Davos: „Nie obwiniajmy globalizacji o całe zło”

Klaus Schwab, inicjator corocznego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, znany jako zwolennik globalizacji, częściowo przyznaje rację jej krytykom. Jednocześnie zastrzega, że nie jest ona jedyną przyczyną problemów na świecie.

W przyszłym tygodniu odbędzie się 47. Spotkanie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w Szwajcarii. Przedstawiciele świata biznesu, polityki, nauki i mediów będą na nim dyskutować o problemach w skali globalnej.

>> Czytaj więcej o zeszłorocznym forum w Davos

Forum zostało założone przez Klausa Schwaba, niemieckiego profesora ekonomii. W wywiadzie dla AFP poruszył on temat globalizacji.

Twierdzi on, że związane z globalizacją radykalne zmiany na polu technologii, gospodarki i struktur społecznych wywołały wzrost niepokojów wśród społeczeństw, które w zmieniającym się świecie poszukują własnej tożsamości. Zastrzega przy tym że, chociaż globalizację postrzega się jako czynnik który wpłynął na rosnącą falę populizmu, nie jest ona jedyną przyczyną zmian na świecie. Przewodniczący Forum wskazuje na inne czynniki, takie jak obawy przed nowymi, zautomatyzowanymi technologiami, które mogłyby odebrać wielu osobom pracę.

Alternatywą jest niestabilny świat

Co więcej, Schwab przedstawia pogląd zgodnie z którym nie ma dobrych alternatyw dla globalizacji. Wzrost postaw izolacjonistycznych widzi jako większe zagrożenie. Realna staje się perspektywa powrotu granic i kontroli granicznej na granicach w Europie, z wszystkimi tego konsekwencjami dla biznesu i społeczeństwa. „Rządy poszczególnych państw stają się coraz bardziej egoistyczne, pod presją własnych elektoratów” – ocenia Schwab.

Świat izolacjonistyczny byłby oparty na partykularnych interesach. W takim świecie globalizacja byłaby możliwa, jednak tylko w momencie gdy wszyscy uczestnicy mieliby w niej swój interes. Ponieważ interesy się zmieniają, globalna współpraca byłaby niestabilna.

Schwab przeciwstawia temu wizję globalizacji opartej na fundamencie wspólnych wartości. W jego opinii, spotkania w rodzaju forum w Davos odgrywają istotną rolę jako platforma dialogu oraz współpracy w świecie ulegającym podziałom i skrajnościom.