EBC: Niektóre banki strefy euro z problemami

Siedziba Europejskiego Banku Centralnego / zdjęcia via unsplash.com @maurosbicego

Sześć banków strefy euro nie spełniło wymogów kapitałowych ustalonych przez Europejski Bank Centralny. EBC przekonuje, że europejskie banki są dziś odporniejsze niż jeszcze kilka lat temu, jednak nadal powinny dążyć do naprawy bilansów, np. w kontekście kredytów zagrożonych.

 

 

Europejski Bank Centralny poinformował we wtorek (28 stycznia), że sześciu spośród 109 banków nie udało się w ubiegłym roku spełnić wymogów kapitałowych. EBC twierdzi, że poziom ich „siły finansowej” jest poniżej celów na 2020 r. „Financial Times” pisze zaś o ciągłej niestabilności europejskiego sektora bankowego.

O wynikach analizy poinformował podczas wtorkowej konferencji Andrea Enria, przewodniczący Rady ds. Nadzoru EBC. Nazwy banków nie zostały podane do publicznej wiadomości. Wiadomo, że cztery z nich już zaradziły niedoborom, a dwa kolejne podjęły działania naprawcze.

2 mld euro dla Polski z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji?

Minister klimatu Michał Kurtyka przekazał wczoraj, że na wsparcie transformacji polskich regionów najbardziej uzależnionych od węgla z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji trafi w najbliższych latach 2 mld euro. W sumie na ten cel Polska może uzyskać nawet 100 mld złotych.

 

“Polskie …

(Zbyt) rygorystyczna polityka?

Europejski nadzór bankowy (Europejski Urząd Nadzoru Bankowego; EUNB) jest stosunkowo młodą instytucją powstałą w 2014 r. na bazie doświadczeń kryzysu finansowego, którego początki sięgają końca poprzedniej dekady. EUNB oraz inne instytucje systemu nadzoru prowadzą dość rygorystyczną politykę wobec banków jeżeli chodzi o zabezpieczenia (bufory) kapitałowe oraz np. w odniesieniu do zagrożonych kredytów w UE – których poziom notabene spada. Kredytów, których kredytobiorcy nie mogli spłacić w terminie, było w trzecim kwartale 2018 r. (wg. danych Komisji Europejskiej) mniej o 1,2 pproc. niż w analogicznym okresie 2017 r. (3,3 proc. wszystkich).

Przewodniczący Andrea Enria argumentuje, że rygorystyczna polityka EBC i innych organów kontroli wynika z konieczności uzdrowienia sytuacji w europejskim systemie bankowym po kryzysie finansowym. Taktyka ta przynosi wymierne rezultaty, ponieważ „największe europejskie banki mają obecnie więcej kapitału, a ponadto jest on lepszej jakości”. Enria podkreśla, że stan kredytów zagrożonych wynosił w 2014 r. ponad 1 bln euro, podczas gdy w 2019 r. już o 400 mld mniej (dokładnie 543 mld we wrześniu 2019 r.; 3,4 proc. ).

Serbia wciąż spłaca pożyczki z czasów byłej Jugosławii

Do 2041 r. Serbia będzie spłacała pożyczki zaciągnięte w czasach Jugosławii m.in. przez marszałka Josipa Broz Tito. W 2020 r. państwo wciąż musi uregulować część długu o wartości 241 mln euro.

 

Serbia jest zobligowana do spłaty pożyczek, które zostały zaciągnięte w …

Skorzystać z efektu skali

Liczba banków, które nie spełniają wymogów kapitałowych EBC, wzrosła z jednego odnotowanego przypadku w 2018 r. do sześciu w 2019 r. Andrea Enria stwierdził, że jest zadowolony z ostatniego ukierunkowanego przeglądu, nadal ma jednak pewne obawy dotyczące modeli biznesowych banków. To argument powtarzany od wielu miesięcy przez przedstawicieli EBC, sugerujący że europejskie banki powinny skupić się na polepszeniu rentowności.

Andrea Enria przekonywał we wtorek, że banki powinny nadal dążyć do redukcji kosztów, zrezygnować z nierentownych działań i rozważyć fuzję w celu skorzystania z lepszej efektywności dzięki osiągnięciu efektu skali. Enria podkreślał w listopadzie 2019 r., że działalność europejskich banków nadal w zbyt dużym stopniu zamyka się w granicach krajów, a to z kolei przekłada się na ich niższą wycenę na światowych rynkach. Przykładem nieudanej fuzji przypominanej przez branżowe portale, jest nieudane ubiegłoroczne połączenie niemieckich banków: Deutsche Banku z częściowo państwowym Commerzbankiem.

Ruszyło 50. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos

3 tysiące uczestników ze 117 krajów świata, w tym 53 szefów państw lub rządów. W szwajcarskim kurorcie Davos rozpoczyna się 50. Światowe Forum Ekonomiczne (WEF). W tym roku dyskusje będą się ogniskować wokół zmian klimatycznych i wyzwań środowiskowych, nowych technologii …

Jaka ze stabilnością banków w Polsce?

Z opublikowanego w grudniu 2019 r. przez Narodowy Bank Polski raportu dotyczącego sektora finansowego w Polsce wynika, że Polski sektor bankowy nadal jest odporny, choć możliwe jest wystąpienie negatywnych trendów. Według ekspertów NBP polski system bankowy, jako całość, pozostaje odporny m.in. dzięki zgromadzonemu kapitałowi. Eksperci zauważyli, że w polskich bankach występuje znacznie mniejszy niż w bankach europejskich poziom dźwigni finansowej, tj. relacji między kapitałem własnym banku a całością jego aktywów.

W raporcie zwrócono uwagę, że tylko mała grupa banków w Polsce mogłaby zanotować niewielkie niedobory kapitału w stosunku do wymogów kapitałowych z filarów I i II (określonych w umowie Basel II (dot. struktury oceny adekwatności kapitałowej instytucji finansowych, czyli wzmocnienia bezpieczeństwa i stabilności systemu bankowego).

Adam Glapiński: Dopóki będę prezesem NBP, Polska nie wejdzie do strefy euro

Adam Glapiński zapowiedział wczoraj, że dopóki będzie prezesem Narodowego Banku Polskiego, Polska nie wejdzie ani do ERM II, ani do strefy euro. W jego ocenie własna waluta jest olbrzymim atutem polskiej gospodarki.