Efektywniejsze gospodarowanie odpadami da nowe miejsca pracy

Podczas European Business Summit Kurt Vandenberghe, szef gabinetu politycznego komisarza UE ds. ochrony środowiska Janeza Potočnika, powiedział, że zadaniem KE jest pokazanie powiązań między gospodarowaniem odpadami a makroekonomią, wzywając przy tym do wycofywania dopłat na ochronę środowiska.

Wezwanie Vandenberghe’a jest jednym z wielu, jakie wygłosili przedstawiciele Komisji Europejskiej, którzy uważają, że stosowanie istniejących zapisów dotyczących ochrony środowiska pomogłoby Europie wyjść z zastoju gospodarczego poprzez ograniczenie zużycia energii czy zasobów naturalnych.

„Nie pomoże to, że środowiska biznesowe mówią, że jesteśmy w kryzysie z powodu zbyt dużej liczby regulacji dotyczących ochrony środowiska. Jesteśmy w kryzysie nie z powodu zbyt dużej, ale zbyt małej liczby regulacji, i nie w zakresie ochrony środowiska, ale w zakresie rynków finansowych” – powiedział.

„W Europie nie potrzebujemy nowych regulacji dotyczących środowiska – musimy stosować te istniejące” – dodał, wskazując na ich potencjał do stworzenia 400,000 nowych miejsc pracy.

Odpowiadając na obawy biznesu, Vandenberghe podkreślił, że bardziej ekologiczne praktyki niekonieczne są sprzeczne z industrializacją.

„Nie chcemy deindustrializacji. Chcemy reindustrializacji, ale opartej na nowym modelu z dematerializacją. Są badania, które pokazują, że jest to i możliwe, i opłacalne”.

Część przedsiębiorstw w UE już zaczęła ograniczać produkcję odpadów i wdrażać zasady recyklingu do swoich łańcuchów produkcyjnych, dążąc do obniżenia kosztów i stania się bardziej ekologicznymi, dodał. 

Miasta

Vandenberghe wezwał miasta europejskie, aby przeszły na zasadę maksymalnego wykorzystania zasobów.

„Miasta odgrywają w tym fundamentalną rolę. Niedługo 80 proc. obywateli UE będzie mieszkało w miastach. Wzrost ludności daje możliwości biznesowe, ale zagraża też zrównoważonemu rozwojowi” – stwierdził.

Dyrekcja ds. ochrony środowiska w Komisji Europejskiej szuka dobrych praktyk w obszarze zarządzania odpadami, które mogłyby być zastosowane w całej UE. W marcu frakcja Zielonych wraz z komisarzem Janezem Potočnikiem zorganizowała konferencję, podczas której dyskutowano o idei miast bez odpadów. Zaproszono na nią burmistrza włoskiej gminy Capannori, która jest pierwszym przykładem sukcesu w tej kwestii.

Burmistrz Giorgio Del Ghingaro powiedział: „Robimy normalne i konkretne rzeczy, na przykład: eliminujemy plastikowe butelki ze stołówek szkolnych, eliminujemy plastikowe sztućce, stosujemy samokompostowanie, zachęcamy do korzystania z pieluch z tkanin, stawiamy dystrybutory mleka czy wody z beczki. Mamy także Centrum Badawcze Zero Odpadów, które analizuje odpady komunalne”. 

Radni Capannori szacują, że dzięki temu udało im się obniżyć koszty utylizacji odpadów o jedną piątą w porównaniu z innymi gminami.

W ostatnich tygodniach instytucje europejskie intensynwie zajmowały się promowaniem większej świadomości w kwestii gospodarowania odpadami. W tym celu zorganizowały konferencję na temat społeczności bez odpadów w Europie, a przy okazji prezentacji Zielonej Księgi dotyczącej odpadów KE zaprosiła brytyjskiego aktora Jeremy’ego Ironsa, który pokazał swój film dokumentalny „Trashed”.

Rywalizując gospodarczo z bogatymi w zasoby energetyczne Stanami Zjednoczonymi oraz wschodzącymi potęgami przemysłowymi – Chinami i Indiami – przywódcy Unii Europejskiej postrzegają efektywność korzystania z zasobów jako główny motor napędowy wzrostu. 29 maja UE przedstawi krajom członkowskim zalecenia dotyczące ograniczania produkcji odpadów i zmniejszenia wiążących się z tym obciążeń podatkowych.    

OPINIE:

Jean Félix, wiceprezydent Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Konsultingu Inżynierskiego, powiedział: „Miasta są idealne dla unijnej polityki w zakresie efektywności korzystania z zasobów. Potrzebujemy integracji na poziomie europejskim i politycznego konsensusu dla inteligentnych, zrównoważonych miast”.

Tło:

Strategia Tematyczna w sprawie Zapobiegania Powstawania Odpadów i Recyklingu z 2005 roku wyznaczyła długoterminowy cel – Unia Europejska ma stać się społeczeństwem recyklingu, które będzie zapobiegało powstawaniu odpadów i będzie używać odpady jako zasoby.

Dyrektywa o Odpadach, która powinna zostać wpisana do praw krajowych do 12 grudnia 2010 roku, wprowadza wiążącą „hierarchię odpadów”, która definiuje kolejność przy przetwarzaniu odpadów. Są to kolejno: zapobieganie powstawaniu, ponowne użycie, recykling i odzysk, podczas gdy utylizacja jest wyjściem ostatecznym.

Państwa członkowskie są zobowiązane do stworzenia planów gospodarowania odpadami po wcześniejszym przeanalizowaniu ich aktualnych sytuacji.

Kraje muszą też wdrożyć specjalne programy zapobiegania powstawaniu odpadów do końca 2013 roku, aby przerwać związek między wzrostem gospodarczym a wpływem odpadów na środowisko. (pk)

KOLEJNE KROKI:

29 maja – Komisja Europejska przedstawi krajom członkowskim zalecenia dotyczące ograniczania produkcji odpadów.