Dwie europejskie sieci szybkiej kolei – Eurostar i Thalys – połączą się?

Pociąg Thalys na dworcu w Brukseli, źródło: Flickr, fot. Darkroom Daze (CC BY-NC-SA 2.0)

Na fuzję dwóch spółek musiałaby jeszcze wyrazić zgodę Komisja Europejska, ponieważ powstałby europejski gigant kolejowy, który zdominowałby rynek transportu szynowego na duże odległości. Choć Eurostar i Thalys są już w pewnym stopniu powiązane, to jednak na razie działają jako odrębne spółki.

 

Właściciele dwóch kolei – francuska państwowa spółka SNCF i belgijska państwowa spółka SNCB – potwierdziły już, że sondują możliwość dokonania fuzji. Już dziś współwłaścicielem Thalys jest obok SNCB, także SNCF, które z kolei jest większościowym udziałowcem Eurostar. Ale i tak fuzję musi zatwierdzić KE, która pilnuje, aby w żadnej branży w UE nie powstał monopol.

Tymczasem Thalys i Eurostar to europejscy giganci w sektorze długodystansowej kolei dużej prędkości. Już dziś codziennie wysyłają łącznie na tory 112 pociągów między miastami w Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Niemczech i Holandii. Obecnie przewożą rocznie ok. 18,5 mln pasażerów. Po fuzji, do 2030 r., chciałyby wozić rocznie przynajmniej 30 mln osób.

Rząd Francji zachwala fuzję

Ponieważ transport kolejowy jest dużo bardziej ekologiczny od samochodowego czy lotniczego, projekt fuzji dwóch spółek otrzymał na razie roboczą nazwę „Green Speed” („Zielona prędkość”). Francuskie i belgijskie koleje państwowe chcą przekonać KE do poparcia ich pomysłu, właśnie akcentując to, ze pomogłoby to obniżyć emisję CO2.

„Poprzez tę fuzję ogłosilibyśmy nową erę w europejskiej sieci kolei dużych prędkości. No i odpowiedzielibyśmy na wyzwanie, jakim są zmiany klimatyczne oraz rosnący w Europie popyt na eko-odpowiedzialny i zrównoważony transport” – zachwalał prezes francuskich kolei państwowych Guillaume Pepy.

Fuzję wspiera także francuski rząd. „Od samego początku Thalys i Eurostar łączą ponadgranicznie Europejczyków, którym nieobojętne są kwestie środowiskowe. Uważam, że połączenie tych dwóch spółek byłoby znakomite dla rozwoju zrównoważonego transportu” – stwierdził minister transportu Francji Jean-Baptiste Djebbari.

Co się stanie z brytyjskimi kolejami w przypadku brexitu?

Brexit brytyjskich kolei trwał dokładnie jeden dzień. Przez tyle czasu przedstawiciele stowarzyszenia RDG (Rail Delivery Group) utrzymywali, że od 1 stycznia 2020 r. opuszczą system Interrail, pozwalający za cenę jednego biletu podróżować po Unii Europejskiej. Powodem miał być rozwód Zjednoczonego …

Chodzi nie tylko o ekologię?

Ale media we Francji zauważają, że zarówno Thalys, jak i Eurostar mają dziś kłopoty w konkurowaniu na rynku przewozów między państwami członkowskimi UE. Wielu klientów odebrał im nowy na rynku przewoźnik FlixTrain, który został w marcu 2018 r. urychomiony przez niemiecką spółką autobusową FlixBus. FlixTrain kusi klientów m.in. tym, że jego kursy kolejowe są zintegrowane z przejazdami autobusem, więc można łatwo kontynuować podróż tam, gdzie już nie ma torów.

Inwestycje poczyniły także koleje niemieckie – Deutsche Bahn -, które weszły na trasę Frankfurt-Londyn. Dotąd do Londynu można było dojechać głównie z Paryża pociągiem Eurostar. Nie wiadomo więc, czy KE da się przekonać argumentami ekologicznymi, ponieważ dość pryncypialnie podchodzi do kwestii konkurencyjności. W lutym KE zablokowała m.in. planowane połączenie dwóch koncernów produkujących pojazdy szynowe – francuskiego Alstomu i niemieckiego Siemensa.

676 mln euro na modernizację polskich dróg i kolei

Komisja Europejska zatwierdziła trzy kolejne polskie projekty związane z infrastrukturą transportową. Ich łączna wartość to 676 mln euro. To zarówno regionalne inwestycje na Śląsku oraz na Warmii i Mazurach, jak i jeden projekt ogólnopolski.
 

Wszystkie te projekty mają obniżyć koszty transportu, …