Polska wśród najlepiej wykorzystujących plan Junckera

Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński, źródło MIIR

Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński, źródło MIIR

Polska wśród najlepiej wykorzystujących plan Junckera – nasz kraj awansował bowiem na piąte miejsce w UE pod względem wysokości wsparcia uzyskanego z planu Junckera – poinformowało wczoraj (28 marca) Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

 

Z ostatnich, marcowych statystyk Komisji Europejskiej wynika, że Europejski Bank Inwestycyjny przeznaczył na inwestycje w Polsce 2,9 miliarda euro (ok. 12,4 mld złotych).

Mamy bardzo dobry wynik, mimo że w Polsce dużą konkurencją dla planu Junckera są dotacje unijne” – skomentował te dane Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński. Ostrzegł jednak, że nasz kraj musi powoli „przyzwyczajać się do zwrotnego finansowania inwestycji, czyli pożyczek, kredytów, gwarancji”, na które KE kładzie coraz większy nacisk. „Poza tym bogacimy się, a to oznacza, że dotacje nie będą zawsze dostępne w takiej wysokości– dodał Minister Inwestycji i Rozwoju.

Polska wśród najlepiej wykorzystujących plan Junckera

W komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej resort przypomniał, że jeszcze pod koniec grudnia zeszłego roku Polska zajmowała szóstą pozycję, ale wyprzedziła Wielką Brytanię. W związku z tym przed nami są tylko: Francja (9,2 mld euro wsparcia), Włochy (7,1 mld euro), Hiszpania (5,9 mld euro) i Niemcy (5,2 mld euro).

Polska będzie mogła lepiej korzystać z planu Junckera

Polska skorzystała z unijnych środków w ramach planu Junckera, ale mogłaby skorzystać bardziej. O Europejskim Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS) po pierwszym roku funkcjonowania rozmawiamy z wiceprezesem Europejskiego Banku Inwestycyjnego Vazilem Hudákiem, odpowiedzialnym w Banku m.in. za sprawy polskie.

 

EurActiv.pl: Dziś Europejski Bank …

W dokumencie tym ministerstwo zwraca również uwagę, że Polska jest liderem wśród państw Grupy Wyszehradzkiej. Drugą pozycję zajmują Czechy (569 milionów euro), trzecią – Słowacja (487 milionów euro), a czwartą – Węgry (101 milionów euro).

Wiceszef resortu inwestycji i rozwoju Witold Słowik zwrócił jednak uwagę, że to nie statystyki pozyskiwania pieniędzy są najważniejsze, ale realizowane dzięki nim cele. „W przypadku Polski trafią one (środki z planu Junckera) zarówno na duże inwestycje infrastrukturalne, jak i niewielkie przedsięwzięcia pojedynczych firm” – zapowiedział Słowik.

Blok w Połańcu na polskiej liście tzw. planu Junckera

Za 1,3 mld zł poznańska spółka może postawić nową jednostkę opalaną śmieciami. Blok planował jeszcze poprzedni właściciel elektrowni w Połańcu, francuski Engie.

Projekt znalazł się na polskiej liście tzw. planu Junckera czyli Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Plany z listy mogą liczyć …

Plan Junckera

Plan Junckera, czyli przygotowany przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny plan pobudzenia inwestycji w unijnej gospodarce obejmuje zarówno szeroko rozumianą infrastrukturę, jak i sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Plan powstał w czerwcu 2015 r. z inicjatywy szefa KE Jean-Claude’a Junckera. Pierwotnie zakładał wygenerowanie inwestycji o wartości 315 mld euro, ale z początkiem tego roku ta kwota została zwiększona do 500 mld euro, a plan wydłużony do końca 2020 r.

Rok planu Junckera

W zeszłym roku (2015 r.) został uruchomiony plan Junckera, czyli Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych. Był to jeden ze sztandarowych projektów wymienianych przezJean-Claude’a Junckera gdy walczył o przywództwo Komisji Europejskiej.EFISPlan miał na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego w Europie po latach kryzysu. Początkowe …

Moody’s podnosi prognozę wzrostu dla Polski

Z kolei z raportu agencji ratingowej Moody’s wynika, że szacunek PKB Polski na ten rok wzrósł z 3,5 proc. do 4,3 proc. Agencja zrewidowała też szacunki dla deficytu sektora finansów publicznych – do 1,8 proc. PKB z 2,7 proc. prognozowanych we wrześniu zeszłego roku – i długu publicznego, który teraz ma wynieść 51,6 proc. PKB, podczas gdy wrześniowa prognoza zakładała 53,5 proc. Analitycy Moody’s zastrzegli, że prognozy PKB „opierają się na założeniu, że nie dojdzie do eskalacji konfliktu z UE”.