Nowy paradygmat dla tworzyw sztucznych i ich roli w unijnych planach gospodarki zeroemisyjnej

LINK DO REJESTRACJI 

Redakcja EURACTIV.pl ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w eksperckiej debacie pt. „Nowy paradygmat dla tworzyw sztucznych i ich roli w unijnych planach gospodarki zeroemisyjnej”.
W trakcie debaty omówione zostaną kluczowe zobowiązania podjęte przez Unię Europejską w celu zbudowania nowego paradygmatu dla branży tworzyw sztucznych. Przedstawiony zostanie przegląd aktualnego stanu polityki w tym zakresie oraz jej wpływu na procesy łagodzenia skutków redukcji emisji gazów cieplarnianych. Co więcej, przyjrzymy się bliżej planowi działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy, który jest jednym z centralnych punktów Europejskiego Zielonego Ładu.
Główny mówca:
  • VIRGINIJUS SINKEVIČIUS
    Komisarz ds. Środowiska, Oceanów i Rybołówstwa | Komisja Europejska

Pozostali paneliści:

  • ADAM JARUBAS – Poseł do Parlamentu Europejskiego | Komisja ds. Środowiska, Zdrowia Publicznego
  • VIRGINIA JANSSENS – Dyrektor zarządzająca | PlasticsEurope
  • JOAN MARC SIMON – Dyrektor | Zero Waste Europe
  • MARLENA TRYKA – Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej | Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego, Pracy i Technologii
  • PAULO DA SILVA LEMOS – Policy Officer | Dyrekcja Generalna ds. Środowiska | Komisja Europejska
Prowadząca:
  • KAROLINA ZBYTNIEWSKA – Redaktor naczelna EURACTIV.pl
Wydarzenie składać się będzie z dyskusji panelowej oraz sesji pytań i odpowiedzi. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań panelistom.
Debata odbędzie się w języku angielskim i polskim z tłumaczeniem symultanicznym.
Program:
11:00 – 12:00 – Panel dyskusyjny
12:00 – 12:30 – Sesja Q&A