Raport Specjalny: Zachowanie różnorodności biologicznej w Europie: Zrównoważony rozwój jest najlepszym rozwiązaniem?

Bioróżnorodność, ekologia, klimat, przyroda

Niedźwiedź brunatny, próbujący sforsować płot liceum w mieście Csikszereda w Rumunii (21 sierpnia 2018 r.). Niedźwiedź ostatecznie został zabity przez myśliwego. / Foto via [EPA-EFE/NANDOR VERES HUNGARY OUT]

Znaczna większość świata skupia się na zmianach klimatycznych i działaniach niezbędnych do ich powstrzymania, tymczasem nie można zapominać o ochronie różnorodności biologicznej.

 

 

Coraz więcej raportów i analiz wskazuje, że różnorodność biologiczna i ekosystemy w Europie i na całym świecie znajdują się w coraz gorszej sytuacji. Ta sytuacja powoduje, że rozwiązanie problemów związanych z przyrodą i różnorodnością biologiczną staje się pilniejsze niż kiedykolwiek, jeżeli chcemy zachować planetę w jej obecnym stanie.

W czerwcu Komisja Europejska przyjęła nową strategię na rzecz różnorodności biologicznej, zawierającą plan działania mający na celu „wprowadzenie Europy na ścieżkę odnowy ekologicznej do 2030 r.”. Europejski Zielony Ład – sztandarowy punkt programu KE pod kierunkiem Ursuli von der Leyen – jest ważnym krokiem w tym kierunku. Dzięki niemu Europa stanie się do 2050 r. pierwszym na świecie kontynentem, który osiągnie neutralność klimatyczną.

Ale z perspektywy świata wysiłki Europy mogą okazać się niewystarczające, jeżeli inne kraje nie podążą wyznaczoną przez Stary Kontynent ścieżką. Tymczasem liczebność populacji ssaków, ptaków, ryb, płazów i gadów na całym świecie zmniejszyła się do alarmującego poziomu – o 68 proc. – licząc od 1970 r., wynika z szacunków Wskaźnika Living Planet (Wskaźnik Żyjącej Planety).

W dniach 19–22 października 2020 r. zaplanowany jest Unijny Zielony Tydzień 2020. Jego tematem jest przyroda i różnorodność biologiczna. Po przyjęciu w maju nowej unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 w trakcie Zielonego Tygodnia położony zostanie nacisk na wkład, jaki różnorodność biologiczna może wnieść na rzecz społeczeństwa i gospodarki, a także na rolę, jaką może ona odegrać we wspieraniu odbudowy gospodarki na świecie po pandemii, umożliwiając tworzenie miejsc pracy i trwały wzrost gospodarczy.

Raport specjalny przygotowany przez redakcję EURACTIV ma za zadanie rzucić światło na różne aspekty związane z przyrodą i bioróżnorodnością, także w kontekście rolnictwa w wybranych państwach UE: Bułgarii, Chorwacji, Hiszpanii, Polsce i Rumunii.

 

Disclaimer: Projekt sfinansowano przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tym tekście.