Czy w Polsce pogarszają się warunki prowadzenia biznesu?

Zdjęcie via unsplash.com

Przedstawiciele przedsiębiorców podkreślają, że Polska nadal ma poważne zaległości, jeśli chodzi o korzystne warunki dla biznesu. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii uspokaja zaś twierdząc, że nie ma powodów do niepokoju.

 

 

Ubiegłotygodniowa publikacja rankingu „Doing Business” prowokuje do refleksji nad stanem regulacji prawnych pod kątem prowadzenia działalności gospodarczej. Z analiz Banku Światowego wynika, że Polska po raz trzeci z rzędu zanotowała gorszą pozycję w porównaniu do 2017 r. Przedstawiciele sektora biznesowego wzywają do zmian w polityce prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak nie brak także głosów wskazujących, że ranking nie uwzględnia wszystkich zmian, jakie zachodzą nad Wisłą, dlatego nie ma powodów do podejmowania nerwowych ruchów.

Polska ponownie niżej w rankingu "Doing Business"

Trzeci rok z kolei Polska zanotowała spadek w rankingu „Doing Business” Banku Światowego. Na pocieszenie pozostaje miano najlepszej gospodarki państw Grupy Wyszehradzkiej.

 

 

Zajęcie 40. miejsca na 190 światowych gospodarek oznacza kolejny spadek w ciągu ostatnich trzech lat. Przed rokiem Polską gospodarkę …

Spokojnie, to tylko… przypadek?

Trzeci rok z kolei Polska zanotowała spadek w rankingu „Doing Business” Banku Światowego. 40. miejsce na 190 światowych gospodarek oznacza kolejny spadek w ciągu ostatnich trzech lat. Przed rokiem Polską gospodarkę uznano za 33. na świecie, a w 2017 r. za 27. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) opublikowało stanowisko, w którym można m.in. przeczytać, że główną przyczyną pogorszenia miejsca w rankingu jest „wydłużenie czasu potrzebnego na zarejestrowanie przeniesienia własności nieruchomości”.

Jednak z opinią MPiT nie zgadzają się przedstawiciele biznesu. Jacek Olechowski, wiceprezes Polskiej Rady Biznesu (PRB) i prezes MEDIACAP S.A. przekonuje, że „mimo nieprzerwanie silnej koniunktury gospodarczej od 30 lat, Polska ma nadal istotne zaległości, jeśli chodzi o warunki dla biznesu”. Podobnego zdania jest Witold Michałek, ekspert BCC ds. makroekonomii, sugerujący że „notowanie Polski w rankingu Banku Światowego powinno stać się poważnym powodem do refleksji dla zarządzających polityką gospodarczą”. Ekspert BCC uważa, że „trend jest jednoznaczny – w dół”.

Polska wraz z państwami regionu przeciwko unijnemu pakietowi mobilności

Premierzy państw regionu Europy Środkowej i Wschodniej zamierzają przekonać szefów unijnych instytucji do nieprzyjmowania niekorzystnych – ich zdaniem – rozwiązań w tzw. pakiecie mobilności.

 

 

Premierzy Polski, Bułgarii, Litwy, Łotwy, Rumunii i Węgier napisali list do szefów unijnych instytucji ws. przepisów dotyczących …

Co nie działa?

„Z badań przeprowadzonych na zlecenie PRB w 2019 roku wynikają trzy kluczowe obszary, z którymi zmagają się firmy. Pierwszy to niestabilne prawo: ciągłe zmiany w przepisach utrudniają bieżącą działalność, ale też zniechęcają do długofalowych inwestycji – trudno bowiem przewidzieć, jak zmienią się regulacje i czy planowany biznes nadal w ich kontekście będzie opłacalny” – twierdzi Jacek Olechowski.

Drugim problematycznym obszarem jest „interpretacja przepisów, mocno obecnie uzależniona od lokalnych urzędników – te same przepisy są zupełnie różnie oceniane w zależności od województwa”, kontynuuje przedstawiciel PRB. Trzecią kluczową dziedziną jest „klin podatkowy, czyli różnica między kosztem pracodawcy a pensją netto pracownika: za duży klin już dziś stanowi wyzwanie dla firm, a rząd planuje go jeszcze zwiększyć poprzez likwidację limitu 30-krotności (co oznacza wyższe świadczenia ZUS dla działalności gospodarczej) – przypomina Olechowski.

Eurostat: Prawie 19 proc. Polaków zagrożonych ubóstwem

Według wyliczeń unijnego biura statystycznego 18,9 proc. mieszkańców naszego kraju (czyli niemal 7 mln) jest zagrożonych ubóstwem lub społecznym wykluczeniem. Na tle sąsiadujących z nami państw unijnych wypadamy nie najlepiej.

 

Eurostat sprawdził odsetek osób zagrożonych popadnięciem w …

Uwagi przedstawiciela PRB podziela ekspert BCC. „Czterdzieste miejsce w rankingu skierowanym do potencjalnych inwestorów na świecie, w sytuacji, kiedy Polska publicznie zgłasza aspiracje, aby zaliczyć ją do dwudziestu najlepiej rozwiniętych gospodarek świata – to nie jest najlepsza rekomendacja” – twierdzi Witold Michałek. „Mamy sporo powodów do zadowolenia – stosunkowo szybki wzrost gospodarczy, niska inflacja, umiarkowany deficyt sektora finansów publicznych, wzrastający udział eksportu w PKB i inne, wymienia przedstawiciel BCC, ale mamy także sporo barier i niepewności nękających przedsiębiorców w Polsce, zarówno krajowych jak i zagranicznych”.

