Europejska kampania na rzecz picia mleka w szkołach

Komisja zwraca uwagę w komunikacie, że nawyki żywieniowe u dzieci kształtują się wcześnie i często przez całe życie decydują o ich zdrowiu. Celem programu picia mleka jest promocja zdrowia dzieci, zarówno dziś jak i w przyszłości, poprzez pomoc szkołom w zaopatrzeniu uczniów w produkty mleczne oraz zachęcanie samych dzieci do zdrowego odżywiania się.

Komisarz ds. zdrowia Androulla Vassiliou wyraziła swoje przekonanie, że zapewnianie dzieciom alternatywy w postaci zdrowej żywności i napojów w szkołach jest odpowiednim i niezbędnym krokiem w kierunku zapobiegania otyłości w dzisiejszej Europie. „Jest to część zintegrowanego podejścia wobec wprowadzania polityki promującej zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną we wszystkich sektorach; od sektora spożywczego i konsumenckiego, po sport, edukację i transport” powiedziała pani komisarz.

Z danych przedstawionych w komunikacie komisji wynika, że problem otyłości, nadwagi oraz niezdrowych nawyków żywieniowych dotyczy dziś młodych obywateli Unii.  W UE nadwagę ma około 22 mln dzieci, w tym ponad 5 mln cierpi na otyłość, a  przewiduje się, że liczba ta będzie rosnąć każdego roku o 400 tys. Ponad 20 proc.  cypryjskich dzieci między 7 a 11 rokiem życia cierpi na otyłość lub nadwagę. W dużej części problem ten wynika ze złych zwyczajów żywieniowych i niedostatecznej aktywności fizycznej, które w dalszej perspektywie mogą prowadzić do zwiększonego ryzyka chorób serca, cukrzycy, zawału i innych problemów zdrowotnych. W tym kontekście, priorytetem UE jest wspieranie kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

Rozbudowany ostatnio program picia mleka w szkołach zachęca dzieci do konsumpcji przetworów mlecznych w ramach zdrowej diety oraz zapewnia dofinansowanie zaopatrzenia szkół i innych placówek oświatowych w przetwory mleczne. Nowe rozporządzenie opublikowane dnia 11 lipca tego roku rozszerza gamę produktów objętych subsydiami, odpowiadając w ten sposób na wniosek Parlamentu Europejskiego i Rady. Na liście produktów objętych subsydiami znalazły się mleko, mleko smakowe (także napoje mleczne nie zawierające laktozy), szeroki wybór serów (także serów niskotłuszczowych), jogurty oraz produkty z mleka fermentowanego takie jak kefir czy maślanka. W obecnej formie program przyznaje szkołom średnim ten sam pełny i gwarantowany dostęp do subsydiów jak szkołom podstawowym i przedszkolom. Nowe zasady obowiązują od początku roku szkolnego 2008/2009.

Wzorując się na programie picia mleka w szkołach, Komisja Europejska zaproponowała ostatnio stworzenie unijnego programu mającego na celu bezpłatne zapewnienie uczniom także owoców i warzyw. Od uczestniczących w programie państw członkowskich, oprócz bezpłatnego dostarczania owoców i warzyw, wymagać się będzie określenia krajowych strategii uwzględniających inicjatywy edukacyjne i podnoszących poziom świadomości oraz dzielenia się najlepszymi rozwiązaniami. Program zostanie wprowadzony w życie w 2009 roku po zatwierdzeniu go przez Radę.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Strategii dla Europy w sprawie zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością”, oba programy mają przyczynić się do poprawy stanu zdrowia i sposobu odżywiania,  (tmw)