Kolejny krok do stworzenia europejskiego superkomputera

Zdjęcie via pexels.com

Projekt europejskiego superkomputera wchodzi w decydującą fazę. Komisja Europejska ogłosiła listę państw, które stworzą pierwsze ośrodki obliczeń. Ich zadaniem będzie wspieranie naukowców, przemysłu i biznesu w opracowywaniu zastosowań w wielu kluczowych dziedzinach, w tym m. in. w walce ze zmianami klimatu.

 

Centra obliczeniowe powstaną w Hiszpanii, Włoszech, Finlandii, Portugalii, Czechach, Słowenii, Bułgarii i Luksemburgu. Koszt projektu realizowanego w ramach Wspólnego przedsięwzięcia w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali (EuroHPC) wyceniono na 840 mln euro. W konsorcjum uczestniczy 19 z 28 państw członkowskich Wspólnoty.

Komisja Europejska przedstawia plany inwestycji w superkomputery

Informacja prasowa Komisji Europejskiej

Komisja Europejska przedstawiła dziś swoje plany zainwestowania wspólnie z państwami członkowskimi w stworzenie w Europie infrastruktury superkomputerów światowej klasy.
Superkomputery są potrzebne do przetwarzania zwiększającej się ciągle ilości danych, a ich wykorzystanie przynosi społeczeństwu korzyści w wielu obszarach, …

Rywalizacja ze światem

Komisja postanowiła zainwestować we własną sieć superkomputerów, aby „naukowcy mogli przetwarzać dane na terenie UE, a nie poza nią”, powiedział komisarz ds. jednolitego rynku cyfrowego Andrus Ansip. To niezwykle ważne w czasach, gdy rządy są wrażliwe na temat dostępu do danych. Najmocniejszy komputer – pod względem zdolności obliczeniowych – znajdzie się w Barcelonie. Będzie nim MareNostrum V przetwarzający do 150 bld operacji na sekundę. MN V będzie dostępny dla zespołów badaczy z UE.

Superkomputery będą wspierać rozwój w dziedzinach takich, jak sztuczna inteligencja, produkcja leków (walka z rakiem i HIV), walka ze zmianami klimatu. W niedalekiej przyszłości również Włochy i Finlandia będą dysponowały komputerem o podobnej charakterystyce do tego w Barcelonie. Do tej pory żadne z państw UE nie dysponowało tego typu sprzętem obliczeniowym, a naukowcy zainteresowani wsparciem w badaniach dużymi mocami obliczeniowymi musieli wyjeżdżać do USA, Chin lub Japonii.

Grupa Wyszehradzka przedstawiła swoje stanowisko dotyczące sztucznej inteligencji

Państwa Grupy Wyszehradzkiej (V4) chcą m.in., aby UE zwiększyła finansowanie dla projektów cyfrowych, a Komisja Europejska aktywniej włączyła się we współpracę państw członkowskich w kierunku rozwijania sztucznej inteligencji (AI). Stanowisko V4 ogłoszono podczas zorganizowanej w Brukseli konferencji Digital Day. W …

„Cyfrowa Europa”

Unijne Superkomputery będą należały do najnowocześniejszych na świecie. Ich stworzenie należy do priorytetów unijnego programu „Cyfrowa Europa”, przedstawionego przez KE w maju 2018 r. w ramach kolejnego długoterminowego budżetu UE, na który przeznaczono 2.7 mld euro. EuroHPC planuje wraz z wybranymi ośrodkami nabycie ośmiu superkomputerów: trzech urządzeń eksaskalowych (zdolnych do wykonywania ponad 150 bld obliczeń na sekundę) oraz pięciu urządzeń petaskalowych (zdolnych do wykonywania co najmniej 4 bld operacji na sekundę). Komputery mają zostać udostępnione w drugiej połowie 2020 r.

Nowoczesny budżet dla UE – Pytania i odpowiedzi

Komunikat prasowy

Nowoczesny budżet dla Unii, która chroni, wspiera i broni – pytania i odpowiedzi.
 
1. Informacje ogólne
 Jaki jest długoterminowy budżet UE?

Długoterminowy budżet UE, zwany również wieloletnimi ramami finansowymi („WRF”), zapewnia stabilne ramy dla wykonania corocznego budżetu UE. Przełożono w nim priorytety polityczne Unii …