Finlandia: Helsinki staną się anglojęzycznym miastem? Gospodarka potrzebuje wykwalifikowanej siły roboczej

Finlandia, pandemia, rynek pracy, koronawirus

Foto via unsplash [Tapio Haaja]

Nowy burmistrz Helsinek Juhana Vartiainen stwierdził, że Helsinki mogą ogłosić się miastem… anglojęzycznym. Pomysł jest częścią toczącej się debaty na temat pogłębiającego się niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej na fińskim rynku pracy. Braki te utrudniają odbudowę gospodarczą kraju po pandemii COVID-19.

 

 

Imigracja młodzieży okazuje się niewystarczającym rozwiązaniem. Według szacunków prawie 40 proc. zagranicznych studentów opuszcza kraj w ciągu roku od ukończenia studiów. Za niedobór specjalistów częściowo odpowiadają silnie zbiurokratyzowana polityka imigracyjna i system podatkowy. Problemem jest również język.

Burmistrz postanowił odnieść się do tej kwestii. Finlandia jest krajem dwujęzycznym, w którym od urzędników wymaga się znajomości języków fińskiego i szwedzkiego. Według Vartiainena złagodzenie tych wymagań mogłoby zachęcić osoby z zagranicy do przybywania do Finlandii i osiedlania się w tym kraju.

Juhana Vartiainen przed objęciem obecnego stanowiska posłem liberalno-konserwatywnej Partii Koalicji Narodowej. Został wybrany na burmistrza Helsinek w czerwcowych wyborach lokalnych.

Propozycja dotycząca języka jest jednak dość kontrowersyjna. Pozycja fińskiego i szwedzkiego w fińskiej administracji zapisana jest w konstytucji. Przekonanie burmistrza o potrzebie zmiany polityki językowej opiera się jednak w dużej mierze na jego osobistym doświadczeniu.

Gdy po prawie dziesięciu latach pracy w Szwecji Vartiainen starał się o stanowisko w fińskim Instytucie Badań Ekonomicznych, podczas rekrutacji został zapytany o stopień znajomości języka fińskiego.

Nie wiadomo, czy helsińskiemu burmistrzowi uda się doprowadzić do zmiany restrykcyjnych przepisów dotyczących języka. – Pewne jest jednak, że fińska gospodarka potrzebuje wykwalifikowanej siły roboczej, a dobra sytuacja gospodarcza stolicy przyniesie korzyści całemu krajowi.