkcje doradcze, jak tłumaczyła ta ostatnia. Obowiązek przygotowania sprawozdania z wizyty spadnie na europosłów niepochodzących z Polski, by uniknąć posądzeń o stronniczość.

Pozytywnie

Jednak już dziś przewodnicząca CONT Inge Gräßle wypowiadała się pochlebnie o Polsce. Podkreśliła, że „członkowie administracji zarządzający funduszami na wszystkich szczeblach są bardzo oddani europejskim zasadom: jeżeli znajdujemy jakieś problemy, to robią wszystko, by im zaradzić”.

Najpoważniejszą wątpliwością, jaką do tej pory zgłosiło CONT, jest to, że władze – lokalne bądź krajowe – nie zawsze poświęcają wystarczająco wiele uwagi przyszłości niektórych projektów. Gräßle zwracała uwagę, że fundusze europejskie na wykonanie danej inwestycji są łatwo dostępne, jednak  potem projekty te muszą być w jakiś sposób utrzymywane. W związku z tym należy już na etapie planowania zapewnić, by inwestycja nie stała się w przyszłości nieprzynoszącym korzyści obciążeniem dla budżetu.

Ostatecznie jednak wrażenia z Polski były pozytywne. Przewodnicząca stwierdziła, że Polska jest wzorem odpowiedniego podejścia do kwestii wykorzystywania unijnych pieniędzy, zwłaszcza w porównaniu z innymi nowymi krajami członkowskimi, takimi jak Bułgaria, Czechy, Rumunia czy Słowacja.

Wyraziła jedynie „duży żal”, że z powodu „pewnego podejścia do Europy w rządzie”, ten nie chce się chwalić sukcesami Polski w wykorzystywaniu funduszy europejskich i zmianami, jakie dzięki nim zaszły w kraju.

 

Wszystkie cytaty pochodziły z konferencji prasowej z członkami CONT zorganizowanej 20 kwietnia przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Warszawie.