Dodatkowe wsparcie dla sektora przetworów mlecznych

Po rozpoczęciu w marcu skupu interwencyjnego masła i odtłuszczonego mleka w proszku komisja zobowiązuje się w razie konieczności do skupu ilości większych, niż ustalono uprzednio, poprzez regularne przetargi. W listopadzie, czyli wcześniej, niż ma to miejsce zazwyczaj, Komisja wprowadziła ponownie możliwość prywatnego przechowywania masła ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2009 r. – również dla masła wyprodukowanego w grudniu 2008 r.

„Ostry spadek cen mleka w ostatnich miesiącach zaskoczył wiele osób”, stwierdziła komisarz Fischer Boel. „Podczas podróży do różnych państw członkowskich rozmawiałam z wieloma wyraźnie zaniepokojonymi producentami. Unia Europejska musi im pomóc. Środki wprowadzone w ramach oceny funkcjonowania WPR znacząco pobudzą sektor, jednak musimy podjąć działania teraz, jako że wspomniane postanowienia wynikające z oceny zaczną obowiązywać dopiero od następnego sezonu. Wierzę, że proponowane dzisiaj środki przyczynią się znacząco do ustabilizowania rynku przetworów mlecznych”, powiedziała Fischer Boel.

Po bezprecedensowym wzroście cen mleka i przetworów mlecznych w 2007 i na początku 2008 r., w chwili obecnej sytuacja na rynku uległa całkowitemu odwróceniu. Przy większej podaży na rynku światowym i mniejszym popycie na rynku wewnętrznym ceny rynkowe przetworów mlecznych spadły do poziomu zbliżonego, lub nawet niższego od cen interwencyjnych. Ceny wypłacane producentom mleka podlegają tym samym tendencjom. Odnotowano już znaczące spadki cen, zaś dalszy spadek jest prawdopodobny.

Jak poinformowała Komisja Europejska, 1 marca ponownie rozpocznie się interwencyjny skup masła i odtłuszczonego mleka w proszku (podlegać mu będą produkty wyprodukowane od lutego) i będzie trwał do końca sierpnia. Pierwsze 30 000 ton masła i 109 000 ton odtłuszczonego mleka w proszku zostanie skupione po uprzednio określonej cenie (cena interwencyjna). Należy się spodziewać, że taka ilość masła zostanie skupiona szybko, w wyniku czego konieczne będzie wsparcie rynku poza tym limitem.

Zgodnie z wnioskami z oceny funkcjonowania, istnieje możliwość skupu dalszych ilości po cenach ustalanych w przetargach mających miejsce co dwa tygodnie. Komisarz Fischer Boel zwróciła się do podlegających jej służb o przygotowanie decyzji, która zostanie przedstawiona Komitetowi Zarządzającemu, w celu umożliwienia zastosowania takiej procedury w przypadku wyczerpania limitów, tak aby nie dopuścić do zawieszenia skupu interwencyjnego w okresie niskich cen.

Komisja zamierza również ponownie uruchomić refundacje wywozowe, które zostały zawieszone w czewcu 2007 ze względu na wysokie ceny na rynku światowym. Ponieważ obecnie ceny na świecie są niższe od cen interwencyjnych i rynkowych w UE, unijni eksporterzy nie są w stanie konkurować z resztą świata. Sytuacja jest jeszcze trudniejsza ze względu na problemy, z jakimi zmagają się eksporterzy wskutek kryzysu finansowego i kredytowego.

Refundacje wywozowe zostaną wznowione nie tylko dla masła i odtłuszczonego mleka w proszku, ale również dla innych przetworów mlecznych, które kwalifikowały się w przeszłości, zwłaszcza dla pełnego mleka w proszku i sera. Refundacje dla masła i odtłuszczonego mleka są ustalane za pomocą przetargu. Decyzja co do następnej rundy ofert zostanie podjęta w przyszłym tygodniu. W celu zwiększenia wydajności systemu częstotliwość przetargów wzrośnie z jednego do dwóch razy miesięcznie. (tmw)