EFTA: Norwegia i Szwajcaria z umową o wolnym handlu z Mercosurem

Prezydent Argentyny Mauricio Macri (pierwszy z lewej) i prezydent Brazylii Jair Bolsonaro (pierwszy z prawej), źródło: Flickr/Palácio do Planalto, fot. Isac Nóbrega/PR (CC BY-NC-SA 2.0)

Prezydent Argentyny Mauricio Macri (pierwszy z lewej) i prezydent Brazylii Jair Bolsonaro (pierwszy z prawej), źródło: Flickr/Palácio do Planalto, fot. Isac Nóbrega/PR (CC BY-NC-SA 2.0)

W trakcie dyskusji o pożarach w Amazonii oraz o presji wywieranej przez Europę na rząd Jaria Bolsonaro niemal umknęła wiadomość o osiągnięciu porozumienia o wolnym handlu ze Wspólnym Rynkiem Południa Europejskiego Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA), do którego należą m. in. Norwegia i Szwajcaria.

 

 

Wydaje się, że obecnie jest nienajlepszy moment na ogłoszenie podobnej decyzji. Podobnie uważa szwajcarska prasa, komentując ostatnie wydarzenia w Amazonii. Po dwóch latach negocjacji EFTA, do której należą Szwajcaria, Norwegia, Lichtenstein i Islandia, osiągnęło porozumienie ze Wspólnym Rynkiem Południa. Tym samym w ciągu dwóch miesięcy czterem państwom Ameryki Południowej (Brazylia, Argentyna, Paragwaj i Urugwaj) udało się wynegocjować wkroczenie na europejski rynek. O sprawie jako jeden z pierwszych poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych prezydent Brazylii Jair Bolsonaro.

Pożary w Amazonii na drodze umowy UE z Mercosurem

Oferty pomocy, ale głównie próby wywierania nacisku na Brazylię. Najmocniej w tym kontekście wybrzmiały słowa Emmanuela Macrona i Donalda Tuska wygłoszone przy okazji szczytu G7. Na szali znajduje się ryzyko zablokowania niedawno wynegocjowanego porozumienia o wolnym handlu między Unią Europejską …

Obopólne korzyści

Umowa EFTA-Mercosur pozwoli na zniesienie 95 proc. eksportu z czterech państw europejskich do wymienionych krajów Ameryki Południowej. Podobnie jak w przypadku porozumienia z UE, szacuje się, że potrzeba około dwóch lat na ratyfikację umowy. Układ jest bardzo szczegółowy i obejmuje kwestie poprawy przepisów prawnych we wzajemnym handlu między obydwoma blokami, zarówno w odniesieniu do produktów przemysłowych, jak i rolnych czy usług.

Dodatkowo wzmocnione zostaną przepisy dotyczące inwestycji, ochrony własności intelektualnej czy dalszego zmniejszania pozataryfowych barier w handlu, a także ułatwień w handlu zamówień publicznych.

20 lat negocjacji zakończone, UE i Mercosur uzgodniły umowę handlową

Unia Europejska oraz cztery kraje zrzeszone w organizacji gospodarczej Mercosur (Wspólny Rynek Południa) porozumiały się co do utworzenia strefy wolnego handlu. Jeśli wziąć pod uwagę wartość zniesionych ceł, to największa umowa gospodarcza zawarta kiedykolwiek przez UE.
 

Negocjacje między Unią Europejską a …

Troska o środowisko

W kontekście ostatnich wydarzeń w Amazonii oraz wcześniejszych kontrowersji w poszczególnych państwach UE, szczególnie obaw europejskich rolników odnośnie zwiększonej ilości produktów z państw Mercosuru (głównie mięsa), interesujące wydają się być komentarze poszczególnych państw odnośnie wynegocjowanego porozumienia. I tak np. Szwajcarzy przekonują, że umowa będzie korzystna dla krajowych branż (przede wszystkim przemysłu), zapewniając nie tylko dostęp do nowego – liczącego 260 mln mieszkańców – rynku zbytu.

Ponadto Federalny Departament Spraw Gospodarczych, Edukacji i Badań Naukowych (DEFR) zapewnił w komunikacie, że nie ma sprzeczności w celach rolnych szwajcarskiej polityki rolnej, ponieważ umowa zawiera postanowienia dotyczące zrównoważonego rozwoju, np. w odniesieniu do przepisów o zrównoważonym łańcuchu rolno-spożywczym, ochronie klimatu czy wykorzystaniu zasobów leśnych.

Europa z obawą patrzy na umowę z Mercosurem

Radość polityków z zakończenia wieloletnich negocjacji ze Wspólnym Rynkiem Południa (Mercosur) odnośnie umowy o wolnym handlu mącą obawy i protesty rolników oraz ekologów. Do ratyfikowania porozumienia jeszcze daleka droga, a państwa Unii Europejskiej zapowiadają baczną analizę zapisów umowy.
 

 

Sprzeciw wobec porozumienia …

Oszczędności i szybka ratyfikacja

W perspektywie średnioterminowej ponad 96 proc. produktów przeznaczonych na eksport z krajów EFT-y będzie korzystało z koncesji taryfowych, a około 95 proc. z bezcłowego traktowania. Dla Szwajcarii oznacza to 180 mln franków rocznie oszczędności. Przed wejściem w życie, porozumienie będzie podlegać szczegółowej kontroli prawnej w najbliższych miesiącach.

Następnie o jego losie zadecydują – podobnie jak w przypadku układu UE-Mercosur – krajowe parlamenty. Stanie się to nie wcześniej jak w 2021 r.

Irlandia: Parlament odrzuca umowę UE-Mercosur

Irlandzcy parlamentarzyści zagłosowali za odrzuceniem zawartej pod koniec czerwca umowy o stworzeniu między Unią Europejską a Wspólnym Rynkiem Południa (Mercosur) strefy wolnego handlu. Stwierdzili, że porozumienie zaszkodzi rolnictwu w Irlandii oraz negatywnie wpłynie na środowisko. Jednak głosowanie w parlamencie nie …