Bułgaria pewnie zmierza do strefy euro. Rumunia jeszcze poczeka?

euro, unia europejska, Bułgaria, Rumunia, Polska, wspólna waluta, ERM II

Bułgaria starała się o przystąpienie do ERM II od 2018 r., jednak rząd kilkukrotnie przekładał termin oficjalnej aplikacji. / Foto via unsplash [@mbaumi]

Pomimo pandemii Bułgaria pewnie zmierza do strefy euro. Rumunia w związku ze skutkami gospodarczymi związanymi z COVID-19, odkłada przyjęcie wspólnej waluty „na później”.

 

 

Bułgaria i Chorwacja są ostatnimi państwami, które znalazły się na drodze do przyjęcia wspólnej waluty. W lipcu 2020 r. lew bułgarski i chorwacka kuna stały się częścią mechanizmu kursu walutowego ERM II. To bezpośredni „przedsionek” strefy euro, która liczy obecnie 19 członków.

Bułgaria starała się o przystąpienie do ERM II od 2018 r., jednak rząd kilkukrotnie przekładał termin oficjalnej aplikacji. Chorwacja złożyła wniosek o przyjęcie do europejskiego mechanizmu kursów walutowych w lipcu 2019 r.

Z kolei Rumunia do ERM II nie należy. W 2019 r. rząd Vioriki Dăncili (Partia Socjaldemokratyczna; PSD) zapowiedział przyjęcie euro do 2024 r. Ale nowy centroprawicowy gabinet Florina Citu, dotychczasowego ministra finansów, weryfikuje te plany i odkłada perspektywę przyjęcia euro przez Rumunię, tłumacząc tę decyzję ekonomicznymi skutkami pandemii.

Sofia nie zmienia planów

Pomimo pandemii koronawirus rząd w Sofii nie zamierza opóźnić planów przyjęcia wspólnej waluty. Jak informuje EURACTIV.bg, Bułgaria przygotowuje krajowy plan przyjęcia euro. Będzie on zawierał szczegółowe informacje na temat działań, jakie mają podjąć bułgarskie władze i biznes w celu pomyślnego przyjęcia europejskiej waluty.

„Spodziewamy się, że nasz kraj wejdzie do strefy euro w 2024 r. Główne zadania rządu na drodze do osiągnięcia tego celu związane są z realizacją kolejnych zobowiązań po wejściu Bułgarii do ERM II w lipcu 2020 r.”, powiedział we wtorek minister finansów Kirył Ananiew.

Pomyślne członkostwo w strefie euro wymaga dobrego przygotowania sektora biznesowego i opinii publicznej, aby zapewnić płynne i szybkie przejście od płatności w lewach do płatności w euro.

„Dlatego intensywnie pracujemy, aby dotrzymać harmonogramu i ustalonego minimalnego okresu pobytu w ERM II. Obecnie nie ma poważnego ryzyka niewypełnienia któregokolwiek ze zobowiązań. Oczywiście spełnienie kryteriów z Maastricht jest związane z dynamicznymi parametrami tworzonymi przez państwa członkowskie strefy euro, które są trudne do przewidzenia w aktualnej, niepewnej sytuacji”, dodał Ananiew.

„Pandemia jest szokiem dla gospodarki światowej i europejskiej, w tym bułgarskiej. Konsekwencje społeczno-gospodarcze są poważne, ale wierzę, że nie wpłynie to na przedłużenie naszego pobytu w ERM II”, podkreślił minister, dodając, że „Bułgaria zachowa stabilność fiskalną i będzie zarządzać swoimi finansami publicznymi w zdyscyplinowany i mądry sposób, tak jak to robiła od ponad 20 lat”.

UE: Bułgaria i Chorwacja przyjęte do "przedsionka" strefy euro. Kiedy przyjmą wspólną walutę?

W piątek (10 lipca) lew bułgarski i chorwacka kuna stały się częścią mechanizmu kursu walutowego ERM II. Jest to bezpośredni „przedsionek” strefy euro, która liczy obecnie 19 członków. Kiedy oba kraje przejdą na wspólną europejską walutę?

Rumunia jeszcze poczeka

Tymczasem rząd Rumunii ponownie opóźni realizację harmonogramu wejścia do strefy euro, powołując się na potrzebę przywrócenia równowagi wskaźników makroekonomicznych z powodu pandemii COVID-19.

Rumunia nie spełnia obecnie kryteriów wejścia do strefy euro, a działania podjęte w celu wsparcia gospodarki w okresie pandemii pogłębiły nierównowagę makroekonomiczną. Rumunia miała wysoki deficyt finansów publicznych jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19, co skłoniło Komisję Europejską do wszczęcia procedury nadmiernego deficytu.

Komisja oświadczyła, że ​​nie podejmie dalszych kroków w ramach procedury ze względu na wyjątkową sytuację, ale będzie nadal monitorować i prosić o środki naprawcze w celu zrównoważenia sytuacji fiskalnej. Analitycy oczekują, że w obecnej sytuacji dług publiczny Rumunii szybko wzrośnie. Stopa inflacyjna należy do najwyższych w UE.

Informacje te potwierdzono w niedawno opublikowanym przez Ministerstwo Finansów dokumencie, w którym rząd zapowiedział skupienie się w pierwszej kolejności na przywróceniu równowagi makroekonomicznej i walce z pandemią koronawirusa, dodając, że dopiero później sporządzi kolejny harmonogram wejścia do strefy euro.

Centroprawicowy rząd powołany pod koniec 2020 r. zapowiedział, że skoncentruje się na efektywnym wykorzystaniu unijnych funduszy na odbudowę gospodarki po pandemii koronawirusa.

Unia Europejska osiągnęła porozumienie z Chinami ws. umowy inwestycyjnej

Polska sprzeciwiła się w poniedziałek znaczącemu przyspieszeniu prac nad porozumieniem z Pekinem.

Nie wszystkie kraje mają wspólną walutę

Spośród państw członkowskich UE do strefy euro należy obecnie 19 państw: AustriaBelgiaCyprEstoniaFinlandiaFrancjaHiszpania, HolandiaGrecjaIrlandiaŁotwaLitwaLuksemburgMaltaNiemcy, PortugaliaSłowacjaSłowenia, Włochy. 

Mechanizm kursów walutowych ERM II (ang. Exchange Rate Mechanism) stworzono wraz z rozpoczęciem III etapu unii gospodarczej i walutowej i wprowadzeniem euro do obrotu bezgotówkowego.

ERM II jest systemem mającym na celu utrzymanie stabilnych kursów walutowych między krajami strefy euro i tymi spoza tej strefy. ERM II pomaga zapewnić sprawne działanie rynku wewnętrznego UE, zapobiegając dużym wahaniom w konkurencyjności produktów wywołanym jedynie przez zmiany kursu walut.