Chorwacja przymierza się do przyjęcia euro

Banknoty euro / Zdjęcie via pixabay.com

Chorwacki rząd wyśle w przyszłym tygodniu list intencyjny do Brukseli, w którym wyrazi gotowość przystąpienia do europejskiego mechanizmu kursów walutowych (ERM II). To krok w kierunku wejścia do strefy euro, co Zagrzeb zamierza uczynić do 2023 r.

 

 

Premier Chorwacji Andrej Plenković podkreślił w wywiadzie dla chorwackiej telewizji publicznej (HRT), że to „pierwszy formalny krok”, aby Chorwacja przyjęła wspólną walutę. Polityk dodał, że „nasze argumenty i kluczowe obszary, w których podejmowane są działania w celu wdrożenia strategii wprowadzenia euro zostały dobrze przyjęte”. 

Wspólny budżet strefy euro? Może kiedyś…

W trakcie wielogodzinnych negocjacji dziewiętnaście państw należących do strefy euro nie zdołało wypracować porozumienia na temat źródeł finansowania przyszłego budżetu strefy euro. Ministrowie finansów pozostawili szczegółowe decyzje przywództwom państw.
 

 

Podczas negocjacji ministrowie finansów państw strefy euro mieli uczynić kolejny krok do …

Ważne spotkania…

Orędownikiem jak najszybszego przyjęcia euro jest przede wszystkim premier Plenković. Polityk uważa, że w ostatnich miesiącach Zagrzeb przeprowadził „bardzo owocne” rozmowy zarówno z prezesem Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghim, przewodniczącym Eurogrupy Mario Centeno czy wiceprzewodniczącym KE i unijnym komisarzem ds. euro Valdisem Dombrovskisem, podczas których określono kilka głównych obszarów reform, nad którymi Chorwacja będzie pracować w najbliższych miesiącach. To przede wszystkim uszczelnienie nadzoru bankowego i usprawnienie administracji państwowej. 

Plenković zaznaczył, że odbył rozmowy ze wszystkimi najważniejszymi osobami w kontekście przyjęcia przez Chorwację wspólnej waluty. Na początku czerwca chorwacki premier mówił dziennikarzom w Brukseli, że w perspektywie roku Zagrzeb powinien być gotowy do dołączenia do ERM II a do przyjęcia euro w perspektywie czterech lat, wliczając w to dwuletni obowiązkowy pobyt w ERM II.

Rada Europy: Chorwatka nową sekretarz generalną

Trwające od poniedziałku posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy zostało zdominowane przez przywrócenie Rosji do grona pełnoprawnych członków organizacji. Wczoraj na znak protestu członkowie siedmiu delegacji, w tym Polski, opuścili posiedzenie Zgromadzenia. Tymczasem nie mniej ważnym punktem obrad był wybór nowego …

… i ważne reformy

W maju Chorwacja formalnie zwróciła się o ustanowienie ścisłej współpracy z EBC w zakresie nadzoru nad krajowymi bankami w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (SSM). Nawiązanie ścisłej współpracy w zakresie nadzoru nad bankami jest częścią kroków, jakie kraj musi podjąć w celu wejścia do ERM II.

ERM II, nazywany także przedsionkiem do strefy euro, zapewnia że ​​wahania kursów wymiany między wspólną walutą a walutami krajowymi państw członkowskich UE nie zakłócają stabilności gospodarczej na jednolitym rynku. Pomaga także krajom spoza strefy euro przygotować się do przystąpienia do strefy euro.

Wszystkie kraje strefy euro uczestniczą automatycznie w SSM, podczas gdy państwa członkowskie UE, które nie przyjęły jeszcze wspólnej waluty, mogą zdecydować się na uczestnictwo poprzez ustanowienie ścisłej współpracy w zakresie nadzoru bankowego z EBC. Jednolity Mechanizm Nadzorczy ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i solidności europejskiego systemu bankowego, zwiększenie jego integracji finansowej i stabilności, a także zapewnienie spójnego nadzoru.

KE: zielone światło dla negocjacji akcesyjnych z dwoma bałkańskimi państwami

Mały krok w kierunku Unii Europejskiej dla Albanii i Macedonii Północnej. Szefowa unijnej dyplomacji pochwaliła wczoraj oba kraje za osiągnięcie postępów w przeprowadzaniu reform i zarekomendowała państwom członkowskim rozpoczęcie rozmów akcesyjnych. W znacznie gorszej sytuacji znajdują się Turcja oraz Bośnia …

Chorwacja realizuje obecnie szereg reform w zakresie finansów publicznych. Niedawno miała miejsce obniżka obciążeń podatkowych dla obywateli i przedsiębiorstw, która – według premiera – przyczyniła się do wzrostu płac dla ponad 450 tys. mieszkańców kraju.

Nie dalej jak miesiąc temu Adam Glapiński zapowiedział, że dopóki będzie prezesem Narodowego Banku Polskiego (do 2022 r.), Polska nie podejmie kroków, by wejść do mechanizmu ERM II ani do strefy euro.

Adam Glapiński: Dopóki będę prezesem NBP, Polska nie wejdzie do strefy euro

Adam Glapiński zapowiedział wczoraj, że dopóki będzie prezesem Narodowego Banku Polskiego, Polska nie wejdzie ani do ERM II, ani do strefy euro. W jego ocenie własna waluta jest olbrzymim atutem polskiej gospodarki.