Coraz częściej rozmawiamy przez internet

Jak podało Przedstawicielstwo KE w Polsce, z ogólnounijnego sondażu przeprowadzonego wśród 27 tys. gospodarstw domowych wynika, że w sektorze usług telekomunikacyjnych w Europie pojawiły się nowe wzory konsumpcji – postęp technologiczny i konkurencja dały unijnym konsumentom większe możliwości wyboru.

Gospodarstwa domowe w coraz większej liczbie państw członkowskich korzystają z bezprzewodowego dostępu do internetu przez telefon komórkowy lub sieci satelitarne. Coraz częściej  też kupują wiązane pakiety usług telekomunikacyjnych i w zakresie mediów (prawie 10 proc. wzrost od ubiegłego roku). Priorytetem dla konsumentów nadal pozostaje jednak jakość oferowanych usług.

Z opublikowanych przez Komisję Europejską wyników trzeciego ogólnoeuropejskiego badania gospodarstw domowych wynika, że rośnie liczba tych, którzy rezygnują z telefonów stacjonarnych na rzecz komórkowych, a 24 proc. gospodarstw domowych w 27 państwach członkowskich Unii korzysta wyłącznie z komórek.

Warto zwrócić uwagę, że odsetek ten jest wyraźnie wyższy w nowych państwach członkowskich (39 proc.), niż w państwach starej „15” (20 proc). Wyłamują się jedynie Finlandia (61 proc.) i Portugalia (48%).

W niektórych państwach członkowskich – Republika Czeska, Słowacja, Austria i Włochy – wzrostowi temu towarzyszy częściej korzystanie z bezprzewodowego dostępu do internetu przez telefon komórkowy lub sieci satelitarne.

W 22 proc. unijnych gospodarstwach domowych z dostępem do internetu używa się komputera do wykonywania połączeń telefonicznych. Liczba ta jest dwukrotnie wyższa na Łotwie (58 proc.), Litwie (51 proc.), w Republice Czeskiej (50 proc.), Polsce (49 proc.) i Bułgarii (46 proc.).

Prawie 29 proc. gospodarstw domowych kupuje co najmniej dwa produkty telekomunikacyjne i w zakresie mediów od tego samego dostawcy (wzrost o 9 proc. od zimy zeszłego roku), przy czym najbardziej popularne jest połączenie telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu.

Niemal połowa (49 proc.) unijnych gospodarstw domowych ma dostęp do Internetu, a coraz więcej z nich korzysta z łącza szerokopasmowego (36 proc. w „27”, wzrost o 8 proc. od zimy 2007 r.). Większość gospodarstw domowych (59 proc.) korzysta z dostępu do internetu za pomocą asynchronicznego cyfrowego łącza abonenckiego (ADSL)), co oznacza wzrost o 4 proc. w porównaniu z zeszłym rokiem. Główną wymienianą przyczyną braku dostępu do internetu w domu jest brak zainteresowania Internetem. Mówi tak  połowa respondentów.

22 proc. gospodarstw domowych w UE ma trudności z kontaktowaniem się ze swoim dostawcą usług internetowych w związku z problemami z połączeniem. Podobna liczba respondentów stwierdziła, że koszty otrzymywanego wsparcia są zbyt wysokie.

Co czwarty użytkownik telefonii komórkowej nie zawsze jest w stanie połączyć się z „komórki”,  a  ponad ¼  (28 proc.) zostaje czasami rozłączona.

Coraz więcej unijnych gospodarstw domowych odbiera cyfrową telewizję naziemną: 12 proc. gospodarstw, co stanowi wzrost o 5 proc. od zimy zeszłego roku. Udział gospodarstw domowych odbierających telewizję analogową za pomocą anteny spadł z 45proc. do 41 proc.

Co dziesiąte gospodarstwo domowe w UE odbiera telewizję za pomocą więcej niż jednego źródła (anteny, sieci kablowej, sieci satelitarnej, internetu). Liczba ta jest jeszcze wyższa we Francji (1/4 gospodarstw domowych), Wielkiej Brytanii (22 proc.), Włoszech i Szwecji (po 19 proc.) oraz na Cyprze (16 proc.).

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 27 000 gospodarstw domowych z 27 krajów w okresie od listopada do grudnia ubiegłego roku. 

Reforma przepisów UE w dziedzinie telekomunikacji, przedstawiona przez Komisję w listopadzie 2007 r., jest obecnie przedmiotem obrad  Parlamentu Europejskiego i Rady.(b)

Pełne opracowanie wyników tego sondażu znajduje się na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/ext_studies/index_en.htm