Inflacja w strefie euro: Austria wzywa do powrotu do ścisłego przestrzegania unijnych reguł fiskalnych

Austria, afera, Kurz, OVP, FPO, Zieloni, Gernot, Bluemel

Na zdjęciu austriacki minister finansów Gernot Blümel / Foto via flickr (CC BY 2.0) [Bundesministerium für Finanzen]

Po spotkaniu ministrów finansów strefy euro w poniedziałek (8 listopada) austriacki minister finansów Gernot Blümel wezwał do szybkiego powrotu do reguł fiskalnych określonych w unijnym pakcie stabilności i wzrostu.

 

 

Blümel jest szczególnie zaniepokojony wysoką inflacją w strefie euro, która może doprowadzić Europejski Bank Centralny (EBC) do wstrzymania ekspansywnej polityki pieniężnej, co z kolei może wywrzeć dodatkową presję na kraje UE o wysokim zadłużeniu – takie jak Włochy czy Grecja.

„Aby mieć pewność, że inflacja nie galopuje, trzeba podnieść stopy procentowe, albo podjąć inne środki pieniężne w ostateczności” – powiedział austriackiej gazecie „Der Standard”. Gdyby takie działania zostały podjęte, niektóre kraje europejskie miałyby trudności z redukcją zadłużenia publicznego w dłuższej perspektywie, co mogłoby mieć negatywne skutki dla wszystkich państw członkowskich.

Główny ekonomista EBC Philip Lane uspokaja, że obecny „okres inflacji” jest tylko tymczasowy i „nie jest oznaką chronicznej sytuacji”. Komisja Europejska rozpoczęła 19 października konsultacje w sprawie reformy paktu stabilności i wzrostu. Podczas gdy członkowie UE, tacy jak Francja, Włochy czy Grecja, naciskają na bardziej elastyczne podejście, Austria i siedem innych państw członkowskich chce jak najszybszego powrotu do ścisłych reguł fiskalnych.