Bezrobocie w strefie euro najniższe od ponad 10 lat

źródło: Pixabay, fot. DokaRyan

Unijne biuro statystyczne Eurostat poinformowało, że stopa bezrobocia w strefie euro spadła w sierpniu tego roku do poziomu 7,4 proc. To najniżej od ponad dekady, czyli od maja 2008 r., gdy Europa zaczęła już odczuwać skutki kryzysu finansowego jaki wybuchł w USA.

 

Jeszcze rok temu wskaźnik bezrobocia w strefie euro wynosił 8 proc. Najwyższy był zaś w sierpniu 2014 r., gdy wynosił 11,5 proc. Od tamtego czasu jednak bezrobocie w strefie euro spada, ale dopiero 5 lat później spadło poniżej poziomu z maja 2008 r.

Sytuacja liczona dla całej Unii Europejskiej wygląda lepiej. Wskaźnik bezrobocia dla wszystkich 28 krajów członkowskich wynosi obecnie 6,2 proc. (to wynik dla sierpnia 2019 r.). Ten wskaźnik również spada. Rok temu bezrobocie dla całej UE wynosiło 6,7 proc.

Poprawa wskaźników zatrudnienia dla krajów strefy euro to w dużej mierze skutek poprawienia się sytuacji w tych krajach, które najmocniej odczuły globalny kryzys finansowy – Hiszpanii, Włoszech i Grecji. W pierwszym z tych krajów bezrobocie wynosi obecnie (wg wyliczeń Eurostatu) 13,8 proc., w drugim – 9,5 proc., zaś w trzecim – 17 proc. i jest najwyższe zarówno w strefie euro, jak i w całej UE. Najniższe w strefie euro jest według Eurostatu bezrobocie w Niemczech, które wynosi obecnie 3,1 proc.

Niemcy gotowe wpompować w gospodarkę miliardy euro na wypadek kryzysu

Niemiecki minister gospodarki Olaf Scholz zapewnił, że rząd w Berlinie jest gotowy do szybkiego działania na wypadek, gdyby trzeba było szybko przeciwdziałać nagłemu kryzysowi gospodarczemu. Zastrzegł jednak, że na razie nie ma żadnych oznak recesji.
 

Sytuacja niemieckiej gospodarki budzi obawy już …

Eurostat o polskim bezrobociu

Eurostat wyliczył wskaźnik bezrobocia w Polsce na poziomie 3,3 proc. W ubiegłorocznym raporcie było to zaś 3,8 proc. To mniej niż według wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), który podał na koniec sierpnia wysokość bezrobocia w Polsce na poziomie 5,2 proc. Różnica wynika z innych metod obliczeniowych.

Eurostat mierzy tzw. zharmonizowaną stopę bezrobocia. Wylicza więc procent osób w wieku 15-74 lat pozostających bez pracy, ale zdolnych podjąć ewentualne zatrudnienie w ciągu maksimum 2 tygodni i którzy aktywnie szukali pracy w ciągu ostatnich kilku tygodni, a potem odnosi to do liczby wszystkich osób aktywnych zawodowo w danej gospodarce.

Tymczasem metodologia GUS-u polega na mierzeniu stopu bezrobocia jako odsetku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, porównanego do całej liczby ludności aktywnej zawodowo, ale nie pełniącej służby w formacjach wojskowych.

Według wyliczeń Eurostatu w Polsce nie ma więc pracy 564 tys. osób, a według obliczeń GUS-u – 865,5 tys.

Kurs franka powyżej 4 zł. To najwięcej od dwóch lat

Padła psychologiczna bariera kursu szwajcarskiej waluty. Za franka trzeba zapłacić już 4 zł. To najgorszy wynik od prawie dwóch i pół roku.
 
To nie jest normalny wynik. Przyznają to zresztą sami Szwajcarzy. Według Szwajcarskiego Banku Narodowego, który opiera się na danych …