Francuski rząd przedstawia pakiet pomocowy dla krajowej gospodarki

Premier Francji Jean Castex [Twitter, @JeanCASTEX]

Premier Francji Jean Castex [Twitter, @JeanCASTEX]

Premier Francji Jean Castex przedstawił w czwartek program odbudowy krajowej gospodarki o wartości 100 mld euro. Wśród priorytetów rządu są ochrona miejsc pracy, wsparcie przemysłu i transformacja energetyczna.

 

Francuskie PKB w związku z pandemią koronawirusa zaliczyło w drugim kwartale 2020 r. spadek aż o 13,8 proc. w stosunku do pierwszych trzech miesięcy roku i aż o 19 proc. w porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku. To największa recesja w tym kraju od czasów II wojny światowej. Według prognoz spadek w skali roku ma wynosić ok. 11 proc.

„Francja poradziła sobie z kryzysem epidemicznym, ale kraj jest mocno osłabiony”, stwierdził premier Jean Castex na wspólnej konferencji prasowej z ministrem gospodarki i finansów Bruno Le Maire’em, minister pracy Elisabeth Borne, minister ekologii Barbarą Pompili i sekretarzem stanu ds. europejskich Clémentem Beaune’em.

Wartość planu pomocowego pod nazwą „France Relance”, przedstawionego w czwartek (3 września) przez rząd, wynosi aż 100 mld euro, z których 40 mld pochodzić będzie ze środków otrzymanych przez Francję w ramach unijnego Funduszu Odbudowy.

„Sto miliardów to niemal czterokrotność planu odbudowy wprowadzonego w związku z kryzysem finansowym, który zaczął się w 2008 r.”, zwrócił uwagę premier, dodając, że pod względem relacji do produktu krajowego brutto jest to największy pakiet odbudowy w dużych europejskich krajach. Kwota przeznaczona na „France Relance” stanowi bowiem aż 9,5 proc. PKB. Dla porównania, wartość niemieckiego pakietu to ok. 6,9 proc. tamtejszego PKB.

Patrząc jednak przez pryzmat konkretnych sum, program niemiecki jest jeszcze ambitniejszy od francuskiego – opiewa bowiem na 130 mld euro.

Francja: Będzie odpowiedź na przepisy o wprowadzeniu obowiązkowej kwarantanny dla Francuzów w Wielkiej Brytanii

Badania pokazują, że koronawirus we Francji rozprzestrzenia się czterokrotnie szybciej wśród osób poniżej 40. roku życia niż wśród osób w wieku 65 i więcej lat.

Trzyczęściowy program

Pakiet ma zostać podzielony na trzy filary. Pierwszy filar, opiewający na 35 mld euro, związany będzie z poprawą konkurencyjności firm i całej gospodarki. 20 mld z tej sumy zostanie przeznaczonych na ulgi podatkowe dla sektora produkcyjnego na najbliższe dwa lata, a także ulgi w składkach. 11 mld rząd przeznaczy na inwestycje, zaś 3 mld trafi do firm szczególnie poszkodowanych przez skutki gospodarcze epidemii.

30 mld euro w ramach drugiego filaru zostanie przeznaczone na cele związane z transformacją energetyczną, m.in. wsparcie transportu (11 mld), transformację przedsiębiorstw (9 mld), użyźnianie gleb (1,3 mld), jak również renowację budynków (6,7 mld) oraz inwestycje związane z energetyką wodorową (7 mld).

Trzecim filarem jest zachowanie spójności społecznej. Na ten cel trafi 35 mld euro. Priorytetem rządu będzie zachowanie miejsc pracy, na co zostanie przeznaczonych aż 15 mld euro. 6,7 mld będzie zainwestowane w programy wsparcia zatrudnienia ludzi młodych, a 7,6 mld ma trafić do firm, aby zapobiec konieczności zwalniania pracowników.

Nad wdrażaniem planu ma czuwać przewodniczący Ruchu Demokratycznego (MoDem) i mer miasta Pau François Bayrou.

Francja: Rząd nie chce przywrócenia lockdownu. Wirusa pokonają maski w zakładach pracy?

Rząd Francji szuka sposobów na opanowanie pandemii koronawirusa.

Pakiet pomocowy w zgodzie z polityką KE. Celem dekarbonizacja przemysłu

„Nie zamierzamy podnosić podatków”, obiecał szef rządu. Podkreślił jednocześnie, że plan pomocowy jest konieczny, aby francuska gospodarka powróciła do kondycji sprzed kryzysu wywołanego epidemią.

Castex wskazał przy tym, że francuski pakiet w pełni odpowiada wymaganiom dotyczącym wydatkowania pieniędzy z Funduszy Odbudowy UE, gdyż jedna trzecia środków zostanie przeznaczona na inwestycje powiązane z „zieloną transformacją” – takie jak renowacja budynków, transport niskoemisyjny, wsparcie kolei, a także inwestycje w technologie związane z wykorzystaniem wodoru, co ma służyć dekarbonizacji sektora przemysłowego.

„Francuski pakiet pomocowy przypomina pod tym względem pakiet niemiecki, odzwierciedlając jednocześnie priorytety Komisji Europejskiej”, zwraca uwagę w rozmowie z EURACTIV.fr Sébastien Treyer, dyrektor generalny francuskiego Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Stosunków Międzynarodowych (IDDRI). „To mocny polityczny i gospodarczy sygnał dla państw całego kontynentu, że zbliża się czas transformacji ekologicznej”, dodaje ekspert.

Francuskie władze podkreśliły, że w rozwijaniu technologii energetyki wodorowej chcą współpracować z Niemcami, które również kładą ogromny nacisk na ten cel jako alternatywę dla wykorzystania węgla.

Francja: "Charlie Hebdo" znów opublikuje karykatury Mahometa

Znany z mocno lewicowej publicystyki satyryczny francuski tygodnik „Charlie Hebdo” zapowiedział ponowną publikację budzących wielkie kontrowersje wśród wielu muzułmanów karykatur proroka Mahometa. Ponad pięć lat temu redakcja padła z podobnego powodu ofiarą ataku islamskich terrorystów.

 

Redakcja „Charlie Hebdo” najnowszą okładkę swojego …

Ambicje związane z procesem odbudowy gospodarczej

Premier Castex w czwartkowej rozmowie z radiem RTL wyraził nadzieję, że dzięki programowi w przyszłym roku powstanie 160 tysięcy nowych miejsc pracy, a wzrost gospodarczy we Francji wróci do poziomu z 2019 roku już za dwa lata.

Minister Pompili, odnosząc się podczas konferencji prasowej do inwestycji w transformację energetyczną, podkreśliła, że celem Francji jest dekarbonizacja do 2050 r. Szczególny nacisk w tym aspekcie położyła na sektory tradycyjnie produkujące znaczące ilości dwutlenku węgla, takie jak przemysł, budownictwo, rolnictwo czy transport.

Z kolei Bruno Le Maire zapewnił, że dzięki inwestycjom w nowe, ekologiczne technologie „Francja stanie się liderem innowacyjności”.