Opóźnienia w budowie Rail Baltica. Planowane ukończenie w 2030 r.

Rail Baltica

Kowno, w tle tunel będący częścią Rail Baltica. / Zdjęcie: Flickr, CC BY-SA 2.0 [Phil Richards]

Trasa kolejowa Rail Baltica, łącząca państwa bałtyckie z Finlandią z jednej strony i Polską i Niemcami z drugiej, nie zostanie ukończona do 2026 roku, jak przewidywały pierwotne plany. Nowy spodziewany termin zakończenia budowy to 2030 r., co zbiegnie się z ukończeniem reszty ogólnoeuropejskiej sieci transportowej TEN-T.

 

Według przekazów Baltic News Network, gazety „Baltic Times” i estońskiego dziennika „Postimees” powody opóźnienia projektu są dość poważne. Chodzi bowiem między innymi o sam projekt trasy. Estoński Sąd Najwyższy nakazał unieważnienie pierwotnego planu. Nowa wersja ma powstać przed końcem tego roku.

Inna przyczyna wiąże się z czynnikami środowiskowymi, a mianowicie potrzebą minimalizacji szkodliwego wpływu nowej inwestycji na klimat. Tonu Grunberg, prezes zarządu Rail Baltic Estonia, w rozmowie z „Baltic Times” wyjaśnił, że przy planowaniu budowy uwzględniane są takie rozwiązania, które będą jak najbardziej korzystne dla środowiska naturalnego.

Kolejnym problemem jest brak synchronizacji między działaniami poszczególnych państw zaangażowanych w projekt. Łotysze i Litwini okazują się w tej kwestii znacznie szybsi niż Estończycy.

Ważną kwestią jest również finansowanie. Zdaniem ekspertów nowa linia wymagać będzie budowy około stu mostów kolejowych, wiaduktów i przejść dla dzikich zwierząt. Jednocześnie koszty budowy rosną. Konieczne może okazać się dodatkowe finansowanie, nie tylko z krajów bałtyckiej trójki ale także z budżetu UE.