EBC zapowiada spowolnienie gospodarcze w 2019 roku

Mario Draghi - Prezes Europejskiego Banku Centralnego

Światowa gospodarka ma zwolnić w 2019 r., a następnie ustabilizować się – poinformował Europejski Bank Centralny. Jednocześnie EBC spodziewa się wzrostu cen.

 

Inwestorzy mają wpływ na światowe spowolnienie wzrostu gospodarczego, głównie za sprawą wyższych kosztów pożyczek dla dłużników w dolarach i napięć handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Chinami.

EBC w swoim regularnym biuletynie gospodarczym podkreślił znaczenie tych wydarzeń, ale nadal podkreśla „presję inflacyjną” na świecie i w strefie euro.

Wielka Brytania ujawnia system migracyjny po brexicie

Brytyjskie MSW zaprezentowało założenia nowego systemu migracyjnego, który ma obowiązywać od 2021 r. W założeniu ma on być oparty o kwalifikacje osób, które chcą się osiedlić w Wielkiej Brytanii, a obywatele państw UE oraz tych spoza UE mają być traktowani …

„Oczekuje się, że globalna aktywność gospodarcza zwolni w 2019 r. i utrzyma się na równym poziomie. Z kolei globalna presja inflacyjna będzie rosła powoli wraz ze spadkiem wolnych mocy produkcyjnych” – uważa EBC.

Co nam przyniesie w Europie 2019 rok?

Co wydarzy się w rozpoczętym właśnie roku? Jakie wydarzenia mogą mieć największy wpływ na UE w nadchodzących 12 miesiącach? Los zapewne przyniesie nam zdarzenia, których dziś jeszcze nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale część spraw jest już na europejskiej agendzie. …

„Oczekuje się też, że inflacja bazowa będzie rosła stopniowo w średnim okresie, wspierana przez środki polityki pieniężnej EBC, ciągłą ekspansję gospodarczą i rosnący wzrost płac” – czytamy w biuletynie EBC.