Coraz mniejsze różnice w rozpowszechnieniu łączności szerokopasmowej

Ponadto różnice między państwami UE zmniejszyły się z 28,4 punktu procentowego w lipcu 2007 r. do 27,7 w lipcu br. Opublikowane dane liczbowe wykazują, że szybki Internet staje się w UE coraz bardziej rozpowszechniony i coraz szybszy, a rosnącą popularność zdobywa mobilna łączność szerokopasmowa, której rozpowszechnienie wynosi 6,9 proc. Szybkość transmisji trzech czwartych łączy szerokopasmowych w UE wynosi przynajmniej 2 mln bitów na sekundę (Mbps), co umożliwia, na przykład, oglądanie przez Internet telewizji.

„Rozwój łączności szerokopasmowej jest wciąż bardzo dynamiczny, a czołowe państwa UE pozostają światowymi liderami pod względem jej rozpowszechnienia”, powiedziała Viviane Reding, unijna komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Cieszę się, że również inne kraje w Europie nadrabiają dystans. W ramach Europejskiego planu naprawy gospodarczej przedstawionego przez Komisję w tym tygodniu planujemy przekazać kolejny 1 mld euro z funduszy unijnych na infrastrukturę Internetu o dużej szybkości. Spodziewam się, że to dodatkowe wsparcie, w połączeniu z silnym naciskiem politycznym na efektywną konkurencję i dalsze otwarcie rynku, utoruje drogę „łączności szerokopasmowej dla wszystkich Europejczyków” do roku 2010; i dla „szybkiego Internetu dla wszystkich Europejczyków” do roku 2015.

Na dzień 1 lipca 2008 r. w Unii Europejskiej było ponad 107 mln stałych łączy internetowych, z czego 17 milionów zainstalowano od lipca 2007 r. Najwyższe tempo wzrostu odnotowano na Malcie (6,7 łącza na 100 mieszkańców), w Niemczech (5,1 łącza na 100 mieszkańców) oraz na Cyprze (4,9 łącza na 100 mieszkańców), natomiast najniższy wzrost miał miejsce w Finlandii (1,9 łącza na 100 mieszkańców) i Portugalii (1,0 łącza na 100 mieszkańców).

W skali globalnej liderami łączności szerokopasmowej pozostają Dania i Holandia, gdzie jej rozpowszechnienie wynosi ponad 35 proc. Według statystyk OECD za czerwiec 2008 r. poziom rozpowszechnienia łączności szerokopasmowej w dziewięciu państwach UE (Dania, Holandia, Szwecja, Finlandia, Wielka Brytania, Luksemburg, Belgia, Francja i Niemcy) przewyższa poziom 25 % odnotowany w Stanach Zjednoczonych.

Różnice pomiędzy krajem o najlepszych (Dania 37,2 proc.) i najgorszych (Bułgaria 9,5 proc.) wynikach w zakresie łączności szerokopasmowej pozostają znaczne, ale po raz pierwszy uległy zmniejszeniu (w lipcu 2007 r. rozpowszechnienie w Danii wyniosło 34,1 proc., natomiast w Bułgarii 5,7 proc.). Różnice te wynikają głównie z braku konkurencji oraz słabości regulacji.  Polska z wynikiem 9,6 proc. znalazła się w tym rankingu na drugim miejscu od końca (wspólnie ze Słowacją).

Komisja opublikowała również pierwsze dane dotyczące szybkości stałych łączy szerokopasmowych, która jest ważnym wskaźnikiem w społeczeństwie wiedzy. Szybkość 74,8 proc. zgłoszonych łączy w UE wynosi 2 Mbps lub więcej: 62 proc. łączy ma między 2 a 10 Mbps, a 12,8 proc. – ponad 10 Mbps. Wyższe szybkości transmisji danych zazwyczaj łączą się z bogatszym i lepszym wyborem dla klientów przy niższej cenie za megabit. Wyjątkowo szybkimi połączeniami (do 100 Mbps lub powyżej), takimi jak światłowody, dysponuje zaledwie 1,4 proc. europejskich abonentów łącz internetowych.

Cyfrowe łącze abonenckie (DSL) jest główną technologią łączności szerokopasmowej w UE (prawie 86 mln łączy). Obserwuje się jednak gwałtowne zahamowanie wzrostu DSL (tempo tego wzrostu spadło o 10,9 proc. w stosunku do lipca 2007 r.) na rzecz innych technologii stałej łączności szerokopasmowej, takich jak połączenia kablowe, światłowodowe sieci dostępowe (FTTH) czy bezprzewodowe pętle lokalne.

Z innych opublikowanych danych liczbowych po raz pierwszy wynika, że w wielu państwach członkowskich zyskuje popularność łączność szerokopasmowa oparta na technologiach mobilnych, takich jak 3G czy usługi transmisji danych przy użyciu kart dostępu. Dania, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Słowenia i Włochy odnotowały rozpowszechnienie mobilnej łączności szerokopasmowej na poziomie ponad 10 proc. Na dzień 1 lipca 2008 r. liczba abonentów mobilnej łączności w UE wyniosła 34 mln (liczba ta nie uwzględnia Francji, Holandii i Wielkiej Brytanii, które nie udostępniły danych w tym zakresie).

Wskaźnik rozpowszechnienia łączności mobilnej, wyrażony jako odsetek osób aktywnie korzystających z szerokopasmowej łączności mobilnej wśród ogółu ludności, waha się od poniżej 1 proc. (Belgia i Cypr) do prawie 20 proc. (Hiszpania). Średnia w UE wynosi 6,9 proc. Liczba mobilnych połączeń szerokopasmowych korzystających wyłącznie z dedykowanych modemów, kluczy czy kart dostępu, zwykle do łączenia się z Internetem za pomocą laptopa, jest znacznie niższa (ok. 2–3 proc.).  (tmw)