Czy w UE istnieją podwójne standardy przy produkcji żywności?

Zdjęcie via unsplash.com via @neonbrand

Nie ma wyraźnych różnic między żywnością sprzedawaną na wschodzie i zachodzie Unii Europejskiej mimo tego, że niektórzy producenci w identycznych opakowaniach sprzedają różne produkty o różniącym się składzie, wynika z raportu opublikowanego dziś przez Komisję Europejską.

 

W raporcie nie stwierdzono jednak wyraźnego podziału między wschodem i zachodem Wspólnoty, wbrew skargom krajów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, które informowały o praktykach niektórych koncernów spożywczych sprzedających żywność niższej jakości w państwach tzw. nowej Unii.

Austria zakaże stosowania glifosatu?

Bardzo prawdopodobne, że Austria jeszcze w tym roku wprowadzi na swoim terytorium zakaz stosowania środków chwastobójczych zawierających glifosat. W UE trwają spory o to, czy substancja ta powinna być wykorzystywana do oprysków. Część raportów stwierdza bowiem, że jest ona bardzo …

Fakt, choć na mniejszą skalę

Analiza została przeprowadzona w 19 państwach członkowskich na 1380 próbkach 128 różnych produktów spożywczych. Wynika z niej, że w 9 proc. przypadków opakowania w całej UE miały tożsame etykiety, lecz różniły się składem. Kolejne 22 proc. produktów posiadało podobnie prezentowane opakowania, jednak z innym składem.

Komisja Europejska podkreśla jednak, że nie można powiedzieć, by w przypadku produktów o innym składzie, różnice wpływały na jakość produktów. Ponadto w badaniu nie stwierdzono klucza geograficznego, wbrew wcześniejszym protestom państw z Europy Środkowo-Wschodniej.

Różnice, jeśli występowały, dotyczyły głównie zawartości mięsa, ryb, tłuszczu lub np. słodzików w niektórych państwach UE. Odpowiedzialny za prace Wspólnego Centrum Badawczego – instytutu naukowego KE, który przeprowadził badanie – węgierski komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibor Navracsis wyraził zadowolenie z powodu braku znaczących dowodów na istnienie podziału między wschodem i zachodem kontynentu. Jednocześnie urzędnik Komisji zwrócił uwagę na różnice w aż jednej trzeciej zbadanych produktów, pomimo że „były identyczne lub podobnie oznakowane”.

Ministrowie rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej zacieśniają współpracę

Zacieśnienie współpracy makroekonomicznej w dziedzinie biogospodarki, rolnictwa, gospodarki leśnej i rybołówstwa oraz rozmowy o problemie podwójnej jakości żywności w UE były głównymi tematami spotkania ministrów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej na Słowacji. Efektem jest m. in. podpisanie deklaracji BioEast.
 

W rozmowach zorganizowanych …

Podwójne standardy

Kwestia podwójnych standardów żywności została nagłośniona przed trzema laty, gdy państwa Grupy Wyszehradzkiej wyraziły obawy dotyczące różnej jakości produktów na zachodzie Kontynentu (Niemcy, Francja, Belgia) w porównaniu ze wschodem Europy. Zdaniem państw tzw. starej Unii to na wschód kontynentu miała trafiać żywność gorszej jakości.

Obawy państw zostały częściowo potwierdzone przez krajowe instytucje badawcze. Tak było np. w 2018 r. Wyniki analiz 101 produktów oferowanych konsumentom w Polsce i w Europie Zachodniej przeprowadzonych przez UOKIK. Ujawniono np., że identyczne chipsy sprzedawane w Niemczech i w Polsce smażono na innym oleju: niemieckie na słonecznikowym a polskie – na palmowym.

UOKiK: żywność w Polsce i Niemczech różni się składem

UOKiK porównał jakość 101 produktów oferowanych konsumentom w Polsce i Europie Zachodniej. Okazało się np. że chipsy niemieckie smażono na oleju słonecznikowym, polskie – na palmowym.
 

Polacy nie mają wyrobionych poglądów o podwójnej jakości żywności. 71 proc. osób badanych przez Kantar …

Działania Komisji

Sprawą obiecał zająć się szef KE Jean-Calude Juncker, zapowiadając w trakcie orędzia o stanie Unii w 2017 r. podjęcie różnych ogólnoeuropejskich inicjatyw czy też regulacji wspólnotowych przepisów. Od tego czasu KE ustanowiła m. in. wspólny system testowania produktów spożywczych i ustanowiła ogólnounijne przepisy wymagające, by etykiety i skład żywności pochodzącej od tych samych producentów były identyczne.

KE poinformowała w poniedziałek także o zapewnieniu dodatkowych 1,26 mln euro środków na pomoc krajom w opracowaniu nowych rozwiązań dotyczących zwiększenia współpracy między państwami członkowskimi UE w zakresie ochrony praw konsumentów – w tym kontroli żywności – która wejście w życie przewidziano na styczeń 2020 r.

Komisja Europejska inauguruje centrum wiedzy na temat fałszowania i jakości żywności

Informacja prasowa Komisji Europejskiej

W odpowiedzi na obawy konsumentów co do jakości żywności i nadużyć dotyczących żywności Komisja Europejska dokona jutro inauguracji centrum wiedzy na temat fałszowania i jakości żywności – prowadzonego przez Wspólne Centrum Badawcze.

Centrum wiedzy – sieć składająca się …

 

Więcej informacji:

Raport KE dotyczący podwójnej jakości żywności