Michałek, podobnie jak Olechowski zwraca uwagę na „ciągle zmieniające się prawo gospodarcze, słaby dialog ze środowiskiem biznesu, prymat doraźnych celów politycznych nad długookresowym rozwojem kraju”. Wszystko to prowadzi m.in. do „bardzo niskiego udziału inwestycji w PKB Polski” – konkluduje ekspert BCC.

Baltic Pipe: Norweski gaz popłynie do Polski

Polska zyska kolejne źródło dostaw gazu. To efekt zgody duńskiego ministra klimatu i energii na budowę morskiego odcinka gazociągu Baltic Pipe.

 

 

Duńska zgoda ma przyczynić się do zdywersyfikowania dostaw gazu przez Polskę. W ciągu kilku najbliższych lat (od 2022 r.) do …

Nie ma powodu do niepokoju?

Z argumentami MPiT z grubsza zgadza się Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). „Niższa pozycja w rankingu 2020 w porównaniu do 2019 wynika wyłącznie ze spadku w jednej z dziesięciu kategorii: registering property (spadek z 41 na 92 miejsce na świecie)” – zwraca uwagę ekonomista z PIE. „W ramach tej kategorii zmieniła się tylko jedna zmienna: liczba dni potrzebna na zarejestrowanie nieruchomości (przeniesienie własności). Liczba ta zwiększyła się z 80 w 2019 r. do 135 w 2020 r.” – kontynuuje Piotr Arak.

„Wzrost ten mogą tłumaczyć dwie rzeczy: wprowadzona możliwość przekształcania użytkowania wieczystego we własność oraz rozgrzany rynek nieruchomości (obie wpływają na dużą liczbę wniosków, które zapychają urzędy)” – wylicza dyrektor PIE. „W przypadku pozostałych zmiennych i innych kategorii zmiany w porównaniu do 2019 roku są minimalne, dlatego twierdzenie, że warunki prowadzenia biznesu w Polsce pogorszyły się na podstawie jednego z kilkudziesięciu wskaźników jest mocno na wyrost” – przekonuje Arak. „Aczkolwiek kilka państw mogło wprowadzić ułatwienia i z tego względu Polskę prześcignąć”.

Dyrektor PIE zwraca ponadto uwagę na inne czynniki, które nie są brane pod uwagę przez raport Banku Światowego. „Pamiętajmy, że wprowadzono szereg rozwiązań, których „Doing Business” nie uwzględnia m.in. dla małych przedsiębiorstw (mały ZUS) i mniejszych spółek (CIT 9 proc.). Poza tym warunki prowadzenia biznesu różnią się także regionalnie i Bank Światowy gdy badał polskie miasta w 2015 r. sam przyznał, że najlepszą miejscowością do tego nie jest wcale stolica, a Bydgoszcz, Olsztyn i Białystok. Warszawa ze względu na obłożenie sprawami urzędów jest jednym z najgorszych” – podsumowuje Piotr Arak.

Organizacje rolnicze: Umowa z Mercosurem to przykład nieuczciwej konkurencji

Umowa o wolnym handlu między Wspólnym Rynkiem Południa (Mercosur) a Unią Europejską jest przykładem nieuczciwej konkurencji – twierdzą zgodnie przedstawiciele polskiej branży rolniczej.

 

 

Czy globalizacja ma granice? Według naukowców, ekologów, i przedstawicieli branży rolniczej jak najbardziej. Przynajmniej w odniesieniu do umowy …

Pozytywy i rekomendacje na przyszłość

Jakie więc działania powinna podjąć administracja rządowa w sprawie poprawy warunków przedsiębiorców? Jacek Olechowski sugeruje, że wymienione powyżej trzy obszary „powinny być traktowane jako priorytet przez administrację państwową, jeśli chce ona poprawić nasze miejsce w rankingu”. „Osobnym dużym wątkiem jest problem niskiej stopy inwestycji prywatnych przedsiębiorstw: pobudzenie tych inwestycji poprzez zmniejszenie ich ryzyka to zapewne największe dziś wyzwanie stojące przed rządem, jeśli Polska ma stać się krajem przyjaznym dla biznesu” – twierdzi wiceprezes PRB.

Tymczasem Witold Michałek rekomenduje „więcej dyskusji merytorycznych, partnerskiego traktowania w procesie konsultacji rządowych projektów ustaw i sektorowych polityk. Ograniczenia doraźnych decyzji motywowanych politycznie oraz długookresowego spojrzenia na obecne i przyszłe problemy przedsiębiorców i inwestorów, których miejsce Polski w rankingu Banku Światowego powinno przyciągać znacznie silniej, niż ma to miejsce w „Doing Business 2020”.

Polska wśród liderów energetyki wiatrowej?

Polska jest w gronie dziesięciu państw Starego Kontynentu, które w ciągu najbliższych trzydziestu lat zainwestują najwięcej w energetykę wiatrową – wynika z raportu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA).

 

 

Europa sukcesywnie staje się swoistym eldorado dla chcących zainwestować w energetykę wiatrową.