Unijna reforma handlu uprawnieniami do emisji. Koszty zmian poniosą najbiedniejsi?

Promoted content

Unia Europejska, Komisja Europejska, fit for 55, klimat, ekologia, emisje, CO2, dwutlenek węgla, PGE, Polska, górnictwo, przemysł

Unijny pakiet klimatyczny składa się z 13 wniosków ustawodawczych. Są to nowe propozycje lub aktualizacja obowiązujących przepisów. / Foto via Canva

Komisja Europejska przyjęła 14 lipca nowy pakiet klimatyczny „Fit for 55”. Jego celem jest dostosowanie polityki unijnej do obniżenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r. Duże kontrowersje budzi zwłaszcza rewizja unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). 

 

 

Unijny pakiet klimatyczny składa się z 13 wniosków ustawodawczych. Są to nowe propozycje lub aktualizacja obowiązujących przepisów.

Pakiet „Fit for 55” zakłada m.in. rewizję unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) w sektorach energetycznym i przemysłowym, nową strategię leśną, mechanizm regulacji granicy emisji dwutlenku węgla (CBAM) czy nowelizację dyrektywy w sprawie energii odnawialnej (RED). Pierwsza z wymienionych zmian jednak budzi wiele kontrowersji.

Nie brakuje głosów, że Fit for 55 to zbyt radykalna propozycja na usunięcie paliw kopalnych z gospodarki, za którą mogą w konsekwencji zapłacić najbiedniejsze kraje UE poprzez straty dla gospodarek oraz wyższe rachunki za prąd dla gospodarstw domowych. Nie brakuje też głosów przeciwnych, krytykujących propozycje Komisji Europejskiej za zbyt mało radykalne kroki w obliczu katastrofy klimatycznej, z którą mamy do czynienia.

W związku z kontrowersjami redakcja EURACTIV przygląda się potencjalnym zmianom rewolucji ekologicznej szykowanej przez Komisję zarówno ze społecznego, jak i gospodarczego punktu widzenia.

Download PDF