Polska europejskim rajem zakupowym – obok Bułgarii i Rumunii

Drożdżówki / Zdjęcie via unsplash.com @saracervera

W Europie rosną płace minimalne, ale jednocześnie wzrastają ceny artykułów spożywczych. Najdroższy koszyk zakupów jest w Danii. Najtaniej w Bułgarii, Rumunii i Polsce, wynika z danych Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eurostatu) za 2018 r.

 

 

Najdroższym koszykiem zakupów w Unii Europejskiej dysponują Duńczycy, wynosi on 130 proc. średniej wszystkich państw Wspólnoty. Najtaniej jest w Rumunii, gdzie przeciętne ceny wynosiły 66 proc. średniej. W przypadku Polski wskaźnik ten zatrzymał się na 69 proc. i należał do trzech najniższych w UE. Eurostat co roku przygotowuje zestawienie cen 440 produktów w 37 krajach europejskich (UE oraz m. in. Norwegia, Turcja, Szwajcaria, Albania).

Wzrost płacy minimalnej w Unii Europejskiej

Ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej od początku roku jedynie Łotwa nie podniosła płacy minimalnej, wynika z raportu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy. Najmniej wciąż zarabiają kobiety. Najwięcej osób pobiera minimalne wynagrodzenie w Polsce.
 

Największe wzrosty wśród państw …

Podział na wschód – zachód

W przypadku cen wyraźnie można zauważyć podział Europy na dwie podgrupy. Państwa o wyższym poziomie życia zajmują charakteryzują się zdecydowanie wyższymi średnimi cenami za usługi. Z kolei te z Europy Środkowo-Wschodniej lub z regionu Bałkanów plasują się na drugim biegunie, choć cenowo wtórują nam także Wielka Brytania, Hiszpania i Portugalia, gdzie łączna cena badanego koszyka produktów jest ok. 20 proc. niższa od unijnej średniej.

Europejski Urząd ds. Pracy będzie miał siedzibę na Słowacji

Jedna tura głosowania wystarczyła, aby Bratysława została wybrana na siedzibę dla Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Nowa europejska agencja zajmie się przestrzeganiem wspólnotowych przepisów chroniących prawa pracowników.
 

 

Bratysława w rywalizacji o siedzibę dla Europejskiego Urzędu ds. Pracy (European Labour Authority – ELA) …

Tanio w Polsce

Dane Eurostatu sytuują polskie ceny zdecydowanie poniżej średniej unijnej. Tak jest w przypadku żywności i napojów bezalkoholowych (27. miejsce w UE, 69,2 proc. średniej), wyrobów tytoniowych (27., 60 proc.), chleba i zbóż (26., 68,4), mięsa czy mleka, sera i jaj (28., 71,2 proc. średniej unijnej). W porównaniu do 2017 r. ceny w Polsce albo minimalnie wzrosły, albo zatrzymały się na podobnym poziomie. Do najtańszych w Unii należą też polskie usługi szpitalne (35,7 proc. średniej), mieszkaniowe (37,2) i edukacja (43,7).

Do najdroższych państw w UE pod względem cen wyżej wymienionych produktów należą Dania w odniesieniu do żywności i napojów bezalkoholowych, Finlandia, gdy trzeba zapłacić za alkohol (o 83 proc. więcej niż średnia), Wielka Brytania w odniesieniu do wyrobów tytoniowych (204 proc. średniej), Austria w przypadku mięsa. Pewnym wyłamaniem się ze schematu jest poziom cen mleka, sera i jajek. W UE produkty te są najdroższe na Cyprze (135,7 proc.) i w Grecji (134).

Zalecenia gospodarcze KE dla Polski na najbliższe miesiące

Podwyższenie wieku emerytalnego, zwiększenie zatrudnienia i innowacyjności gospodarki, a także efektywności wydatków publicznych – to rekomendacje Komisji Europejskiej dla polskiego rządu na najbliższe 12–18 miesięcy dotyczące polityki gospodarczej.