Rozpoczyna się kwalifikacja zwycięzców w konkursie crowdsourcingowym PKN ORLEN

W kolejnym etapie, z zarejestrowanych rozwiązań konkursowych zespół ekspertów złożony z inżynierów i technologów PKN ORLEN przeprowadzi ocenę projektów i dokona selekcji najbardziej perspektywicznych prac. Dla zwycięzców przewidziane zostały trzy równorzędne nagrody, po 10 000 Euro każda. Autorzy najlepszych, wyróżnionych przez PKN ORLEN pomysłów mogą również zostać zaproszeni do negocjacji realizacji projektów pilotażowych, z możliwością ich implementacji aż na siedmiu instalacjach Koncernu. Ogłoszenie zwycięzców planowane jest 31 marca 2016 r.

Realizacja projektów crowdsourcingowych stanowi z jednej strony duże wyzwanie ponieważ wymaga indywidualnego podejścia komunikacyjnego ze względu na różne grupy odbiorców, w tym m.in. uczelnie, firmy, instytuty badawcze, samodzielnych wynalazców, konsultantów, czy studentów. Z drugiej strony to szansa dotarcia do szerokiego grona ekspertów i wynalazców z całego świata. Propozycje rozwiązań wpłynęły m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Holandii, Niemiec, Indii – nie zabrakło też zgłoszeń z Polski, co szczególnie nas cieszy.– powiedział Andrzej Kozłowski, Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Zarządzania Projektami w PKN ORLEN

W ramach konkursu, zorganizowanego przez PKN ORLEN, poprzez wykorzystanie nowoczesnych kanałów komunikacji, jak Twitter, portal NineSights, Webinarium czy LinkedIn,  wszyscy uczestnicy mieli unikalną możliwość odnalezienia i bieżącej weryfikacji wszystkich informacji na temat projektu, a także bezpośredniej wymiany wiedzy z ekspertami PKN ORLEN oraz NineSigma. Celem konkursu jest znalezienie najbardziej optymalnej koncepcji technologicznej pozwalającej na efektywny odzysk i zagospodarowanie niskotemperaturowego ciepła z kolumn destylacji. W ramach projektu Koncern nawiązał współpracę z międzynarodowym ekspertem w zakresie inicjatyw crowdsourcingowych – firmą NineSigma, która pilotowała podobne konkursy dla takich firm jak BASF, GE czy Siemens – globalnych liderów w zakresie rozwoju innowacyjnych technologii przemysłowych. 

Aktualności

PKN ORLEN uruchamia projekt crowdsourcingowy dotyczący innowacji technicznych

01-10-2015

PKN ORLEN  zainaugurował pierwszy w Polsce otwarty konkurs na innowacyjne rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną procesów produkcyjnych. W ramach nowego… więcej

Kontakt z Biurem Prasowym:

email: media@orlen.pl

Tel: (22) 778 01 10
Tel: (22) 778 00 91
Tel: (22) 778 01 09
Tel: (24) 256 92 92
Tel: (24) 256 92 93