Powstanie europejska dyrektywa o przejrzystości podatkowej korporacji. ONZ nawołuje do globalnych rozwiązań

„Z radością mogę powiedzieć, że otrzymaliśmy dziś duże poparcie znacznej większości państw członkowskich" powiedział Portugalski minister gospodarki i transformacji cyfrowej Pedro Siza Vieira. / Zdjęcie via Twitter @2021PortugalEU [@2021PortugalEU]

Prezydencja Portugalii w Radzie UE w czwartek (25 lutego) zyskała szerokie poparcie krajów Wspólnoty dla europejskiej dyrektywy, która ma na celu skłonienie międzynarodowych korporacji do publikowania informacji o tym, gdzie osiągają zyski i płacą podatki. Tego samego dnia ONZ opublikowało raport nawołujący społeczność międzynarodową do ustanowienia globalnej minimalnej stawki podatkowej dla korporacji.

 

 

Dyrektywa zakończy prawie pięcioletni okres zmagań o rozwiązania legislacyjne w walce z unikaniem płacenia podatków przez międzynarodowe firmy.

Przemawiając na konferencji prasowej po nieformalnym spotkaniu ministrów przemysłu UE, Pedro Siza Vieira, minister gospodarki i transformacji cyfrowej Portugalii, powiedział, że ustalenia w sprawie dyrektywy zostaną sformalizowane w kolejnych dniach.

Po zatwierdzeniu dyrektywa zobowiąże duże spółki giełdowe działające w Europie do „publikowania informacji o tym, ile podatków płacą i gdzie”, podkreślił Siza Vieira.

„Nadal mamy kilka kroków do podjęcia w procesie legislacyjnym, ale możemy podjąć je szybko”, dodał. Zaznaczył, że porozumienie powinno zostać wprowadzone do końca czerwca, w ramach rozmów trójstronnych między państwami członkowskimi UE, Parlamentem i Komisją Europejską.

Thierry Breton, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, potwierdził, że UE jest w trakcie ustaleń. „Jesteśmy przekonani, że dzięki wysiłkom prezydencji portugalskiej będziemy w stanie ruszyć do przodu”, zaznaczył Breton na konferencji prasowej.

Propozycja Komisji Europejskiej

Dyrektywa to propozycja Komisji Europejskiej z 2016 r., która będzie wymagać od dużych międzynarodowych firm publikowania informacji o tym, gdzie osiągają zyski i gdzie płacą podatki, z podziałem na kraje członkowskie.

Te zasady dotyczące przejrzystości będą obowiązywały przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność na jednolitym rynku UE, są na stałe obecne w UE i osiągają roczne przychody przekraczające 750 mln euro.

Według danych Brukseli unikanie opodatkowania przez przedsiębiorstwa w Europie kosztuje kraje UE około 50-70 mld euro rocznie. Jednak Parlament Europejski szacuje, że prawie 200 mld euro jest traconych w wyniku legalnych technik unikania płacenia podatków.

Propozycja Komisji Europejskiej była następstwem skandalu „Luxleaks”, który ujawnił umowy podatkowe, które Luksemburg oferował międzynarodowym korporacjom. Parlament Europejski przegłosował tę propozycję i przekazał dokument Radzie UE w lipcu 2017 r., ale od tego czasu prace nad dyrektywą nie posunęły się do przodu.

Oxfam, międzynarodowa organizacja charytatywna, pochwaliła dyrektywę, opisując ją jako „ważny pierwszy krok w kierunku większej przejrzystości podatkowej dla przedsiębiorstw”. Stwierdziła jednak, że to „za mało” i wskazała na słabe punkty, takie jak „klauzula korporacyjnego wyjścia”, zezwalająca na niezgłaszanie „wrażliwych informacji handlowych”.

Raportowanie będzie dotyczyło tylko firm, których roczne skonsolidowane obroty przekraczają 750 mln euro, zaznaczył Oxfam, co wykluczy około 85-90 proc. przedsiębiorstw międzynarodowych.

Raport ONZ: Potrzebne jest globalne porozumienie w sprawie stawek podatkowych dla przedsiębiorstw

Podczas gdy kraje europejskie dyskutują o wprowadzeniu dyrektywy podatkowej, Organizacja Narodów Zjednoczonych opublikowała sprawozdanie dotyczące rzetelności finansowej na rzecz zrównoważonego rozwoju stworzony przez panel wysokiego szczebla ds. międzynarodowej odpowiedzialności finansowej, przejrzystości i uczciwości (Facti).

Facti powstało w marcu 2020 r. w celu zbadania wpływu nadużyć podatkowych, prania pieniędzy i nielegalnych przepływów finansowych na zdolność państw do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ do 2030 r.

Według nowego raportu ONZ opublikowanego w czwartek (25 lutego), społeczność międzynarodowa powinna zgodzić się na ustanowienie globalnej minimalnej stawki podatkowej dla korporacji. Propozycja jest częścią pakietu reform mających na celu zwalczanie uchylania się od płacenia podatków i prania pieniędzy oraz zapewnienie rządom możliwości wzmocnienia swoich finansów publicznych w następstwie pandemii COVID-19.

Raport stwierdza, że ​​ujednolicona minimalna stawka podatkowa w wysokości 20-30 proc. od zysków przedsiębiorstw zmniejszy zjawisko przenoszenia przychodów do krajów o niższych podatkach przez międzynarodowe firmy.

We wprowadzeniu do raportu Ibrahim Mayaki, były premier Nigerii i Dalia Grybauskaite, była prezydent Litwy, współprzewodniczący Facti, stwierdzili, że „luki i niedociągnięcia w przepisach i ich wdrażaniu pozwalają na nadużycia podatkowe, korupcję i pranie pieniędzy”.

Podczas prezentacji raportu państwom członkowskim ONZ, Grybauskaite powiedziała: „nasz raport opiera się na dwóch pomysłach: przywrócenia kontroli nad finansami publicznymi poprzez naprawienie zepsutego systemu i wykorzystanie odzyskanych mld dolarów na wyjście z ubóstwa, pokonanie COVID-u i rozwiązanie kryzysu klimatycznego”.

Wyciek kapitału i utracone dochody z uchylania się od płacenia podatków są stałym zjawiskiem na całym świecie, w szczególności w przypadku afrykańskich gospodarek, które tracą około 10 mld dolarów rocznie w rajach podatkowych.

Grupa krajów rozwijających się G77 wezwała do powierzenia globalnej polityki podatkowej nowemu organowi podatkowemu ONZ. Rola ta miałaby zostać przejęta od Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z siedzibą w Paryżu, która nie ma ani jednego kraju rozwijającego się jako członka.

Dotychczas propozycja ujednolicenia stopy podatkowej dla koncernów międzynarodowych, która stanowiła przedmiot dyskusji przez dużą część ostatniej dekady, była wielokrotnie odrzucana przez Komisję Europejską i większość państw członkowskich UE, a także Stany Zjednoczone i Japonię. Jednak w obliczu powstania europejskiej dyrektywy, globalne dyskusje mogą nabrać tempa.